Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Trao đổi TL

Bạn có thể được cung cấp tài liệu miễn phí hoặc tài liệu có phí bằng cách trao đổi tài liệu hoặc các sản phẩm dịch vụ của bạn có giá trị tương đương.

Bạn vui gửi tài liệu bạn mong muốn và danh mục chi tiết tài liệu bạn có cho chúng tôi theo email: nqcentre@gmail.com.

Nếu chúng tôi thấy rằng tài liệu của bạn phù hợp, chúng ta có thể tiến hành trao đổi, nếu không phù hợp, chúng tôi thành thật xin lỗi trước vì không thể trao đổi.

Trân trọng cảm ơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: