Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản trị chiến lược

 

Bạn có thể xem bài viết theo chủ đề như sau:

1.  Tri thức quản trị chiến lược.

2.  Balanced scorecard

3. Mô hình 5 áp lực cạnh tranh Michael Porter

4.  Ma trận chiến lược BCG

5.  Năng lực cốt lõi – Core Competencies

6.  Tái cấu trúc công ty

7.  Kế hoạch kinh doanh

Advertisements

One Response to “Quản trị chiến lược”

  1. […] Quản trị chiến lược […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: