Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản trị chất lượng

 Bạn có thể xem các bài viết về quản trị nhân sự theo các chủ đề dưới đây:

1.  Đánh giá sự thoả mãn của khách hàng

2.  Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 2000

3.  Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000

4.  Quản lý bảo trì toàn diện TPM

5.  Tiêu chuẩn 5S

6.  Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội SA 8000

7.  Công cụ quản lý benchmarking

8.  Quản lý chất lượng toàn diện TQM

9.  Quản trị sản xuất tinh gọn – Lean Manufacturing

 

 

Bạn có thể xem các tài liệu là các quy trình, biểu mẫu về quản trị chất lượng của nqcenter bằng cách lick vào đường link dưới đây:

Bảng giá tài liệu quản trị chất lượng

One Response to “Quản trị chất lượng”

  1. Thu Huyen said

    Toi khong o Tp. HCM. Toi dang o Ha Noi.. Vay lam the nao de mua duoc toan bo tai lieu nay.. Rat mong duoc giup do.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: