Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Download tài liệu

Bạn có thể download các tài liệu miễn phí theo các khu vực sau:

I. Download tài liệu nhân sự.

+ quy trình tuyển dụng nhân sự

II. Download tài liệu bán hàng

+ Download tài liệu bán hàng phần 2

+ Tài liệu bán hàng phần 3

+ Tài liệu bán hàng 1

+ Tài liệu bán hàng 4

+ Tài liệu bán hàng 5

+ Download tài liệu quản trị bán hàng 8

III. Download tài liệu marketing

1. Download tài liệu marketing

2. Quy trình marketing, insight: 160 trang –>>quy-trinh-marketing-insights.ppt

3. Chiến lược kinh doanh FPT ref : chien-luoc-kinh-doanh-fpt.ppt

4. Tài liệu marketing 4

5. Download tài liệu quản trị marketing 1

6. Download tài liệu quản trị marketing 2

IV/ Tài liệu quản trị chất lượng

1. Quản trị chất lượng NQ.COM

2. Tài liệu kỹ năng quản lý 1

3.  Tài liệu kỹ năng quản lý 2 

IV/ Bộ tai liệu quản trị chiến lược

1. chương 1 và 2 —-download.

2. chuong 3—-download.

3. chương 4 —–download

4. chương 5 —–download

5. chương 6—–download

6. Chương 7—–download

7. chương 8—–download

V. Quan trị dự án

1. Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, 65 trang–>> lap-ke-hoach-kinh-doanh.ppt

2. IQ va phuong phap xac dinh IQ —download  

.

4. Hướng dẫn quản lý dự án 156 trang – download

.

5. Download cẩm nang ứng dụng thương mại điện tử download 

.

7. Download các phương pháp quản lý hiện đại trên thế giới. — download

3. Các công cụ theo dõi dụ án —download

4. Quản lý nội bộ doanh nghiệp —download.

5. Quản trị chi phí trong DN —download

2. Trắc nghiệm năng lực cá nhân -> here

5. Quy định 5 S khối VP — here

Advertisements

One Response to “Download tài liệu”

  1. nqcenter said

    Thông tin chung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: