Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Archive for the ‘Quan tri nha hang’ Category

86. Tài liệu hướng dẫn mở, setup nhà hàng

Posted by daviadmin on June 17, 2012

Tài liệu này bao gồm:

– Bạn cần phải mua các loại tài sản, bao gồm của tất cả các bộ phận.

– Cách thức tuyển dụng nhân viên

– Cách thức đào tạo và chạy thử

– Khai trương nhà hàng

– Cách thức xây dựng và test món..

Tài liệu dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2008

Giá của bộ tài liệu này là 1.500.000

Hiện nay tài liệu đã sắp hoàn thành, nếu bạn có nhu cầu, vui lòng gửi email về chúng tôi (địa chỉ email có trong phần đặt hàng đầu trang web), khi tài liệu hoàn thành chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Advertisements

Posted in Quan tri nha hang | Tagged: , , | 1 Comment »

85. Tài liệu quy chế kiểm soát nhà hàng

Posted by daviadmin on June 16, 2012

I/ Danh mục tài liệu:

1. Quy chế kiểm soát bộ phận phục vụ, 5 trang.

2. Quy chế kiểm soát bộ phận thu ngân, 4 trang.

3. Quy chế kiểm soát bộ phận mua hàng, 4 trang.

4. Quy chế kiểm soát bộ phận bếp, 3 trang

5. Quy chế kiểm soát bộ phận bar, 4 trang.

6. Hướng dẫn kiểm soát bill, 4 trang.

7. Hướng dẫn kiểm soát hàng hóa, 4 trang.

8. Tài liệu tham khảo: 81 cách gây thất thoát trong nhà hàng, 6 trang.

II/ Xuất xứ:

1. Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2. Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

 

1. Giá bộ tài liệu này là 450.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2. Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3. Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4. Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây Quy chế kiểm soát bộ phận phục vụ

Posted in Quan tri nha hang | Tagged: , , | Leave a Comment »

Quy chế kiểm soát bộ phận phục vụ

Posted by daviadmin on June 15, 2012

Trích quy chế kiểm soát bộ phận phục vụ

1. Quy tắc huỷ order.

– Khi huỷ món NV bàn luôn phải chuyển cả ba liên cho quản lý nhà hàng xác nhận, và chuyển cho thu ngân.

– Khi huỷ luôn luôn phải có chữ ký của quản lý nhà hàng lên tất cả các liên.

– Mọi trường hợp khách trả lại món ăn đồ uống thì phải có chữ ký của QLNH vào các liên order. Quản lý nhà hàng báo cáo lý do tại sao món ăn bị trả lại trong báo cáo cho BGĐ.

2. Quy tắc sử dụng tiền trong giờ làm việc.

– Trong thời gian nhận tiền của khách tới quầy thu ngân và ngược lại, nhân viên cầm tiền không được đi vào chỗ kín hoặc WC.

– Trong thời gian phục vụ, NV bàn không được đút tiền của khách, nhà hàng vào túi hoặc tủ…không rút tiền của mình ra khỏi túi trừ trường hợp được yêu cầu bởi quản lý nhà hàng. Không nhận tiền của khách, đồng nghiệp..và cho vào túi trong giờ đang phục vụ khách.

Nguồn: NQ center

Posted in Quan tri nha hang | Tagged: , , | 1 Comment »

84. Tài liệu quản trị nhân sự nhà hàng

Posted by daviadmin on June 14, 2012

I / Danh mục:

1. Sổ tay nhân viên nhà hàng, 17 trang.

2. Báo cáo nhân sự (biểu mẫu, excel).

2.1 Báo cáo tổng hợp nhân sự hàng tháng.

2.2 Báo cáo tổng hợp muộn giờ hàng tháng.

2.3 Báo cáo tổng hợp chi phí lương theo chức danh

2.4 Báo cáo tổng hợp trình độ nghiệp vụ nhân viên

2.5 Bảng theo dõi vòng đời làm việc của nhân viên.

3. Quy trình đánh giá công việc nhân viên

3.1 Quy trình đánh giá công việc nhân viên, 6 trang

3.2 Biên bản đánh giá công việc, 1 trang.

3.3 Bảng tổng hợp vi phạm nội quy, 1 trang.

3.4 Bảng tổng hợp đánh giá công việc, 1 trang.

4. Quy trình đánh giá công việc quản lý

4.1 Quy trình đánh giá công việc quản lý, 5 trang.

4.2 Bảng giao chỉ tiêu hàng tháng, 1 trang

4.3 Bảng đánh giá công việc quản lý, 1 trang.

4.4 Phụ lục 1: Bảng đánh giá công việc Sup, 1 trang.

4.5 Phụ lục 2: Bảng đánh giá công việc Quản lý, 1 trang.

4.6 Phụ lục 3: Bảng đánh giá công việc Tổng quản lý, 1 trang.

II/ Xuất xứ:

1. Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2. Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

 

1. Giá bộ tài liệu này là 300.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2. Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3. Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4. Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây Quy trình đánh giá công việc nhân viên – trích

Posted in Quan tri nha hang | Tagged: , , | Leave a Comment »

Quy trình đánh giá công việc nhân viên – trích

Posted by daviadmin on June 13, 2012

IV/ NỘI DUNG:

1. Xác định tiêu chí đánh giá:

1.1 Điểm trừ

1.1.1 Các lĩnh vực bị trừ điểm:

Các tiêu chí đánh giá bao gồm: nghiệp vụ, thái độ, sự phối hợp, thực hiện nội quy, khác. Các tiêu chí này áp dụng cho mọi chức danh công việc, nội dung cụ thể như sau:

– Các hành vi bị trừ về nghiệp vụ: là không thực hiện đúng quy trình về nghiệp vụ, không đảm bảo thời gian thực hiện công việc, không hoàn thành công việc được giao, chất lượng công việc không đúng theo yêu cầu.

– Thái độ: đối với các công việc tiếp xúc với khách hàng thì thái độ chiếm vị trí rất quan trọng trong hiệu quả công việc của chức danh đó. Thái độ thể hiện qua sự quan tâm chăm sóc khách hàng, qua cách thức giao tiếp, sự quan tâm đến công việc, cách thức phản ứng và thời gian phản ứng với các yêu cầu của khách hàng…

– Sự phối hợp: Tất cả các chức danh đều phải có sự phối hợp lẫn nhau để hoàn thành công việc chung của nhà hàng. Sự phối hợp thể hiện qua: sự khiếu nại của bộ phận khác, của đối tác, của quản lý đối với chức danh đó thể hiện qua: sự phản hồi, sự giúp đỡ, sự cộng tác trong công việc.

– Đánh giá về nội quy: là đánh giá về tất cả các quy định trong nội quy chung của công ty, nội quy của từng bộ phận, qua các quy chế, qua các quy định về báo cáo, kế hoạch…

– Các yếu tố không thể quy về đánh giá kết quả công việc, thái độ, sự hợp tác, nội quy thì sẽ được chuyển vào phần các tiêu chí khác.

– Bảng mức độ điểm trừ được chi tiết như dưới đây.

Nguồn: NQ center

Posted in Quan tri nha hang | Tagged: , , | 1 Comment »