Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Archive for the ‘Mo ta cong viec’ Category

Lập bảng mô tả công việc có hiệu quả

Posted by nqcentre on April 19, 2008

Lập bản mô tả công việc rõ ràng trước khi bạn tiến hành việc thuê nhân công sẽ giúp cho bạn lựa chọn các ứng viên tốt nhất trong tập hồ sơ xin việc. Công việc này gồm hai phần – tóm tắt trách nhiệm cần đảm đương của công việc, và lên danh mục các nhiệm vụ chính cần được thực hiện.

Suy nghĩ về bản mô tả công việc một cách hoàn chỉnh là việc đáng để bạn phải tốn thời gian và công sức. Một bản mô tả không rõ ràng, rắc rối hoặc không chính xác có thể khiến bạn khó gắn kết giữa công việc với ứng viên bởi vì bạn không thể biết chắc chắn công việc đòi hỏi những gì.

Một bản mô tả công việc chính xác cũng rất cần thiết khi soạn đăng quảng cáo tuyển dụng, đăng các yết thị việc làm hoặc khi thực hiện các công việc tuyển dụng khác. Nó giúp bạn thấy một cách rõ ràng là bạn đang tìm kiếm năng lực cụ thể nào và hướng quảng cáo của bạn vào những đặc tính đó để thu hút những ứng viên đáp ứng được yêu cầu một cách tốt nhất.

Hãy sử dụng những lời khuyên dưới đây khi bạn soạn một bản mô tả công việc.

Tránh những điều chung chung

Khi mô tả những nhiệm vụ và trách nhiệm mà bạn cần người lao động thực hiện thì cố gắng càng chi tiết càng tốt. Cân nhắc về những lợi ích mà người lao động sẽ mang lại cho tổ chức của bạn hoặc mang lại cho khách hàng của ban. Ví dụ đừng miêu tả một nhân viên cửa hàng video chỉ đơn giản là người sẽ “cho khách hàng thuê video”. Thay vào đó, bạn sử dụng những từ như “sẽ trợ giúp khách hàng trong việc chọn các bộ phim, chia sẻ những hiểu biết của mình về các bộ phim đương đại hoặc cổ điển”, bạn sẽ biết bạn cần một người yêu thích phim và có thể truyền sự ham thích của mình cho các khách hàng của bạn.

Đặt thứ tự ưu tiên

Khi mà bạn đã tạo ra một danh sách các trách nhiệm và nhiệm vụ, hãy sắp xếp chúng theo thứ tự quan trọng. Hãy bắt đầu với các kỹ năng cơ bản của công việc sẽ được thực hiện. Bằng cách này bạn sẽ biết những kỹ năng nào cần cho việc thực hiện thành công công việc, điều gì cần thiết và điều gì trên thực tế có thể không thích hợp. Thuê lao động thường là công việc đòi hỏi phải có sự đánh đổi, vì thế việc đặt thứ tự ưu tiên sẽ giúp bạn quyết định cái mà bạn có thể chấp nhận hoặc không thể chấp nhận được.

Sử dụng các tiêu chí có thể đo được

Hãy nói rõ cách thực hiện công việc mà bạn trông đợi ở nhân viên và tìm cách để định lượng các tiêu chí này bằng các con số và thời gian ngay khi có thể. Nếu không, bạn có thể đã thuê một người có thể thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu nhưng với hiệu suất không cao hoặc làm không đến nơi đên chốn. Ví dụ, liệu một kế toán trưởng có phải quản lý một, bốn hoặc mười tài khoản cùng một lúc hay không? Một kế toán viên có cần phải cập nhật tài khoản phải thu hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng hay không?

Yêu cầu sự giúp đỡ

Dành thời gian tư vấn những người khác trong cơ quan, những người sẽ quản lý hoặc làm cùng với người lao động mới để lấy ý kiến của họ về những nhiệm vụ chính mà người lao động mới sẽ đảm nhiệm. Những người làm việc trực tiếp với nhau thường sẽ biết rõ hơn về những kỹ năng làm việc hàng ngày cần có để thực hiện tốt công việc. Những ý kiến đó là vô cùng quý giá đối với bạn.

 

http://chungta.com/Desktop.aspx/KinhDoanh-QTDN/Quan-Ly/Lap_bang_mo_ta_cong_viec/

Advertisements

Posted in Mo ta cong viec | Tagged: | Leave a Comment »

Mẫu mô tả công việc nhân viên kế toán

Posted by daviadmin on March 13, 2008

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

I/ Thông tin chung:

 

Vị trí

 

TG làm việc

 

Bộ phận

 

 

 

Quản lý trực tiếp

 

 

 

 

II/ Mục đích công việc

 

Quản lý toàn bộ công nợ của công ty.

 

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận:

Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.

Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào Solomon đối với các khách hàng mới

Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi

Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng

2. Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

3. Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán

4. Kiểm tra công nợ:

Khách hàng mua hàng theo từng đề nghị và dựa trên hợp đồng nguyên tắc bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị hàng mà khách hàng muốn mua, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng.

Khách hàng mua hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về số lượng hàng, chủng loại hàng hoá, phụ kiện đi kèm, giá bán, thời hạn thanh toán.

Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên

Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn, số tiền PP và báo cho các bộ phận mua hàng và cán bộ quản lý cấp trên

5. Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.

6. Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.

7. Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ trong và ngoài nước của các bộ phận.

8. Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ

9. Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty

10. Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty

11. Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp

12. Kiểm tra báo cáo công nợ trên soft.

13. Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt

14. Lập thông báo thanh toán công nợ

15. Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.

16. Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp.

17. Công nợ tạm ứng của cán bộ công ty/CN:

Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận

Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tượng, bộ phận.

Cuối năm, xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng cán bộ, bộ phận.

18. Công nợ ủy thác:

Quản lý các HĐUT theo từng khách hàng: kiểm tra nội dung, vào sổ theo dõi các HĐUT khi nhận được hợp đồng.

Khi hàng về, trên cơ sở HĐUT, tờ khai hải quan để kiểm tra, đối chiếu, tra mã hàng, vào soft, in phiếu nhập kho, hóa đơn trả hàng ủy thác. Định khoản hoá đơn, vào soft các nghiệp vụ phát sinh (phần nghiệp vụ khác).

Kiểm tra các số liệu đã vào soft, in bảng kê chứng từ chuyển cho kế toán trưởng kiểm soát

Nhận lại chứng từ đã kiểm soát để lưu trữ.

Theo dõi việc thực hiện HĐUT và nhắc thanh toán khi đến hạn.

Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá theo từng hợp đồng khi thực hiện xong.

Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận công nợ các khoản công nợ ủy thác theo từng HĐUT, từng khách hàng, từng bộ phận.

19. Công nợ khác:

Phần hàng hóa: theo dõi và nhắc làm các thủ tục xuất trả vay, trả bảo hành khi có hàng.

Phần phải thu, phải trả khác: theo dõi và nhắc thanh toán khi có phát sinh.

Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận nợ các khoản công nợ phải thu, phải trả theo từng khách hàng, từng bộ phận.

20. Các khoản vay cá nhân và cán bộ trong công ty:

Quản lý các hợp đồng, biên bản thanh toán hợp đồng vay cá nhân và cán bộ.

Theo dõi các hợp đồng và nhắc thanh toán khi đến hạn.

Làm thanh lý hợp đồng cũ và hợp đồng mới khi có phát sinh.

Điều chỉnh các bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh.

Tính lãi phải trả cho từng đối tượng và từng hợp đồng.

IV/ Tiêu chuẩn:

 

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học

Trình độ chuyên môn

Kế toán Tài chính

Trình độ Ngoại ngữ

Tiếng Anh – Trình độ C trở lên

Kinh nghiệm thực tế

ít nhất 01 năm làm kế toán chuyên nghiệp

Yêu cầu khác

Cẩn thận, kiên trì, giao tiếp tốt

Nguồn: NQ center

Posted in Mo ta cong viec | Tagged: | 1 Comment »

Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh

Posted by daviadmin on March 13, 2008

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KINH DOANH

I/ Thông tin chung:

 

Vị trí

TG làm việc

Bộ phận

Quản lý trực tiếp

II/ Mục đích công việc

Trực tiếp thực hiện hoạt động bán hàng dự án trực tiếp của công ty.

 

 

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác.

2. Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Trưởng kênh bán hàng duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

3. Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

4. Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mâu của các quy trình này.

5. Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Trưởng nhóm kinh doanh.

6. Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản, chuyển cho Trưởng nhóm bán hàng xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng. Lập thủ tục ký kết hợp đồng, lưu bản copy hợp đồng, chuyển bản chính cho Trướng nhóm giữ, một bản chính cho phòng kế toán giữ.

7. Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.

8. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng….

9. Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.

10. Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

11. Cập nhật kiến thức công việc qua việc, đọc các sách báo về kinh doanh và tiếp thị; duy trì các mối quan hệ khách hàng.

12. Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó.

13. Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.

IV/ Tiêu chuẩn:

1. Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting.

2. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.

3. Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

4. Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp.

5. Kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 1 năm trở lên.

Nguồn: NQ center

Posted in Mo ta cong viec | Tagged: | 1 Comment »

48. Hệ thống bản mô tả công việc

Posted by daviadmin on September 19, 2007

I/ Danh mục tài liệu mô tả công việc:

1. Danh sách mô tả công việc phòng marketing

1.1 Mô tả công việc Giám đốc marketing (2 trang)

2.2 Mô tả công việc nhân viên marketing (2 trang)

3.3 Mô tả công việc nhân viên quan hệ công chúng (2 trang)

4.4 Mô tả công việc quản lý thương hiệu, (2 trang)

2. Danh sách mô tả công việc phòng kinh doanh

2.1 MTCV Giám đốc bán hàng (2 trang)

2.2 MTCV Trưởng kênh đại lý (2 trang)

2.3 MTCV giám sát bán hàng đại lý (2trang)

2.4 MTCV Trưởng kênh siêu thị (3 trang)

2.5 MTCV giám sát bán hàng siêu thị (4trang)

2.6 MTCV nhân viên bán hàng siêu thị (3trang)

2.7 MTCV Thưởng kênh bán lẻ (3trang)

2.8 MTCV cửa hàng trưởng (3 trang)

2.9 MTCV nhân viên bán hàng cửa hàng (2 trang)

2.10 MTCV Trưởng nhóm KD ( 4 trang)

2.11 MTCV nhân viên kinh doanh ( 2 trang)

2.12 MTCV Trưởng phòng dịch vụ khách hàng (2 trang)

2.13 MTCV nhân viên chăm sóc khách hàng (2 trang)

3. Danh sách mô tả công việc phòng cung ứng

3.1 MTCV Trưởng phòng thu mua và cung ứng (2 trang)

3.2 MTCV nhân viên cung ứng (2 trang)

3.3 Mô tả công việc nhân viên giao nhận (2 trang)

4. Danh sách mô tả công việc phòng nhân sự

4.1 Mô tả công việc Trưởng phòng HCNS ( 3trang)

4.2 Bảng mô tả công việc nhân viên nhân sự – tiếp tân (4 trang)

4.3 tả công việc thư ký hành chánh (4 trang)

4.4 Mô tả công việc nhân viên bảo trì – kỹ thuật vi tính (2 trang)

4.5 Bảng mô tả công việc nhân viên bảo vệ (4 trang)

5. Danh sách mô tả công việc phòng kế toán

5.1 Mô tả công việc Giám đốc tài chính ( 2 trang)

5.2 Mô tả công việc kế toán trưởng (2 trang)

5.3 MTCV kế toán tổng hợp (2 Trang)

5.4 MTCV kế toán công nợ ( 3 trang)

5.5 MTCV kế toán ngân hàng ( 2 trang)

5.6 MTCV kế toán hàng hoá ( 1 trang)

5.7 MTCV kế toán kho ( 1 trang)

5.8 MTCV kế toán xây dựng cơ bản và tài sản cố định( 2 trang)

5.9 MTCV kế toán nghiệp vụ thuế (2 trang)

6. Danh sách mô tả công việc phòng kế hoạch

6.1 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của TP.KHKD, 2 trang.

6.2 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên kế hoạch, 3 trang.

6.3 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của NV thống kê, 1 trang.

6.4 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của NV XNK nội bộ, 1 trang.

7. Danh sách mô tả công việc phòng kỹ thuật sản xuất

7.1 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của TP kỹ thuật, 2 trang.

7.2 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của NV kỹ thuật, 2 trang.

7.3 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của NV làm mẫu, 2 trang.

8. Danh sách mô tả công việc xưởng sản xuất

8.1 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của QD xưởng, 2 trang.

8.2 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của chuyền trưởng, 2 trang.

8.3 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của công nhân, 2 trang.

8.4 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của thợ phụ, 1 trang.

9. Danh sách mô tả công việc phòng QA

9.1 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của TP QLCL, 2 trang.

9.2 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của KCS NVL, 1 trang.

9.3 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của KCS sản phẩm, 2 trang.

9.4 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của KCS hoàn thành – final, 2 trang.

10. Danh sách mô tả công việc phòng bảo trì

10.1 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Trưởng phòng bảo trì, 1 trang.

10.2 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của thợ điện, 1 trang.

10.3 Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo trì, 1 trang.

II/ Xuất xứ:

1. Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2. Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

1. Giá bộ tài liệu này là 150.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2. Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3. Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4. Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây – >

1. Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh

2. Mẫu mô tả công việc nhân viên kế toán

Posted in Mo ta cong viec | Tagged: | Leave a Comment »