Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Archive for the ‘Tieu chuan 5S’ Category

5S là gì?

Posted by nqcentre on April 20, 2008

5S là gì?

S1: Sàng lọc = Hiệu quả

– Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết
– Loại bỏ những thứ không cần thiết
– Xác định “đúng số lượng” đối với những thứ cần thiết

S2: Sắp xếp = Ngăn nắp,Thuận tiện

– Sắp xếp những thứ cần thiết theo thứ tự ngăn nắp và có đánh số ký hiệu để dễ tìm, dễ thấy
– Sắp xếp đúng vật, đúng chỗ
– Sắp xếp các vị trí dụng cụ, máy móc, công nhân… sao cho tiến trình làm việc trôi chảy

S3: Sạch sẽ = Kiểm tra

– Giữ gìn nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ luôn sạch sẽ.
– Hạn chế NGUỒN gây dơ bẩn, bừa bãi
– Lau chùi có “Ý THỨC”

SAU KHI HOÀN TẤT 3S…

– Chụp ảnh hiện trường
+ Cận cảnh
+ Toàn cảnh
– Dán ảnh lên cạnh ảnh cũ cho mọi người thấy rõ sự khác biệt
– Cùng quyết tâm duy trì trạng thái đã đạt được
– Việc chụp ảnh phải tạo ra quyết tâm của mọi người hướng tới một môi trường làm việc tốt hơn, không bao giờ quay trở lại sự bề bộn ban đầu.

S4: Săn sóc = giảm căng thẳng

– Duy trì thành quả đạt được
– “Liên tục phát triển” 3S
+ Sàng Lọc
+ Sắp Xếp
+ Sạch Sẽ
mọi lúc, mọi nơi

– Nguyên tắc 3 Không:
+ Không có vật vô dụng.
+ Không bừa bãi.
+ Không dơ bẩn.

S5: Sẵn sàng = Chấp hành quy định

– Tự Nguyện, Tự Giác việc thực hiện và duy trì 3S:
+ Sàng Lọc
+ Sắp Xếp
+ Sạch Sẽ
– Hệ thống “Kiểm Soát Bằng Mắt” – Visual Control System (VCS)

Advertisements

Posted in Tieu chuan 5S | Tagged: | Leave a Comment »

Hướng dẫn kiểm tra 5S

Posted by daviadmin on March 15, 2008

5S Audit Guideline – Hướng dẫn kiểm tra 5S

Tham khảo thêm hướng dẫn 5S

1. No item gets less than “3”.

Không mục nào dưới 3 điểm.

2. To pass the audit, at most two “3” .

Để đạt yêu cầu kiểm tra, hai điểm 3 là nhiều nhất.

3. If step 3 audit failed, the next time audit application must be a month later or even longer.

Nếu kiểm tra ở bước 3 không đạt, lần kiểm tra lại phải sau một tháng hoặc thậm chí lâu hơn.

4. Step 4 audit can only be applied after at least one month of step 3 audit.

Kiểm tra bước 4 chỉ được tiến hành ít nhất một tháng sau khi kiểm tra bước 3.

5. Step 5 audit can only be applied after at least three month of step 4.

Tiến hành kiểm tra bước 5 phải ít nhất 3 tháng sau khi kiểm tra bước 4.

6. For step 1 audit, item 3,9 must get “5”, total get 45 to pass the audit.

Ở bước 1, mục 3, 9 phải đạt 5 và tổng số đạt 45 được xem là đạt yêu cầu kiểm tra.

7. For step 2 audit, item 1 must get “5”, total get 78 to pass the audit.

Ở bước 2, mục 1 phải đạt 5 và tổng số đạt 78 điểm là đạt yêu cầu kiểm tra.

8. For step 3 audit, item 1 must get “5”, total get 75 to pass the audit.

Ở bước 3 mục 1 phải đạt 5, và tổng số đạt 75 điểm là đạt yêu cầu kiểm tra.

9. For step 4 audit, item 1 must get “5”, total get 65 to pass the audit.

Ở bước 4, mục 1 phải đạt 5, tổng số 65 điểåm là đạt yêu cầu kiểm tra.

10. For step 5 audit, item 1 must get “5”, total get 48 to pass the audit.

Ở bước 5, mục 1 phải đạt 5 điểm, và tổng số điểm đạt 48 được xem là đạt yêu cầu.

Nguồn: NQ center

Posted in Tieu chuan 5S | Tagged: | 1 Comment »

65. Hướng dẫn thực hiện 5S

Posted by daviadmin on December 28, 2007

I/ Bộ tài liệu này bao gồm các tài liệu như sau:

1. Hệ thống kiểm tra 5S tại nhà máy – 5 trang

2. Các bước thiết lập 5S – Excel – 2 trang

3. Các bước thiết lập 5S – Excel – phần 2 – 2 trang

4. Các khái niệm then chốt trong quản lý hồ sơ – 3 trang

5. Mẫu quản lý chuẩn mực 5S – 17 trang

6. Hệ thống lưu trữ hồ sơ – 3 trang

7. Checklist hệ thống lưu trữ hô sơ – 2 trang

8. Checklist kiểm tra 5S về tổ chức

9. Checklist kiểm tra 5S về trật tự

10. Checklist kiểm tra 5S về sạch sẽ

11. Checklist kiểm tra 5S về chuẩn mực vệ sinh

12. Checklist kiểm tra 5S về kỷ luật

13. Quy trình cải tiến 5S – 2 trang

14. Tài liệu training 5S – 106 trang

15. Tài liệu tham khảo 5S – ppt – 20 trang

16. Tài liệu tham khảo 5S tiếng Anh – ppt – Adidas case study – 91 trang

II/ Xuất xứ:

1. Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2. Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

1. Giá bộ tài liệu này là 150.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2. Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3. Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4. Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây Hướng dẫn kiểm tra 5S

Posted in Tieu chuan 5S | Tagged: , | 1 Comment »

KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH 5S TẠI DOANH NGHIỆP

Posted by nqcentre on December 7, 2007

KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH 5S TẠI DOANH NGHIỆP
Khái niệm 5S được bắt nguồn từ Nhật bản vào đầu những năm 80 và đã được áp dụng rộng rãi tại các công ty, trong đó có Việt nam. Mục đích của áp dụng 5S không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc nâng cao điều kiện và môi trường làm việc trong một tổ chức mà còn làm thay đổi cách suy nghĩ, thói quen làm việc, tăng cường khả năng sáng tạo trong công việc và phát huy vai trò của hoạt động nhóm.

Mt trong nhng hot động quan trng góp phn vào vic duy trì và ci tiến 5S là đánh giá 5S. Đánh giá định k 5S là hot động có ý nghĩa khyến khích các hot động 5S. Mc đích chính ca vic đánh giá là:

– Xem xét hiu lc và hiu qu ca hot động 5S;Đánh giá khía cnh tích cc ca vic thc hin 5S;– Kp thi động viên các cá nhân, đơn v hoàn thành tt công vic và nhân rng sáng kiến; – Phát hin nhng khu vc hn chế trong vic thc hin để có nhng ci tiến thích hp.Để có th thc hin công tác đánh giá 5S, công ty/t chc cn có mt đội ngũ cán b đảm nhim vai trò là các chuyên gia đánh giá. Các chuyên gia đánh giá cn được đào to v k năng đánh giá, các yêu cu ca thc hành 5S, cách thc tiến hành đánh giá, lp báo cáo… Các yêu cu đối vi mt chuyên gia đánh giá là hiu được ý nghĩa và các hot động 5S, nm được các ni dung và yêu cu ca thc hành 5S, nm rõ các qui định, ni qui ca công ty v hot động 5S đồng thi phi hiu được cách thc đánh giá cũng như các tiêu chí đánh giá cho tng khu vc/b phn.Nhim v ca nhóm chuyên gia đánh giá là lên kế hoch đánh giá định k, xây dng các tiêu chí đánh giá cho tng khu vc, phòng ban, chun b các ngun lc và thi gian cn thiết để tiến hành đánh giá. Mt trong nhng phương pháp quan trng nht trong đánh giá 5S là s dng nhng hình nh trc quan, thông qua vic chp nh nhng khu vc được đánh giá. Đây cũng chính là cách để cung cp nhng bng chng khách quan khi đưa ra nhng kết lun, kiến ngh và là cơ s để theo dõi và so sánh  quá trình ci tiến sau này.Bng cách quan sát và phng vn, các chuyên gia đánh giá tp trung vào các ni dung trong tâm như sau:– Ban lãnh đạo công ty và các cán b qun lý có cùng thc hin chương trình 5S hay không?– Mi người có yên tâm v nơi làm vic ca mình hay không ?– Nơi làm vic có sch s và ngăn np không?– Nơi làm vic có an toàn không?– Máy móc thiết bđược v sinh và bo dưỡng không?– Mi thđược sp xếp hp lý để d tìm, d ly hay không?– Máy móc và các vt dng có được đặt nơi thun tin cho người s dng không?– Các h sơđược lưu gi để d truy tìm không?– Các đồ vt có đảm bo sch s không?– Mi người có làm v sinh hàng ngày mt cách t giác không?– Các cán b nhân viên có mc đồng phc/qun áo sách s, gn gàng theo qui định hay không?– Mi người có ý thc to hình nh tt đẹp ca công ty/t chc ca mình không?Đối vi mi phòng ban/b phn được đánh giá, nhóm chuyên gia đánh giá lp danh mc/bng hi đánh giá, thang đim và cách thc chm đim. Thang đim đánh giá có th t 1-5 hoc t 1-10. Cách cho đim đánh giá thường được qui định theo mc độ áp dng 5S ti tng b phn và kết qu đạt được (Ví d v cách chm đim – bng 1; Ví d v lp phiếu hi và tính đim – bng 2)

Bảng 1: Ví dụ về cách lập phiếu hỏi và tính điểm  

Hạng mục

STT

Các hạng mục cần phải đánh giá

Điểm

 Bảng 2: Ví dụ về thang cho điểm  

Điểm Mô tả

 Mi chuyên giá đánh giá s cho đim theo danh mc câu hi và da trên thang đim đã được thng nht. Tng s đim đạt được ti mi phòng ban/b phn được đánh giá s được so sánh vi nhau và vi đim ti đa có th đạt được. Trên cơ s đó nhóm chuyên gia đánh giá đưa ra nhng khuyến ngh ci tiến, đề xut thưởng đối vi nhng đơn thc hin tt.Vic thc hin 5S ch có th đạt kết qu tt khi có s tham gia ca tt c cán b nhân viên trong t chc. Bí quyết đem li thành công trong vic huy động ngun nhân lc cũng là yếu t to nên năng sut và cht lượng ca doanh nghip.Nguyn Thu Hin

Posted in Tieu chuan 5S | Tagged: | Leave a Comment »