Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Archive for the ‘Tai lieu quan ly du an’ Category

KẾT THÚC DỰ ÁN

Posted by nqcentre on December 22, 2007

KẾT THÚC DỰ ÁN

(Project Termination / Project Closure) 

1.      GIỚI THIỆU

         Việc kết thúc một dự án cũng có vai trò quan trong đối với sự thành công của dự án cũng như việc khởi đầu, tổ chức, hoạch định, thực hiện và giám sát dự án. 

         Tâm lý của các tổ dự án (Project Team)

+ Tìm kiếm sự thử thách trong dự án mới

+ Tâm lý quay về công việc cũ (có thể như một người chiến thắng hay một người thất bại) 

         Tâm lý của khách hàng (Client)

+ Lo âu về sản phẩm của dự án: chất lượng, việc sử dụng, chi phí, thời gian. 

         Tâm lý của nhà quản lý dự án (Project Manager)

+ Lo mất quyền lực à  Hiệu suất làm việc không cao và mâu thuẫn trong giai đoạn này rất lớn 

– Thông thường việc kết thúc dự án bao giờ cũng khó khăn hơn giai đoạn khởi đầu dự án.

+ Các vấn đề của giai đoạn kết thúc dự án

+ Làm thế nào để quản lý và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhằm góp phần tạo sự thành công chung của toàn bộ dự án. 

2.      CÁC VẤN ĐỀ KẾT THÚC DỰ ÁN

– Đối với các quá trình thay đổi vào giai đoạn cuối người ta cần quan tâm đến các vấn đề sau:

+ Con người  (People)

+ Truyền thông (Communication)

+ Thông tin (Information)

+ Quyền lực (Power) 

– Trong giai đoạn cuối của dự án, nhà quản lý cần quan tâm đến các vấn đề sau:

+ Đối với tổ dự án (Project team)

·        Lo lắng về tương lai

·        Giảm sự quan tâm đối với dự án

·        Giảm động cơ làm việc

·        Không gắn bó với dự án như lúc ban đầu 

+ Đốivới khách hàng (Client)

·        Giảm sự quan tâm ở các mức độ tổng thể, bao quát

·        Gia tăng sự quan tâm theo mức độ nhân viên vận hành dự án

·        Gia tăng sự quan tân về các chi tiết, các kết quả của dự án

·        Thường ít tham gia các cuộc họp của dự án 

+ Đối với dự án:

·        Cần phải xác định và hoàn tất các kết quả còn tồn đọng

·        Kết thúc các hợp đồng và các yêu cầu công việc

·        Thanh lý các tài sản

·        Đối chiếu và so sánh những việc đã làm với các dữ liệu đã đề ra trong quá khứ

·        Thực hiện và đảm bảo sự cam kết 

+ Đối với nhà quản lý dự án

·        Tất cả những vấn đề và nhiệm vụ được thực hiện trong một môi trường mới:

·        Quyền hạn của nhà quản lý bị giảm đi (nguồn lực, thời gian, chi phí bị giảm đi)

·        Sự đồng ý, chấp thuận của khách hàng cũng bị giảm đi·        Số nhân viên của dự án cũng bắt đầu giảm đi 

3.  QUẢN LÝ VỀ NHÂN SỰ (Managing the People) Đặc điểm chung của nhân sự trong giai đoạn này là ít quan tâm hơn đến mục tiêu của dự án, họ bắt đầu nghĩ đến mục tiêu dài hạn nhiều hơn. 

         Tổ dự án: Các câu hỏi được đặt ra:

+ Dự án có bị giải tán hay không?

+ Dự án nào là dự án kế tiếp?

+ Khi nào thì dời khỏi dự án?+ Việc trở về công việc cũ như thế nào? 

         Khách hàng+ Khi nào được vận hành dự án

+ Dự án làm việc có đúng như các yêu cầu mong muốn hay không?

+ Dự án nào là dự án kế tiếp

+ Những việc cần làm để dự án kết thúc 

    Những chuyên gia chủ chốt của cả hai phía khách hàng và thực hiện dự án+ Được chuyển đến những dự án khác cần đến họ 

   Như vậy, trong bối cảnh này nhà quản lý dự án cần phải:+ Động viên và duy trì để mọi người gắn bó với dự án

+ Làm sao để khuyến khích mọi người tự quản lý để hoàn thành nhiệm vụ+ Phải cung cấp đầy đủ thông tin và nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của dự án  

4.  QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG (Managing Communication)

         Truyền thông hai chiều một cách hiệu quả là thành phần chủ yếu đẫn đến sự thành công của dự án,  “effective two way communication”.Trong giai đoạn kết thúc, nhà quản lý dự án cần phải đảm bảo luồng thông tin giữa nhà quản lý dự án với tổ dự án và với khách hàng.                                                

Mục tiêu, yêu cầuNhà quản lý dự án                                                

Tổ dự án, khách hàng                                               

Phản hồi về quy trình,                                               

kết quả 

         Cần:

+ Tổ chức nhiều cuộc họp hơn để so sánh, đánh giá, rút kinh nghiệm

– đóng gói dự án (wrapped up) 

+ Mở rộng thành phần tham gia·        tất cả các tổ dự án (càng lúc càng ít dần)·        mời nhân sự phía khách hàng 

+ Các  cuộc họp này cho phép xem xét các vấn đề chi tiết hơn, đó là các vấn đề chưa được đề cập trước đây 

+ Phải có cuộc họp riêng giữa nhà quản lý dự án và tổ dự án  

5.    QUẢN LÝ THÔNG TIN (Managing Information) Vấn đề đặt ra trong giai đoạn này là chúng ta cần những thông tin gì và tại sao lại cần nó?

         Ở giai đoạn này:

+ Hầu như tất cả tiền bạc và nguồn lực đã được sử dụng hết

+ Đa số các kết quả đã được hình thành 

         Trả lời câu hỏi trên là:

+ Xác định các công việc còn tồn tại

+ Ghi nhận lại bản chất thực sự của các kết quả

+ Tạo ra một tài liệu về dự án

+ Kiểm soát những gì chúng ta đạt được so với những gì đã đề ra. Khi có những thông tin đó sẽ giúp cho chúng ta hoàn thành được dự án và đảm bảo cho khách hàng có thể quản lý vận hành và bảo trì một cách hiệu các thành quả của dự án. 

1)      Hoàn thành dự án (project completion) 

– Việc nào đã hoàn tất?

– Việc nào chưa hoàn tất? 

Muốn trả lời các câu hỏi này phải dựa vào:

  Đặc trưng của dự án (project specs)

  Hệ thống kiểm soát sự thay đổi của dự án

  Who, what, why của các sự thay đổi này Từ những thông tin này chúng ta mới triển khai đánh giá những gì thực hiện so với kế hoạch đề ra 

2)      Kiểm định hậu dự án (post project audit)

     Kiểm định

+ Tình trạng hiện hành của dự án

+ Kiểm định khả năng thất bại hay lầm lỗi của dự ánà liệu chúng ta có cần phải thay đổi phương cách quản lý hay hoạch định dự án hay không 

     Khách hàng kiểm định:

+ Kết quả của dự án có hoàn tất đúng hạn được hay không?

+ Chi phí có bị vượt hay không?

+ Những công việc nào cần phải tiến hành tiếp 

     Đối với nhà quản lý dự án

+ Chi phí của họ thực hiện có đúng như dự định hay không?

+ Phong cách quản lý dự án có thích hợp hay không? 

3)      Thẩm định hậu dự án (Post project appraisal)Một dự án trong quá trình thực hiện có nhiều thay đổi so với những hoạch định ban đầu, do đó cần cần thẩm định hậu dự án nhằm đánh giá sự đáng giá của dự án sau khi có sự thay đổi nói trên. Đây là một việc làm hết sức quan trọng nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm tốt lẫn xấu cho các dự án trong tương lai. 

6.      QUẢN LÝ SỰ CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC (Managing The Transfer Of Power) 

         Bản chất là sự chuyển giao quyền lực giữa người quản lý dự án sang người vận hành dự án

         Việc chuyển giao quyền lực phải được chuyển giao trong buổi lễ chính thức.          

Advertisements

Posted in Tai lieu quan ly du an | Tagged: | 1 Comment »

TỔ CHỨC DỰ ÁN

Posted by nqcentre on December 22, 2007

TỔ CHỨC DỰ ÁN

  1.      CẤU TRÚC TỔ CHỨC 

1.1 Các khái niệm về tổ chức và cấu trúc tổ chức 

a)      Tổ chức và cấu trúc tổ chức 

         Tổ chức là một nhóm người được sắp xếp theo một trật tự nhất định để có thể cùng phối hợp hoạt động với nhau để đạt đến mục tiêu của tổ chức.    Cấu trúc tổ chức là một kiểu mẫu được đặt ra để phối hợp hoạt động giữa các người trong tổ   chức. 

b)   Không có tổ chức tốt hay xấu mà chỉ có tổ chức thích hợp hay không thích hợp (No such thing as good or bad orginization, there are only appropriate or inappropriate ones) 

c)   Trong mỗi cấu trúc tổ chức, mỗi thành viên phải được xác định rõ ràng về  + quyền hạn —> the authority = the power+ bổn phận  —> the responsibility = the obligation      —> Trách nhiệm     = quyền hạn + bổn phận          (Accountability    = Authority   + Responsibility) 

1.2 Các loại cấu trúc tổ chức

Có 3 loại :       

+ Cấu trúc chức năng                                   

+ Cấu trúc dự án                                   

+ Cấu trúc ma trận 

a.      Cấu trúc chức năng Dự án được chia ra làm nhiều phần và được phân công tới các bộ phận chức năng hoặc các nhóm trong bộ phận chức năng thích hợp. Dự án sẽ được tổng hợp bởi nhà quản lý chức năng cấp cao. 

Ưu điểm:         Sử dụng hiệu quả các kinh nghiệm và các phương tiện chung         Cơ cấu tổ chức cho hoạnh định và kiểm soát         Tất cả các hoạt động đều có lợi từ những công nghệ hiện đại nhất         Tiên liệu trước những hoạt động trong tương lai để phân bổ nguồn lực         Sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất         Ổn định và phát triển nghề nghiệp lâu dài cho nhân viên         Phù hợp cho loại hình sản xuất đại trà 

Nhược điểm:         Không có quyền lực dự án tập trung à không có ai có trách nhiệm cho dự án tổng thể.         Ít hoặc không có hoạch định và viết báo cáo dự án         Ít quan tâm đến yêu cầu của khách hàng         Việc thông tin liên lạc giữa các chức năng gặp khó khăn         Khó tổng hợp các nhiệm vụ đa chức năng         Có khuynh hướng quyết định theo những nhóm chức năng có ưu thế nhất

b.      Cấu trúc dự ánMột nhà quản lý phải chịu trách nhiệm quản lý một nhóm / tổ gồm những thành viên nòng cốt được chọn từ những bộ phận chức năng khác nhau trên cơ sở làm việc toàn phần (full-time). Các nhà quản lý chức năng không có sự tham gia chính thức.

Ưu điểm:         Có sự kiểm soát chặt chẽ do có quyền lực dự án          Thời gian xúc tiến dự án nhanh chóng         Khuyến khích sự cân đối về thành quả, thời gian biểu và chi phí         Tạo sự trung thành của các thành viên trong dự án         Có mối quan hệ tốt với các đơn vị khác         Quan tâm đến yêu cầu của khách hàng 

Nhược điểm:         Sử dụng nguồn lực không hiệu quả         Không chuẩn bị những công việc trong tương lai         Ít có cơ hội trao đổi kỹ thuật giữa các dự án         Ít ổn định nghề nghiệp cho những thành viên tham gia dự án         Khó khăn trong việc cân đối công việc khi dự án ở giai đoạn bắt đầu và kết thúc.                          

 c.       Cấu trúc ma trậnCấu trúc này là sự kết hợp của hai dạng cấu trúc chức năng và dự án. Ưu điểm:         Sử dụng hiệu quả nguồn lực         Tổng hợp dự án tốt         Luồng thông tin được cải thiện         Đáp ứng sự thích nghi nhanh chóng         Duy trì kỷ luật làm việc tốt         Động lực và cam kết được cải thiện Nhược điểm:         Sự tranh chấp về quyền lực         Gia tăng các mâu thuẫn         Thời gian phản ứng lại chậm chạp          Khó khăn trong giám sát và kiểm soát         Quản lý phí tăng cao         Trải qua nhiều căng thẳng (stress) 

              
2.      XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ LÀM VIỆC THEO NHÓM (TEAM WORK) 

2.1 Sự làm việc theo nhóm có hiệu quả  

a.      Thế nào là làm việc theo nhóm          Làm việc theo nhóm (Team work) là các cá nhân cùng làm việc với nhau để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt hơn là khi họ làm việc riêng rẽ.         Hiệu quả tổng hợp (Synergy):  Theo lý thuyết hệ thống:      Tối ưu tổng thể > tổng các tối ưu cục bộ      

b.      Sự làm việc theo nhóm có hiệu quả ·        Có 3 thành phần làm việc theo nhóm có hiệu quả:         Kỹ năng của các thành viên trong nhóm         Cấu trúc tổ chức         Kiểu quản lý ·        3 yếu tố để xây dựng nhóm:         Chọn đúng việc phối hợp các người trong nhóm         Tổ chức nhóm hoàn thành nhiệm vụ         Chọn đúng kiểu lãnh đạo 

c.       Các phẩm chất nghề nghiệp của một thành viên trong nhóm         Quan tâm và chịu trách nhiệm của công việc         Chịu sự kích thích của môi trường làm việc         Cầu tiến trong nghề nghiệp         Lãnh đạo tổng quan+ Kỹ năng kỹ thuật + Kỹ năng xử lý thông tin+ Kỹ năng giao tiếp hiệu quả+ Kỹ năng ra quyết định 

d.      Lợi ích của làm việc theo nhóm         Nâng cao được thành quả         Xây dựng được hiệu quả tổng hợp         Nâng cao được khả năng sáng tạo         Làm giảm bớt được căng thẳng và các mâu thuẫn         Giải quyết vấn đề một cách hiệu quả         Nâng cao được yếu tố đạo đức, tinh thần, sự quan tâm và sự tin tưởng lẫn nhau (khi làm việc chung thì mới hiểu được công việc và thông cảm lẫn nhau)         Đương đầu với thử thách 

e.       Các khó khăn của làm việc theo nhóm         Tốn thời gian và tốn công sức         Ra quyết định chậm          Dẫn đến xu hướng nhóm tách rời khỏi tổ chức “Mẹ”         Hình thành bè phái (factionalism) 

f.        Giao tiếp hiệu quả là yếu tố chủ yếu của việc xây dựng nhóm         Biết lắng nghe+ Thái độ: quan tâm, chú ý, tôn trọng.+ Dáng điệu: nghe bằng mắt, không cắt ngang lời nói người khác.+ Tập trung: nội dung, cảm xúc          Giải quyết mâu thuẫn (Confict Resolution) 

Quan điểm cũ  Quan điểm mới
         Tìm cách tránh mâu thuẫn         Mâu thuẫn là do sai lầm của quản lý         Mâu thuẫn là một dấu hiệu xấu         Mâu thuẫn cần phải được loại bỏ          Không thể trách được mâu thuẫn à cần phải đương đầu với mâu thuẫn         Mâu thuẫn là do nhiều nguyên nhân khác nhau         Mâu thuẫn có thể xấu, có thể tốt         Mâu thuẫn cần phải được quản lý và kiểm soát

  g.      Các điều kiện để nhóm làm việc có hiệu quả         Thời gian: mọi thành viên trong nhóm đều phải cam kết dành thời gian để hoàn thành nhiệm vụ (nếu mọi người đều có tư tương luôn dành khó khăn về phía mình thì nhiệm vụ dễ dàng thành công)         Tình cảm (Feeling): mọi thành viên trong nhóm phải quan tâm tới mục tiêu, cấu trúc công việc, tương lai và con người trong nhóm         Tập trung: Tất cả các thành viên trong nhóm phải biết vấn đề (issue) của nhóm và trong đầu mỗi thành viên phải có thứ tự các ưu tiên của nhóm 

2.2       Các thất bại của làm việc theo nhóm         Mâu thuẫn nội bộ (mâu thuẫn không giải quyết được)         Các thành viên đều lo lắng và nản lòng (có tâm trạng muốn thoát ra khỏi nhóm)         Các quyết định tùy tiện được ra bởi một người hay một số người không có sự chấp nhận của những người khác. 

2.3       Xây dựng nhóma.      Các vấn đề cần quan tâm         Thông tin hiệu quả giữa các thành viên trong nhóm         Cách giải quyết vấn đề hiệu quả         Cách giải quyết mâu thuẫn         Tính sáng tạo trong nhóm         Không khí làm việc tin cậy và hỗ trợ         Phải rõ được mục tiêu của nhóm và vai trò của các thành viên trong nhóm 

b.      Các biện pháp tổng quát         Mọi việc phải được hoạch định và thực hiện cẩn thận. Những vấn đề không rõ thì nên nhờ tư vấn / chuyên viên         Thu thập thông tin đầy đủ         Phải có quá trình tự đánh giá 

c.       Điều kiện để thành công         Được sự hỗ trợ từ các nhà quản lý         Sự tự nguyện tham gia của các thành viên trong nhóm 

3.  LÃNH ĐẠO (Leadership)

3.1. Lãnh đạo và các nguồn gốc của quyền lực         Lãnh đạo: Là hành động động viên hay cưỡng ép người khác hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể để đạt tới mục tiêu của tổ chức.         Quyền lực: là khả năng của một người này ảnh hưởng tới hành vi của một người khác.         Nguồn gốc quyền lực:+ Quyền lực chính thức+ Quyền lực do sự tưởng thưởng+ Quyền lực do cưỡng bức (hình phạt)+ Quyền lực chuyên môn+ Quyền lực tôn phục (uy tín) Ngoài ra trong thực tế còn có các loại quyền lực khác:+ Thông tin+ Thuyết phục+ Liên kết (mối quen biết với người có quyền lực lớn) 

3.2.  Lý thuyết lãnh đạoCó 3 quan điểm:         Cổ điển         Hành vi         Phù hợp 

a.  Lý thuyết lãnh đạo theo cổ điển: người lãnh đạo sinh ra là có vai trò lãnh đạo         Tính cánh lãnh đạo > < không có tính cách lãnh đạo         Tính cánh lãnh đạo có hiệu quả > < tính cách lãnh đạo không hiệu quả 

b.  Lý thuyết lãnh đạo theo hành vi: muốn làm lãnh đạo thì phải huấn luyện         Các nhiệm vụ của nhà lãnh đạo         Kiểu lãnh đạo a.       Lý thuyết lãnh đạo theo sự phù hợp: Việc lãnh đạo hiệu quả tùy thuộc vào các yếu tố của môi trường         Tính cách, kinh nghiệm của người lãnh đạo và của nhân viên         Cấu trúc của nhiệm vụ cần được thực hiện (cấu trúc tốt hay cấu trúc kém)         Vị trí công tác của người lãnh đạo 

3.3.  Các kiểu lãnh đạo Các kiểu lãnh đạo:          Quan tâm đến công việc (Task-oriented): Quan tâm nhiều đến mục tiêu của công việc và có xu hướng dẫn tới cách cư xử chuyên quyền, độc tài         Quan tâm đến con người (People relation-oriented): Quan tâm nhiều hơn yếu tố con người và là kiểu lãnh đạo dân chủ.

2.1     Mô hình V. Vroom Leadership Model (1973) 
         AI               Authoritarian (độc đoán, chuyên quyền)            Tập trung         AII         CI               Consultative         CII         GII              Group                                                              Phân quyền ·        AI : Người lãnh đạo tự ra quyết định và chỉ sử dụng những thông tin sẵn có trong tay ·        AII : Người lãnh đạo trước khi ra quyết định yêu cầu thuộc cấp cung cấp thông tin và không nhất thiết phải nói với người hỗ trợ mình cần thông tin này để làm gì. Sau đó người lãnh đạo sẽ tự ra quyết định ·        CI : Người lãnh đạo gặp gỡ từng cá nhân và cho họ biết rõ mục tiêu của việc cần hỏi. Sau đó người lãnh đạo tự ra quyết định và quyết định này có thể bị ảnh hưởng của người hỗ trợ. ·        CII : Người ra quyết định tập trung cả nhóm để hỏi và cũng cho biết rõ mục tiêu cần hỏi. Sau đó người lãnh đạo tự ra quyết định và quyết định này có thể bị ảnh hưởng của những người hỗ trợ. ·        GII : Ra quyết định tập thể. 

Ba quy tắc để bảo vệ chất lượng của quyết định (3 rules to protect decision quality)

 1)      Quy tắc thông tin: Nếu:          chất lượng là quan trọng          nhà lãnh đạo không đủ thông tin  Thì:  loại bỏ kiểu AI  

2)      Quy tắc về phù hợp mục tiêu:

Nếu

         chất lượng là quan trọng          những người nhân viên không rõ mục tiêu của tổ chức  Thì:  không nên dùng GII 

3)      Quy tắc mà vấn đề không có cấu trúc: Nếu          chất lượng là quan trọng         vấn đề không có cấu trúc         người lãnh đạo không đủ thông tin và không biết lấy thông tin ở đâu  Thì:  AI, AII, CI, CII đều bị loại bỏ 

Bốn quy tắc bảo vệ sự chấp nhận của quyết định

 1)      Quy tắc chấp nhận:

Nếu         Người lãnh đạo không biết nhân viên có chấp nhận thực hiện quyết định này hay không         Người lãnh đạo không biết chắc quyết định độc đoán của tôi có được nhân viên chấp nhận hay khôngThì: AI, AII bị loại bỏ 

2)      Quy tắc mâu thuẫnNếu          Người lãnh đạo không biết nhân viên có chấp nhận thực hiện quyết định này hay không         Người lãnh đạo không biết chắc quyết định độc đoán của tôi có được nhân viên chấp nhận hay không         Quyết định đó gây ra mâu thuẫn giữa các nhân viên Thì: AI, AII, CI đều bị loại bỏ 

3)      Quy tắc công bằngNếu          Chất lượng là không quan trọng          Sự chấp nhận là quan trọngThì: AI, AII, CI, CII đều bị loại bỏ 4)      Quy tắc ưu tiên chấp nhậnNếu         Sự chấp nhận là quan trọng         Không đảm bảo được quyết định là độc đoán hay không

         Tin tưởng vào nhân viên Thì: AI, AII, CI, CII đều bị loại bỏ

Posted in Tai lieu quan ly du an | Tagged: | 1 Comment »

PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ ÁN

Posted by nqcentre on December 22, 2007

5. PHÂN TÍCH RỦI RO 

5.1 Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis) 

Định nghĩa: Phân tích độ nhạy là phân tích những ảnh hưởng của các yếu tố có tính bất định (VD: MARR, chi phí, thu nhập, tuổi thọ dự án,…) đến: 

·        Độ đo hiệu quả kinh tế của các phương án so sánh, và

·        Khả năng đảo lộn kết luận về các phương án so sánh, nghĩa là từ đáng giá trở thành không đáng giá và ngược lại. Nói một cách khác, phân tích độ nhạy là xem xét mức độ “nhạy cảm” của các kết quả khi có sự thay đổi giá trị của một hay một số tham số đầu vào.

Nếu biến nào thay đổi mà không ảnh hưởng đến kết quả thì các biến này không được dùng trong phân tích rủi ro. è Phân tích độ nhạy giúp người ra quyết định trả lời câu hỏi “What …If” (Cái gì sẽ xảy ra nếu như) Ví Dụ: Aûnh hưởng của suất chiết khấu MARR đến NPV 

Mô hình phân tích độ nhạy thuộc loại mô hình mô tả, kết quả của mô hình sẽ cung cấp thêm thông tin có liên quan cho người ra quyết định để lựa chọn phương án hoặc yêu cầu phải tổ chức thêm về một số tham số kinh tế nào đó.  Trong phân tích độ nhạy cần đánh giá được biến số quan trọng, là biến số có ảnh hưởng nhiều đến kết quả và sự thay đổi của biến số có nhiều tác động đến kết quả. 

Nhược điểm của phân tích độ nhạy: 

·        Chỉ xem xét từng tham số trong khi kết quả lại chịu tac động của nhiều tham số cùng một lúc. 

·        Không trình bày được xác suất xuất hiện của các tham số và xác suất xảy ra của các kết quả.  

Ghi chú: Có thể thực hiện phân tích độ nhạy theo một tham số trên EXCEL bằng cách sử dụng bảng phân tích một chiều với các lệnh DATA  à TABLE. 

5.2  Phân tích độ nhạy theo nhiều tham số (Scenario Analysis)          Còn được gọi là phân tích các tình huống (Scenario Analysis).         Để xem xét khả năng có sự thay đổi tương tác giữa sự thay đổi của các tham số kinh tế, cần phải phân tích độ nhạy của nhiều tham số. 

Phương pháp tổng quát trong trường hợp này tạo thành các vùng chấp nhậnvùng bác bỏ          

Trong VD về bán hàng thì – trường hợp tốt nhất là :           + giá bán cao nhất                                                            + giá  mua thấp nhất – trường hợp xấu nhất là:           + giá bán thấp nhất                                                             + giá  mua cao nhất Nếu trong trường hợp xấu nhất mà TIỀN LỜI > 0 thì nên thực hiện PA Ghi chú: Có thể thực hiện phân tích độ nhạy theo hai tham số trên EXCEL bằng cách sử dụng bảng phân tích hai chiều với các lệnh DATA à TABLE    

5.3  Phân tích rủi ro (Risk Analysis)

a. Phân tích rủi ro theo phương pháp giải tích Phân tích rủi ro là phân tích mô tả các ảnh hưởng đối với độ đo hiệu quả kinh tế của các phương án đầu tư trong điều kiện rủi ro. 

Mô hình tổng quát của bài toán phân tích rủi ro Giả sử ta có m phương án Ai (i = 1,m) mang tính loại trừ lẫn nhau và có n trạng thái Sj  (j = 1,n). Nếu ta chọn phương án Ai và trạng thái xảy ra là Sj thì ta sẽ có một kết quả  Rij.  Trong phân tích rủi ro, chúng ta biết được xác suất để cho các trạng thái Sj xảy ra là Pj ; còn trong điều kiện bất định chúng ta không xác định được Pj. 

Mô hình tổng quát của bài toán phân tích rủi ro

         Trạng thái Sj Phương án Ai S1 S2 Sj Sn
A1 R11 R12 R1j R1n
A2 R21
Ai Ri1 Rij Rin
Am Rm1   Rmn
Xác suất của các trạng thái Pj P1 P2 Pj Pn

  b. Phân tích rủi ro theo phương pháp mô phỏng MONTE – CARLO

Mô phỏng MONTE – CARLO, còn gọi là phương pháp thử nghiệm thống kê (Method of Statistics) là một phương pháp phân tích mô tả các hiện tượng có chứa yếu tố ngẫu nhiên (như rủi ro trong dự án) nhằm tìm ra lời giải gần đúng.Mô phỏng được sử dụng trong phân tích rủi ro khi việc tính toán bằng cách giải tích quá phức tạp, thậm chí không thực hiện được – chẳng hạn: chuỗi CF  là một tổ hợp phức tạp của nhiều tham số có tính chất ngẫu nhiên phải ước tính qua dự báo như: số lượng bán, giá bán, tuổi thọ, chi phí vận hành, …

Vì vậy việc ước lượng phân phối xác suất của chuỗi dòng tiền tệ rất khó khăn, nhất là khi các biến ngẫu nhiên đó lại tương quan với nhau. Trong trường hợp này, sử dụng phương pháp mô phỏng sẽ đơn giản hơn nhiều.Thực chất của mô phỏng MONTE CARLO là lấy một cách ngẫu nhiên các giá trị có thể có của các biến ngẫu nhiên ở đầu vào và tính ra một kết quả thực nghiệm của đại lượng cần phân tích.Quá trình đó lặp lại nhiều lần để có một tập hợp đủ lớn các kết quả thử nghiệm. Tính toán thống kê các kết quả đó để có các đặc trưng thống kê cần thiết của kết quả cần phân tích (E, Cv).    

Posted in Tai lieu quan ly du an | Tagged: | Leave a Comment »

THẨM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN

Posted by nqcentre on December 22, 2007

1.      THẨM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN

 2.1 Các phương pháp định lượngCó hai phương pháp: 

a.      Phương pháp dòng tiền tệ chiết giảm (Discounted Cash Flow Method)·        Phương pháp giá trị tương đương (PW, FW, AW): Đưa tất cả các giá trị của dòng tiền tệ về một thời điểm nào đó: hiện tại, tương lai, hoặc hàng năm.Tiêu chuẩn đánh giá “Phương án đáng giá” :+ Các phương án độc lập:   NPV > 0   + Các phương án loại trừ nhau: NPV à Max (với NPV > 0)    ·        Phương pháp suất thu lợi (IRR, ERR, ERRR)         IRR     (Internal Rate of Return – Suất thu lợi nội tại)         ERR    (External Rate of Return – Suất thu lợi ngoại lai)         ERRR  (Explicit Reinvestment Rate of Return – Suất thu lợi tái đầu tư tường minh) Tiêu chuẩn đánh giá “Phương án đáng giá” :+ Các phương án độc lập: IRR (ERR, ERRR) > MARR+ Các phương án loại trừ nhau: IRR ( D ) ³ MARR à PA có vốn đầu tư lớn là đáng giá ·        Phương pháp tỷ số lợi ích / chi phí (B/C)

Tỷ số B/C thường                                             Tỷ số B/C sửa đổi

Tiêu chuẩn đánh giá “Phương án đáng giá” :+ Các phương án độc lập: B / C > 1+ Các phương án loại trừ nhau: B / C ( D ) > 1 à PA có vốn đầu tư lớn là đáng giá Các công ty trên thế giới thường sử dụng NPV và IRR. Nhiều khi họ sử dụng cả hai phương pháp này để đanh giá một dự án. Phương pháp NPV khá phức tạp bởi vì việc xác định MARR rất khó và phức tạp, trong khi đó phương pháp IRR không cần MARR vẫn có thể tính được IRR. Tuy nhiên khi so sánh các phương án với nhau thì phương pháp IRR dễ gây lầm lẫn hơn (chẳng hạn, IRR (A) > IRR (B) > 0, không có nghĩa là phương án A tốt hơn phương án B). Ngoài ra phương pháp IRR còn có nhược điểm nữa là một bài toán có thể cho nhiều nghiệm, do đó khó chọn được nghiệm đúng. Đối với các dự án công ích thì sử dụng phương pháp tỷ số B/C. Phương án được xem là đáng giá khi lợi ích của việc đầu tư lớn lớn hơn chi phí đã bỏ ra. b.      Phương pháp cổ điển·        Phương pháp thời gian bù vốn – Tbv : thời gian cần thiết để lượng tiền thu được bù lại tiền đầu tư ban đầu.

        
Thời gian bù vốn không xét đến suất chiết tính          
Thời gian bù vốn có xét đến suất chiết tính  Tiêu chuẩn đánh giá “Phương án đáng giá”: Tbv   <   [Tbv]  Nếu 2 phương án có cùng lợi ích  (mục tiêu) thì phương án nào có Tbv nhỏ hơn thì phương án đó tốt hơn. Nghĩa là phải lưu ý đến các mục tiêu, giả thiết, ràng buộc khi so sánh các phương án Ví dụ: Xét 2 dự án với các số liệu sau: 

  DA (A)     DA (B)     DA (B-A)
Năm 0 1   Năm 0 1   Năm 0 1
CF -1000 1100   CF -3000 3300   CF -2000 2200

 a.       Tính IRR (A), IRR (B). Biết MARR = 8%b.      So sánh (A) và (B) theo IRR và NPVc.       Nếu MARR = 12% thì chọn dự án nào? Giải:a.         DA (A):            -1000 + 1100 . 1/(1+i) = 0       à IRR (A) = 10% DA (B):            -3000 + 3300 . 1/(1+i) = 0       à IRR (B) = 10% b.  Phương pháp IRR:(B-A):              -2000 + 2200 . 1/(1+i) = 0       à IRR (B – A) = 10% > 8%                                                à Dự án B đáng giáPhương pháp NPV:NPV (A) = -1000 + 1100 . 1/(1+8%) = 18,5NPV (B) = -3000 + 3300 . 1/(1+8%) = 55,55 à Dự án B đáng giá c. MARR = 12%  à không dự án nào đáng giá ·        Phương pháp điểm hòa vốn   

2.      CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐA MỤC TIÊU 

2.1   Khái niệm chung         Việc ra quyết định phụ thuộc vào yếu tố thái độ của người ra quyết định         Ra quyết định đa mục tiêu (RQĐĐMT, Multi Objective Decision Making – MODM): là quá trình ra quyết định để lựa chọn một trong các phương án sao cho trong cùng một lúc có thể thỏa mãn nhiều mục tiêu khác nhau với mức độ càng cao càng tốt.(Nếu ta thỏa mãn nhiều một tiêu cùng một lúc nghĩa là do ta đặt mục tiêu quá thấp)         MCDM : Multi Criteria Decision Making – Ra quyết địng đa tiêu chí         MADM : Multi Attribute Decision Making – Ra quyết định đa thuộc tính  

3.2. Quá trình ra quyết định đa mục tiêu

 Bước 1: Xác định lời giải tối ưu cho mỗi mục tiêu (Individual Solution)+ Biến quyết định+ Hàm mục tiêu                        Mô hình toán                Lời giải tối ưu+ Ràng buộc   Bước 2: Phân tích đa mục tiêu: gồm 2 bước căn bản1)      Phát hiện ra các phương án không bị trội (Non-dominate Alternatives)2)      Lựa chọn phương án bằng MODM 

3.3 Các phương pháp MODM thường dùng:         Phương pháp liệt kê và cho điểm         Phương pháp ra quyết định đa yếu tố (MFEP – Multi Factor Evaluation Process)         Phương pháp lợi ích chung (CU – Collective Utility)          Phương pháp hiệu quả – chi phí (Cost – Effective)         Phương pháp quy hoạch thỏa hiệp (Compromise programming)         Phương pháp lựa chọn (Electre)     

4. CÁC PHƯƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐỊNH ĐA MỤC TIÊU 

4.1. Mô hình phân cực

Nhận xét:              B là phương án bị trội à có thể loại ngay từ đầu         A và C có những điểm trội nên chưa thể kết luận chọn phương án nào à sử dụng những phương pháp khác tiếp theo để lựa chọn phương án tốt nhất         Phương pháp này sử dụng ít thông tin ban đầu  nên thường sử dụng trong việc nhận định sơ bộ ban đầu 

4.2. Phương pháp liệt kê và cho điểm 

  Chỉ tiêu (Criteria)

 

Điểm 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Tổng
A   X   X     X       X   10
B   X     X       X     X 6
C X         X   X     X   8

 à Chọn phương án A vì A có số điểm cao nhất, tuy nhiên ta cũng nhận thấy không phải tất cả mọi mục tiêu của phương án A  đều tốt nhất.    

4.3. Phương pháp ra quyết định đa yếu tố (Multi Factor Evaluation Program MFEP) Phỉång phạp MFEP: mäùi yãúu täú quan troüng aính hỉåíng âãún quyãút âënh seỵ âỉåüc gạn mäüt hãû säú nọi lãn táưm quan troüng tỉång âäúi giỉỵa cạc yãúu täú våïi nhau. Sau âọ âạnh giạ phỉång ạn theo cạc hãû säú naìy.  Cạc bỉåïc thỉûc hiãûn MFEP: Bỉåïc 1: Liãût kã táút caí cạc yãúu täú vaì gạn cho yãúu täú thỉï i mäüt troüng säú FWi, 0<FWi<1  FWi nọi lãn táưm quan troüng cuía mäùi yãúu täú mäüt cạch tỉång âäúi å FWi = 1 Bỉåïc 2: Lỉåüng giạ theo yãúu täú. Våïi mäùi yãúu täú i ta âạnh giạ phỉång ạn j bàịng cạch gạn mäüt hãû säú FEij goüi laì lỉåüng giạ cuía phỉång ạn j âäúi våïi yãúu täú i. Bỉåïc 3: Tênh täøng lỉåüng troüng säú cuía tỉìng phỉång ạn j                         TWEj = å FWi * FEij              våïi i: yãúu täú vaì j: phỉång ạn                         Choün phỉång ạn j0 ỉïng våïi Max TWEj   

4.4. Phương pháp hiệu quả và chi phí (Effective–Cost
Nhận xét:         Từ các điểm A0, A1, …, A7 trên hình vẽ ta nhận thấy các điểm A2, A5, A7 đều bị trội (A2 bị trội bởi A3; A5 bị trội bởi A4; và A7 bị trội bởi A6). Do đó ta có thể loại các phương án này ngay từ đầu.         Miền ở dưới các phương án trội là miền không chấp nhận (Unacceptable Region)         Các dự án nằm trên đường nối liền (đường ranh giới hiệu quả) là phương án không bị trội         Nếu ta có số vốn là K thì ta sẽ chọn phương án A3 vì với chi phí K ta đạt được hiệu quả cao nhất         Nếu ta biết F  ta sẽ chọn A3, A4, A6 vì các phương án này sẽ đem lại hiệu quả cao hơn so với yêu cầu         Nếu ta có số vốn K và biết F ta sẽ chọn phương án A3.  

4.5. Phương pháp lợi ích chung (Collective Utility – CU) 

 
a
PAiMục tiêu j A1 A2 Ai Am
a1 Z1 Z11 Z21 Zi1 Zm1
a2 Z2 Z12 Z22 Zi2 Zm2
aj Zj Z1j Z2j Zij Zmj
an Zn Z1n Z2n Zin Zmn
  CU CU1 CU2 CUi CUm

 Với   i = 1,m ;    j = 1,n Nếu mục tiêu là Zj với phương án Ai thì Zij là giá trị về mặt chất lượng hoặc số lượng của phương án i đối với mục tiêu j. 

Mô hình này có 2 dạng bài toán:           

+ bài toán Max                                                           

 + bài toán Min Các bước thực hiện để giải bài toán Max:Bước 1: Đổi Zij thành bij (không thứ nguyên)

Bước 2: Định nghĩa trọng số aj cho mỗi mục tiêu j 

Bước 3: Tính CUi cho mỗi phương án i 

Bước 4: Sắp xếp các phương án theo thứ tự giảm dần của CUi.Phương án tốt nhất là phương án có CUi à Max

Đối với bài toán Min: các bước thực hiện cũng tương tự như bài toán Max, nhưng ở đây có một vài sự khác biệt là:         Zij càng Min càng tốt        
Cách tính bij :

4.6. Phương pháp quy hoạch thỏa hiệp (Compromise Programming)         

Giả sử ta có 2 mục tiêu Z1 và Z2

Ví Dụ: Một bà nội trợ đi mua rau muống (Z1) và thịt bò (Z2) Mọi nghiệm nằm trên đường đánh đổi là nghiệm không bị trội (nghĩa là bà nội trợ dùng hết số tiền mang theo để mua thịt bò và rau muống).  Miền nằm dưới đường đánh đổi là miền nghiệm tầm thường (nghĩa là bà nội trợ mua thịt bò và rau muống nhưng chưa dùng hết số tiền mang theo).  Miền nằm trên đường đánh đổi là miền nghiệm không khả thi (nghĩa là bà nội trợ mua thịt bò và rau muống nhưng vượt quá số tiền mang theo). Họ đường cong (1) thể hiện  người ra quyết định thích rau muống hơn thịt bò. Họ đường cong (2) thể hiện người ra quyết định thích thịt bò hơn rau muống. Đường cong ưa thích tiếp xúc với đường đánh đổi thể hiện quan điểm của người ra quyết định 2 mục tiêu.  

Trong đó i là mục tiêu và j là phương ánTa không thể đạt các mục tiêu tối đa cùng một lúc, do vậy ta phải dùng phương pháp thỏa hiệp, nghĩa là thỏa mãn được các mục tiêu càng nhiều càng tốt. Trên đồ thị đó chính là khoảng cách ngắn nhất giữa nghiệm lý tưởng và đường đánh đổi. Các cách đo khoảng cách:

1)      Khoảng cách Euclide: phù hợp với các mục tiêu cùng thứ nguyên 

2)      Khoảng cách chuẩn hóa:      

3) Khoảng cách chuẩn hóa có xét đến trọng số của mục tiêu

3)      Khoảng cách tổng quát
 
Khoảng cách trong không gian p chiều,             i = 1, p 

4.7. Phương pháp lựa chọn (Electre) Phương pháp này giúp ta chọn phương án tốt hơn chứ không giúp chọn phương án tốt nhất. Giả sử có hai phương án Ai và Aj Ai  R  Aj   nghĩa là  Ai  được ưa thích hơn  AjR là toán tử sắp hạng

Tư tưởng của phương pháp này là phương án 2 tốt hơn phương án 1 nhưng không thể kết luận giữa phương án 2 và phương án 5 vì hai phương án này không cùng mục tiêu so sánh. à chọn tập {2,4,5} = Kernel (các tập phương án chủ yếu) 

Posted in Tai lieu quan ly du an | Tagged: | Leave a Comment »

HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Posted by nqcentre on December 22, 2007

1.      HÌNH THÀNH DỰ ÁN (Project Formulation) 

Một dự án được hình thành qua các giai đoạn sau:

         Khái niệm, ý tưởng và định nghĩa dự án  (Conception, Idea and Defintion of Project) à Ra quyết định 

         Nghiên cứu tiền khả thi (Pre-Feasibility Study) à Ra quyết định 

         Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study) à Ra quyết định 

         Thiết kế chi tiết (Detail Design) à Ra quyết định 

         Thực hiện dự án (Project Implementation)  Vấn đề: Tại sao dự án phải trải qua nhiều giai đoạn? 

1.1   Khái niệm và định nghĩa dự án

Trong giai đoạn này cần trả lời các câu hỏi chủ yếu sau: 

           Dự án đáp ứng nhu cầu gì? 

           Dự án này có phù hợp với chuyên môn và chiến lược của Công ty hay không? Giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn nghiên cứu cơ hội đầu tư. Nếu việc trả lời các câu hỏi này gặp khó khăn thì việc hình thành dự án sẽ có thể không khả thi.  

1.2   Nghiên cứu tiền khả thi          Mục tiêu là nghiên cứu triển vọng chung của dự án

         Duy trì chất lượng thông tin chung cho mọi biến số

         Sử dụng thông tin thứ cấp

         Thông tin thiên lệch (giá trị max, min) thì tốt hơn giá trị trung bình   Trong bước này trả lời các câu hỏi:

         Dự án có khả thi về mặt tài chính, kinh tế, xã hội không?

         Các biến hay chỉ tiêu chủ yếu là gì?

         Nguồn rủi roTrong bước này cần tiến hành các phân tích sau:

       Phân tích thị trường

       Phân tích kỹ thuật

       Phân tích nguồn lực

       Phân tích tài chánh

       Phân tích kinh tế

       Phân tích xã hội

       Phân tích nhu cầu cơ bản 

1.3   Nghiên cứu khả thi 

         Trọng tâm: cải thiện độ chính xác của các biến số chủ yếu

         Các biện pháp hạn chế rủi ro phải được nghiên cứu chi tiết hơn Trong bước này trả lời các câu hỏi:

         Có khả thi về mặt tài chính, kinh tế, xã hội không?         Mức độ không tin cậy của các biến số chủ yếu?

         Ra quyết định thiết kế chi tiết hay không?

Posted in Tai lieu quan ly du an | Tagged: | 1 Comment »