Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Bảng giá tài liệu quản trị chất lượng

Bạn click vào từng tài liệu để xem danh mục chi tiết.

1

03. Hướng dẫn quản lý ISO9000

150.000

2

04. Quản lý môi trường – ISO 14000

150.000

3

05. Quản lý TNXH – SA8000

150.000

4

65. Hướng dẫn thực hiện 5S

150.000

 

Tổng cộng

600.000

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: