Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Bảng giá tài liệu quản lý nhà hàng

Bạn click vào từng tài liệu để xem danh mục chi tiết.

I/ Tài liệu quản lý nhà hàng version 1.0: 450.000

II/ Tài liệu quy trình nghiệp vụ nhà hàng verion 4.0

70

Các bảng mô tả công việc nhà hàng

350.000

III/ Tài liệu hướng dẫn mở, setup nhà hàng: 1.500.000

IV/ Tài liệu kiểm soát và đánh giá nhà hàng:

80

Tài liệu marketing nhà hàng

200.000

81

Quản lý khách hàng nhà hàng

200.000

82

Quản lý món, đồ uống

250.000

83

Quản lý chi phí nhà hàng

650.000

84

Quản lý nhân sự nhà hàng

300.000

85

Quy trình kiểm soát nhà hàng

450.000

Tổng cộng

2.050.000

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: