Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

F6.Đãi ngộ

Posted by nqcentre on October 9, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1. Đãi ngộ” là gì?

ü      Khả năng sử dụng các yếu tố vật chất và phi vật chất để khuyến khích cấp dưới dựa trên đánh giá kết quả công việc.

ü      Truyền thêm nhiệt huyết, cảm hứng, năng lượng và sự sáng tạo cho cấp dưới

ü      Tạo ra môi trường thi đua, phấn đấu mà ở đó mọi người đều muốn thể hiện tối đa năng lực, khả năng, và tài trí của mình

Bảng phân cấp Năng lực

“Đãi ngộ”

 

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

– Có khả năng đánh giá kết quả công việc của cấp dưới và trả công cấp dưới theo kết quả công việc đó bằng vật chất hoặc tinh thần- Nắm được các hình thức đãi ngộ và biết lựa chọn hình thức đãi ngộ thích hợp để trả công cho cấp dưới

– Phân biệt được lợi ích do bên ngoài mang lại và lợi ích có được do tự cảm thấy hài lòng, thích thú để làm cho cấp dưới thấy rằng họ đã được đài ngộ thoả đáng

 

Cấp 2

Năng lực làm việc

– Thấy được ưu, nhược điểm của từng hình thức đãi ngộ và lựa chọn hình thức đãi ngộ thích hợp để trả công cho cấp dưới- Đảm bảo công bằng trong công tác đãi ngộ nhằm tạo ra sự gắn kết giữa các thành viên

 

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

– Có khả năng đánh giá chính xác kết quả công việc của cấp dưới và đãi ngộ xứng đáng theo kết quả công việc đó, từ đó khuyến khích sự nỗ lực của cấp dưới- Thấy rõ được ưu, nhược điểm của từng hình thức đãi ngộ và lựa chọn hình thức đãi ngộ thích hợp nhất để trả công cho cấp dưới

– Kết hợp đãi ngộ với động viên khuyến khích để tạo ra một tập thể mạnh gồm những con người ưu tú

 

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

– Đảm bảo công bằng tuyệt đối trong công tác đãi ngộ nhằm tạo ra sự gắn kết chặt chẽ nhất giữa các thành viên- Kết hợp nhuần nhuyễn đãi ngộ với động viên khuyến khích để tạo ra một tập thể ưu tú gồm những con người ưu tú nhất

 

 

 

 

 

 

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực hiện

Khi đãi ngộ, bạn hãy trả lời những câu hỏi sau:

ü            Liệu đãi ngộ như vậy đã xứng đáng với những gì mà người lao động đã bỏ ra hay chưa?

ü            Tầm quan trọng của đãi ngộ kịp thời là gì? Làm thế nào để đãi ngộ kịp thời?

ü            Để đãi ngộ phát huy được tối đa hiệu quả, cần phải sử dụng hình thức đãi ngộ nào? Bằng vật chất hay phi vật chất? Trực tiếp hay gián tiếp?

ü            Làm thế nào để đảm bảo công bằng trong đãi ngộ?

ü            Làm thế nào để chính sách đãi ngộ tạo ra được sự đồng thuận trong toàn công ty và khuyến khích mọi người cùng thi đua để đạt được kết quả tốt nhất

Hướng dẫn thực hành:

ü            Nên học hỏi kinh nghiệm đãi ngộ của các thế hệ đi trước cũng như của các công ty hàng đầu

ü            Nên tham khảo ý kiến tư vấn của các nhà chuyên môn hoặc tư vấn về cách thức đãi ngộ người lao động

ü            Đãi ngộ phải thực sự gắn với kết quả công việc

ü            Đãi ngộ phải thoả mãn được nhu cầu của mỗi cá nhân

ü            Chính sách đãi ngộ phải đảm bảo được với mọi người là nỗ lực của họ sẽ được đền đáp

ü            Mức đãi ngộ phải tôn vinh được cố gắng của mỗi cá nhân

3. Chương trình đào tạo

3.1 Đào tạo trên lớp

No Khóa đào tạo
1
 • Kỹ năng đãi ngộ
2
 • Kỹ năng khuyến khích, động viên
3
 • Đánh giá hiệu quả công việc
4
 • Tư duy chiến lược & Tư duy sáng tạo

3.2 Đào tạo trực tuyến

No Khóa đào tạo
1
 • Project Team Communication Skills
2
 • Enhancing Your Listening Skills
3
 • Energizing & Empowering Employees
4
 • Delegation Basics
5
 • Effective Delegation Skills Simulation
6
 • Breakthrough Motivation
7
 • Building Relationships for Continuing Success
8
 • Business Management and Strategy
9
 • Generating Creative and Innovative Ideas

4.Tự nghiên cứu:

Đầu sách quan trọng cần nghiên cứu:

ü            PDI’s Successful Manager’s Handbook (Bản năm1992 hoặc năm 1996)

http://www.personneldecisions.com/publications/smh_seventhedition.asp

Các tài liệu tham khảo khác:

ü            Recognizing and Rewarding Employees

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0071356177/qid=1104294735/sr=1-1/ref=sr_1_1/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü            Encouraging the Heart : A Leader’s Guide to Rewarding and Recognizing Others

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0787941840/qid=1104294735/sr=1-3/ref=sr_1_3/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü            Reforming Welfare by Rewarding Work: One State’s Successful Experiment

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0816640947/qid=1104294735/sr=1-2/ref=sr_1_2/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü            Motivational Theories & Applications for Managers / Donald Sanzotta

ü            Increasing Employee Productivity / Robert E. Sibson

ü            Supervision, Key Link to Productivity / Leslie W. Rue, Lloyd L. Byars .

ü            Supervision Today! / Stephen P. Robbins

ü            Understanding and Managing Organizational Behavior / Jennifer M. George, Gareth R. Jones

ü            New perspectives on human resource management / Ed.: John Storey

ü            Job Satisfaction and Motivation, An Annotated Bibliography

ü            Productivity Strategies, Enhamcing Employee Job Performance / R. Bruce McAfee, William Poffenberger

ü            Human value management: the value-adding human resource management strategy for the 1990s / Jac Fitz-enz

ü            Human Resource Management / Robert L. Mathis, John H. Jackson

ü            Organizational Behavior and Human Resource Management / Charles H. Besseyre

ü            Cases and Experiential Exercise in Human Resource Management / Raymond L. Hilgert, Cyril C. Ling

ü            Human Resource Management, Gaining a Competitive Advantage / Raymond A. Noe,..

ü            Dinosaur Brains, Dealing with all those Impossible people at work / Albert J. Bernstein, Sydney Craft Rozen

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: