Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

F5.Khuyến khích

Posted by nqcentre on October 9, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

1. “Khuyến khích” là gì?

ü            Quá trình khai thác yếu tố tâm lý bằng các biện pháp vật chất hoặc phi vật chất nhằm khai thác tối đa nỗ lực của mỗi một cá nhân để thực thi nhiệm vụ của tổ chức

ü            Sự kết hợp giữa phần thưởng mong đợi, cơ hội tham gia cống hiến và nhiệm vụ hứng thú, thách thức

ü            Truyền thêm nhiệt huyết, cảm hứng, năng lượng và sự sáng tạo cho cấp dưới

ü            Tạo ra môi trường thi đua, phấn đấu mà ở đó mọi người đều muốn thể hiện tối đa năng lực, khả năng, và tài trí của mình

Bảng phân cấp năng lực

“Khuyến khích, động viên”

Cấp 1

Năng lực cơ bản, nền tảng

– Có khả năng khai thác yếu tố tâm lý cũng như nỗ lực của người khác bằng các biện pháp vật chất hoặc phi vật chất nhằm thực thi nhiệm vụ của mình- Biết sử dụng các phương pháp khuyến khích, động viên

 

Cấp 2

Năng lực làm việc

– Có khả năng khai thác ở mức độ cao yếu tố tâm lý cũng như nỗ lực của người khác bằng các biện pháp vật chất hoặc phi vật chất nhằm thực thi nhiệm vụ của mình- Có khả năng kích thích người khác làm việc một cách hiệu quả hơn

– Kết hợp các phương pháp khuyến khích, động viên nhằm khai thác nỗ lực của cấp dưới

 

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

– Có đủ khả năng để truyền thêm nhiệt huyết, cảm hứng, năng lượng và sự sáng tạo cho cấp dưới- Kết hợp tốt các phương pháp khuyến khích, động viên nhằm khai thác nỗ lực của cấp dưới

– Biết cách tạo ra môi trường làm việc mà ở đó mọi người đều muốn thể hiện năng lực khả năng và tài trí của mình

 

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

– Có khả năng khai thác tối đa yếu tố tâm lý cũng như nỗ lực của người khác bằng các biện pháp vật chất hoặc phi vật chất nhằm thực thi nhiệm vụ của mình- Có đầy đủ khả năng, bản lĩnh để truyền thêm nhiệt huyết, cảm hứng, năng lượng và sự sáng tạo cho cấp dưới, từ đó kính thích cấp dưới làm việc một cách hiệu quả nhất

– Kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp khuyến khích, động viên nhằm khai thác tối đa nỗ lực của cấp dưới

– Tạo ra môi trường làm việc mà ở đó mọi người đều muốn thể hiện hết năng lực, khả năng và tài trí của mình

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực hiện

Khi khuyến khích, động viên, bạn hãy tự trả lời các câu hỏi sau:

ü            Các yếu tốcủa khuyến khích, động viên là gì? Thưởng? Khen ngợi? Bản thân công việc? Trách nhiệm, tự do hành động? Cảm nhận về vai trò, tầm quan trọng, về sự ảnh hưởng? Khả năng cải thiện địa vị? Đánh giá của đồng nghiệp?

ü            Làm thế nào để động viên, khuyến khích cấp dưới một cách hiệu quả?

ü            Cần phải thiết kế công việc như thế nào để động viên, khuyến khích hiệu quả?

ü            Phải chăng động viên khuyến khích là một nghệ thuật? Để động viên, khuyến khích hiệu quả, người quản lý cần phải có các kỹ năng nào?

 

Hướng dẫn thực hành:

ü            Học hỏi kinh nghiệm động viên, khuyến khích của những người đi trước

ü            Tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia, các nhà tư vấn về động viên, khuyến khích

ü            Nắm rõ đặc điểm tính cách, sở thích, sự quan tâm cũng như năng lực của cấp dưới để đảm bảo rằng cách thức động viên khuyến khích mà mình lựa chọn phù hợp với năng lực cũng như sở thích, tính cách của họ

ü            Nắm rõ tính chất đặc thù của công việc để đảm bảo giao việc theo người chính xác

ü            Tạo ra một “văn hoá thi đua” hiệu quả mà ở đó mọi người đều chủ động phát huy hết khả năng của mình

ü            Cho phép cấp dưới tham gia vào quá trình lựa chọn cách thức động viên, khuyến khích

ü            Thường xuyên xem xét lại những cách thức động viên, khuyến khích đã áp dụng để kịp thời phát hiện và khắc phục những sai sót có thể.

3. Chương trình đào tạo

3.1 Đào tạo trên lớp

No Khóa đào tạo
1
 • Kỹ năng khuyến khích, động viên
2
 • Kỹ năng đãi ngộ
3
 • Đánh giá sự thực hiện
4
 • Kỹ năng phân quyền, uỷ quyền

3.2 Đào tạo trực tuyến

No Khóa đào tạo
1
 • Project Team Communication Skills
2
 • Enhancing Your Listening Skills
3
 • Energizing & Empowering Employees
4
 • Delegation Basics
5
 • Effective Delegation Skills Simulation
6
 • Breakthrough Motivation
7
 • Building Relationships for Continuing Success
8
 • Business Management and Strategy
9
 • Generating Creative and Innovative Ideas

4.Tự nghiên cứu:

 

Đầu sách quan trọng cần nghiên cứu:

ü            PDI’s Successful Manager’s Handbook (Bản năm1992 hoặc năm 1996)

http://www.personneldecisions.com/publications/smh_seventhedition.asp

ü            Job Satisfaction and Motivation, An Annotated Bibliography

ü            Motivational Theories & Applications for Managers / Donald Sanzotta

ü            Motivation 101 http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B000066COU/qid=1104294344/sr=2-1/ref=pd_ka_b_2_1/103-1623413-9025439

Các tài liệu tham khảo khác:

ü            Increasing Employee Productivity / Robert E. Sibson

ü            Supervision, Key Link to Productivity/ Leslie W. Rue, Lloyd L. Byars

ü            Understanding and Managing Organizational Behavior / Jennifer M. George, Gareth R. Jones

ü            New perspectives on human resource management / Ed.: John Storey

ü            Human value management : the value-adding human resource management strategy for the 1990s / Jac Fitz-enz

ü            Human Resource Management / Robert L. Mathis, John H. Jackson

ü            Organizational Behavior and Human Resource Management/ Charles H. Besseyre

ü            Productivity Strategies, Enhamcing Employee Job Performance / R. Bruce McAfee, William Poffenberger

ü            Dinosaur Brains, Dealing with all those Impossible people at work / Albert J. Bernstein, Sydney Craft Rozen

ü            Supervision Today! / Stephen P. Robbins

ü            Cases and Experiential Exercise in Human Resource Management / Raymond L. Hilgert, Cyril C. Ling

ü            Human Resource Management, Gaining a Competitive Advantage / Raymond A. Noe,…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: