Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

F3.Năng động về Tổ chức

Posted by nqcentre on October 8, 2012

 

 

 

 

 

 

 

1. “Năng động về tổ chức” là gì?

ü            Nhạy bén đối với cách thức tổ chức công việc và con người trong tổ chức.

ü            Biết cách tổ chức để công việc được thực hiện một cách hiệu quả trong cả mạng lưới làm việc chính thức và không chính thức.

ü            Xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ hiệu quả.

ü            Thoải mái và hiệu quả khi làm việc ở những cấp quản trị cao hơn.

 

 

 

 

 

 


 

Bảng phân cấp Năng lực

Năng động về tổ chức”

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

– Xây dựng một mạng lưới làm việc tốt giữa các thành viên trong nhóm.- Thông báo với những người cần thiết về quyết định hay hành động của mình một cách đúng lúc.

– Nhận biết được nhu cầu cần được hỗ trợ từ những người ra quyết định.

– Làm việc một cách có hiệu quả với cấp trên.

 

Cấp 2

Kiến thức/ Kỹ năng làm việc

– Chủ động xây dựng và duy trì một cách hiệu quả mạng lưới các mối quan hệ với các thành viên trong và ngoài nhóm làm việc.- Cung cấp thông tin và trợ giúp những người khác một cách đúng lúc.

– Nắm được các quá trình tổ chức công việc của công ty.

– Nhận thức được và có những hành động hợp lý trước các vấn đề, tình huống liên quan đến yếu tố chính trị.

 

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

– Xác định và làm việc hiệu quả với những người nắm quyền chủ chốt trong các nhóm làm việc; xác định và giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh.- Giải quyết ổn thỏa những tình huống phức tạp liên quan đến yếu tố chính trị.

 

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

– Đạt hiệu quả cao trong việc xây dựng các mối quan hệ với các tổ chức/ đối tượng hữu quan bên ngoài công ty mà đem lại lợi ích cho cả hai bên.- Giải quyết ổn thỏa những tình huống phức tạp liên quan đến yếu tố chính trị.

– Hiểu rõ về cách tổ chức công việc và văn hóa công ty; có khả năng đưa ra những chiến lược hiệu quả để thực hiện những dự án/ chương trình phức tạp nhất và có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau trong các đơn vị kinh doanh của công ty.

– Bộc lộ những khả năng đặc biệt trong khi làm việc với những nhà quản trị cấp cao.

 

 

 

Tuy nhiên, nếu bạn quá lạm dụng kỹ năng này thị bạn có thể bị xem là không thật; nói cho người khác những điều họ muốn nghe chứ không phải là những điều họ cần thiết; có thể bị xem là con người giỏi xoay sở và nhiều mưu kế.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm  và thực hiện

ü            Tôi có thường xuyên liên lạc với những người có thể giúp tôi vượt qua những trở ngại, khó khăn về mặt tổ chức không?

ü            Sự chống đối của ai có thể sẽ huỷ hoại thành công của những nỗ lực hiện tại của tôi?

ü            Đây có phải là cơ hộ để làm quen với một nhà quản trị cấp cao không? Liệu tôi có biết rõ những lo lắng, những mối quan tâm của các cổ đông không? Liệu tôi có bỏ qua lời yêu cầu giúp đỡ của đồng nghiệp không? Tôi đã học được những gì trong 06 tháng qua về cách tổ chức công việc ở công ty?

ü            Tìm một nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm hơn bạn tại công ty và được nể phục bởi khả năng thực hiện những công việc đa chức năng và ở nhiều cấp độ, trao đổi với họ về cách tiếp cận những tình huống trong thực tế. Quan sát và học hỏi cách xử lý của họ. Thu thập những ý kiến phản hồi về mức độ hiệu quả của bạn trong việc thực hiện đó.

ü            Hướng dẫn một sinh viên thực tập. Chỉ dẫn cho họ cách tổ chức công việc ở nhóm/ đơn vị kinh doanh của bạn. Giới thiệu họ với những người bên ngoài đơn vị của bạn mà có thể giúp đỡ người đó hoàn thành công việc.

ü            Hợp tác với một đồng nghiệp và cấp trên của một nhóm làm việc khác để giải quyết vấn đề nảy sinh trong các nhóm làm việc. Nghiên cứu vấn đề từ những góc nhìn khác nhau bằng cách phỏng vấn các thành viên từ các nhóm khác nhau để hiểu rõ quan điểm của họ. Thu thập ý kiến phản hồi về những giải pháp bạn đề xuất để giải quyết mối lo lắng của họ.

ü            Xung phong làm người đại diện cho nhóm của bạn trong một nhiệm vụ đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề có phạm vi liên quan tới toàn công ty. Trình bày trước nhóm của bạn quan điểm và chương trình làm việc của bạn để làm sao có được cách trình bày dễ hiểu và có được sự tôn trọng của các nhóm khác.

ü            Diễn thuyết trước những quản trị viên cấp cao. Xác định những ý tưởng, suy nghĩ quan trọng mà bạn muốn đưa ra (VD: sự hỗ trợ cho một ý tưởng, các nguồn lực phụ thêm, sự ghi nhận đối với một nhóm làm việc). Đề nghị cấp trên của bạn tham dự cuộc họp đó và cho bạn ý kiển phản hồi về mức độ tự tin, cách trình bày, truyền đạt ý tưởng và phản ứng trước những quản trị viên cấp cao.

ü            Tham gia dẫn dắt hoặc tự lãnh đạo một nhóm làm việc đa chức năng, có quy mô lớn.

ü            Xây dựng những mối quan hệ và mạng lưới làm việc trong những chức năng khác nhau.

ü            Tham gia vào một cuộc họp xây dựng kế hoạch chiến lược hoặc một cuộc họp nhân viên trong phòng ban của bạn. Quan sát cuộc họp, cách trình bày và thu thập thông tin giữa những nhà quản trị, cách thức họ gây ảnh hưởng lẫn nhau. Suy nghĩ về việc bạn có thể làm như thế nào để áp dụng những hành vi hiệu quả đó vào cách xử sự, làm việc hàng ngày của bạn.

3. Chương trình đào tạo

3.1. Đào tạo trên lớp:

No Khóa đào tạo
1
  • The Empowered Manager: Developing Positive Political Skills
2
  • Mutual Influence Skills

3.2. Đào tạo trực tuyến:

No Khóa đào tạo
1
  • Dynamic Decision Making
2
  • Communicating and Reinforcing Change
3
  • Building Effective Interfunctional Relationships
4
  • Effectively Communicating in Teams

4.Tự nghiên cứu

Đầu sách quan trọng cần nghiên cứu:

ü      PDI’s Successful Manager’s Handbook (Bản năm 1992 hoặc 1996)

http://www.personneldecisions.com/publications/smh_seventhedition.asp

Các tài liệu tham khảo khác:

ü      Strategic Planning / Richard D’Aveni .

ü      Planners on planning: Leading planners offer real-life lessons on what works, what doesn’t, and why/ Ed.: Bruce W. McClendon, Anthony James Catanese.

ü      Organization Planning and Development / William F. Glueck

ü      Understanding management / Richard L. Daft, Dorothy Marcic

ü      Organization, Regulations, and Courses

ü      Contemporary management / Gareth R. Jones, Jennifer M. George, Charles W.L. Hill.

ü      Labor relations: Development, structure, process / John A. Fossum

ü      Supervision Today! / Stephen P. Robbins.

ü      Supervision – key link to productivity, 5th Edition, Leslie W.Rue and Lloyd L.Byars (1996)

ü      Essentials of Organizational Behavior, 4th Edition, Stephen P.Robbins (1994)

ü      Management of Organizational Behavior: Utilizing human resource, 3rd Edition, Paul Hersey and Kenneth H.Blanchard (1977)

ü      Economics of the Employment Relationship / Robert J. Flanagan, Scott Foresman and Company, 1985

ü      Economic of the employment relationship

ü      Labor relations / A.A. Sloane

ü      The Dynamics of Service: Reflections on the Changing Nature of Customer/Provider Interactions

ü      A framework for marketing management / Philip Kotler  (

5. Chú ý

Nếu bạn quá chú trọng vào kỹ năng trên, có thể:

ü      Không được tín nhiệm.

ü      Dành quá nhiều thời gian vận động, lôi kéo cho mục đích riêng.

ü      Có thể bị xem là gian giảo.

Để tránh quá chú trọng vào kỹ năng trên, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:

ü      Có bao nhiêu lần tôi không được tin cậy vì tôi bị xem là quá ỷ lại vào địa vị của mình?

ü      Liệu tôi có quá tập trung vào những mối quan hệ với những nhà quản trị cấp cao mà bỏ qua mối quan hệ với đồng nghiệp không?

ü      Liệu tôi có quá tập trung vào việc “bôi trơn hệ thống tổ chức” đến mức hi sinh cả những kết quả công việc hàng ngày?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: