Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

F2.Phân quyền, Ủy quyền

Posted by nqcentre on October 7, 2012

 

 

 

1. “Phân quyền & ủy quyền” là gì?

ü            Phân quyền là việc phân chia một phần quyền lực ra quyết định cho cấp dưới

ü            Phân quyền được thực thi trên cơ sở hiểu rõ khả năng, lòng nhiệt tình, cũng như cách nghĩ, cách làm của người được phân quyền

ü            Phân quyền, giao việc phải đảm bảo sự rõ ràng, đầy đủ. Cho phép cấp dưới tham gia vào quá trình giao việc, nhờ vậy, tạo được sự ủng hộ đối với công việc được giao

ü            Uỷ quyền là việc trao cho cấp dưới quyền hành giải quyết công việc trong một số trường hợp cụ thể

ü            Uỷ quyền cũng được thực thi trên c sở năng lực, trình độ của người được uỷ quyền. Căn cứ vào yêu cầu công việc, người uỷ quyền có thể tiến hành uỷ quyền toàn bộ, uỷ quyền từng bước, hoặc ủy quyền có giới hạn

Bảng phân cấp Năng lực

“Phân quyền & ủy quyền”

 

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

–         Hiểu việc, từ đó có khả năng phân quyền, uỷ quyền phù hợp-         Hiểu được khi nào thì cần phân quyền, khi nào thì cần uỷ quyền

 

Cấp 2

Năng lực làm việc

–         Hiểu rõ năng lực, tính cách, tâm tư tình cảm của cấp dưới, hiểu rõ việc, từ đó có khả năng phân quyền, uỷ quyền rõ ràng, đầy đủ, chính xác-         Cho phép cấp dưới tham gia vào quá trình giao việc

–         Khi giao việc làm rõ mục tiêu, mong muốn, quyền hạn, trách nhiệm

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

–         Cho phép cấp dưới tham gia một phần vào quá trình giao việc để tạo được sự phù hợp và đồng thuận cao-         Căn cứ vào năng lực và trình độ cụ thể của cấp dưới, người uỷ quyền có thể tiến hành uỷ quyền toàn bộ, từng bước, hoặc có giới hạn

 

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

–         Hiểu rất rõ năng lực, tính cách, tâm tư tình cảm của cấp dưới, hiểu rất rõ việc, từ đó có khả năng phân quyền, uỷ quyền một cách rõ ràng, đầy đủ, chính xác nhất-         Cho phép cấp dưới tham gia một cách tối đa vào quá trình giao việc để tạo được sự phù hợp và đồng thuận cao nhất

–         Căn cứ vào năng lực và trình độ cụ thể của cấp dưới, người uỷ quyền có thể tiến hành uỷ quyền toàn bộ, từng bước, hoặc có giới hạn một cách hợp lý nhất

 

 

 

 


 

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực hiện

Khi phân quyền, uỷ quyền, bạn hãy tự trả lời các câu hỏi sau:

ü            Khi nào thì cần phải phân, uỷ quyền?

ü            Người được phân, uỷ quyền cần phải có những phẩm chất gì? Năng lực? Trình độ? Nhiệt tình? Quyết tâm? Cách nghĩ, cách làm?…

ü            Các nguyên tắc khi phân, uỷ quyền là gì?

ü            Làm thế nào để đảm bảo được sự cân đối giữa trách nhiệm và quyền hạn?

ü            Cấp dưới nên được tham gia ở mức độ nào vào quá trình phân quyền?

ü            Cần phải giám sát cấp dưới ở mức độ nào khi đã phân quyền?

ü            Khi nào thì uỷ quyền toàn bộ, uỷ quyền từng bước, uỷ quyền có giới hạn?

ü            Các nguyên tắc để uỷ quyền hiệu quả là gì?

ü            Tiến trình uỷ quyền được thực hiện như thế nào?

Hướng dẫn thực hành:

ü            Học hỏi những bài học kinh nghiệm của những người đi trước

ü            Nắm rõ năng lực, trình độ, lòng nhiệt tình, quyết tâm, cách nghĩ, cách làm của người được phân, uỷ quyền

ü            Cho phép cấp dưới tham gia vào quá trình bàn thảo để đi đến quyết định cuối cùng

ü            Giao việc một cách liên tục, giám sát chặt chẽ kết quả

ü            Khi giao việc cần làm rõ mục tiêu mong muốn, quyền hạn, trách nhiệm cũng như các nguồn lực; đồng thời hướng dẫn cấp dưới tỉ mỉ và lường trước những hậu quả có thể xẩy ra

ü            Đưa ra tiêu chuẩn đánh giá phù hợp

ü            Quán triệt chặt chẽ các nguyên tắc phân, uỷ quyền

3. Chương trình đào tạo

3.1 Đào tạo trên lớp

No Khóa đào tạo
1
 • Kỹ năng phân quyền, uỷ quyền
2
 • Kỹ năng khuyến khích, động viên
3
 • Tư duy chiến lược & Tư duy sáng tạo

3.2 Đào tạo trực tuyến

No Khóa đào tạo
1
 • Delegation Basics
2
 • Project Team Communication Skills
3
 • Enhancing Your Listening Skills
4
 • Energizing & Empowering Employees
5
 • Effective Delegation Skills Simulation
6
 • Successful Coaching Relationships
7
 • Building Relationships for Continuing Success
8
 • Business Management and Strategy
9
 • Generating Creative and Innovative Ideas

4.Tự nghiên cứu:

Đầu sách quan trọng cần nghiên cứu:

ü            PDI’s Successful Manager’s Handbook (Bản năm1992 hoặc năm 1996)

http://www.personneldecisions.com/publications/smh_seventhedition.asp

Các tài liệu tham khảo khác:

ü            Leadership & Strategic Management: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý chiến lược / Roger Ford .

ü            Strategic Leadership, Top Executives and Their Effects on Organizations / Sydney Finkelstein, Donald Hambrisck

ü            Leading Self-Directed Work Teams, A Guide to Developing New Team Leadership Skills / Kimball Fisher

ü            Power and the corporate mind / Abraham Zaleznik . – Chicago : Bonus books , 1985. – 288 tr.

ü            Essentials of Strategic Management / J. David Hunger, Thomas L. Wheelen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: