Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

E8.Tư duy chiến lược

Posted by nqcentre on October 7, 2012

1. “Tư duy chiến lược” là gì?

ü      Dự đoán được vấn đề, xác định những khuynh hướng và xây dựng các chiến lược để tận dụng các cơ hội.

ü      Hiểu được một lọat các vấn đề và những thay đổi ảnh hưởng tới thành công của công ty; áp dụng chúng vao việc ra quyết định.

ü      Nhận ra những mối đe doạn của đối thủ cạnh tranh và nhưng điểm dễ bị tổn thương của công ty.

Bảng phân cấp Năng lực

Tư duy chiến lược”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

– Có kiến thức về những vấn đề liên quan đến công việc của bản thân; áp dụng những kiến thức này vào giải quyết những vướng mắc trong công việc.- Suy nghĩ về những việc cần làm trong ngày hôm nay để đạt được mục tiêu của 1-6 tháng tới.- Phân biệt một cách rõ ràng giữa “vấn đề” và “triệu chứng”.
Cấp 2

Năng lực làm việc

– Có kiến thức về công việc và các chiến lược trong các lĩnh vực phụ thuộc lẫn nhau; áp dụng các kiến thức này để ra những quyết định đúng đắn.- Suy nghĩ những việc cần làm trong 6-12 tháng tới, xác định được những xu hướng kinh doanh; xây dựng kế hoạch để tận dụng được những cơ hội tiềm năng.- Có những dự đoán đáng tin cậy về những biến cố trong tương lai đối với những kế hoạch dài hạn để điều hành công việc của nhóm, xác định xem cần phải làm gì.
Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

– Hiểu biết sâu sắc về những vấn đề khác nhau mà sẽ có ảnh hưởng tới thành công trong tương lai của công ty.- Hiểu biết sâu sắc về cách thức để những sản phẩm và công nghệ của công ty đáp ứng được nhu cầu của ngành.- Suy nghĩ về các khuynh hướng của dự án và các chiến lược khác nhau của công ty trong 8-12 tháng tới để tận dụng triệt để các cơ hội.

– Nhận định một cách chính xác về các cơ hội và đe dọa của đối thủ cạnh tranh cũng như những điểm yếu của công ty.

 

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

– Xây dựng những chiến lựoc lâu dài ảnh hưởng tới toàn bộ công ty và để có thể vận dụng tốt ưu thế từ vị thế của công ty trong ngành.- Suy nghĩ về việc thậm nhập thị trường và các chiến lược bảo vệ để có thể giúp công ty duy trì vị thế cạnh tranh mạnh của mình trong hơn 18 tháng tới.- Đưa ra những lời khuyên cho các quản trị viên cấp cao về những thách thức, những vấn đề chiến lược có độ phức tạp cao.

 

Tuy nhiên, quá chú trọng đến kỹ năng này có thể dẫn đến những kết quả không mong muốn  sau: Không coi trọng những chi tiết hàng ngày; Phức tạp hóa các kế hoạch do đưa ra quá nhiều các tình huống bất ngờ; Quá chú trọng đến vấn đề kinh doanh và chiến lược mà bỏ qua những vấn đề trong mối quan hệ với nhân viên và đồng nghiệp; Có thể bỏ sót những nhân viên có tài; có thể bị xem là quá lý thuyết và không có khả năng giao tiếp với những người có nhiều chiến thuật, mưu mẹo.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần suy ngẫm thường xuyên

ü      Ai sẽ là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi trong 5-10 năm nữa?

ü      Nhân loại sẽ sử dụng công nghệ thông tin như thế nào trong  thế kỷ tới?

ü      Những công nghệ thông tin mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường của chúng tôi?

ü      Những khám phá hoặc khuynh hướng nào trong các lĩnh vực khác sẽ ảnh hưởng tới công nghệ thông tin?

ü      Chúng tôi có thể thiết kế sự thay đổi ngành như thế nào?

ü      Luật pháp Việt Nam có ảnh hưởng gì tới công việc kinh doanh tại các thị trường nước ngoài của chúng tôi.

ü      Chính sách đối ngoại của Việt Nam có ảnh hưởng gì tới công việc kinh doanh ở nước ngoài của chúng tôi

ü      Những biến động về kinh tế, chính trị ở các nơi khác trên thế giới có ảnh hưởng như thế nào đến công việc kinh doanh của chúng tôi?

ü      Lần cuối cùng tôi biến tầm nhìn chiến lược của chúng tôi thành hiện thực là khi nào?

ü      Khi nào máy vi tinh có thể suy nghĩ một cách sáng tạo và công ty tôi sẽ tận dụng công nghệ đó như thế nào?

ü      Chúng tôi nên cộng tác với ai để tăng lợi thế cạnh tranh của mình?

ü      Hợp tác với cấp trên của bạn để kết nối các vấn đề kinh doanh của nhóm bạn. Đề nghị ông ta đóng vai trò người bác bỏ những luận đề, giả thuyết bạn đưa ra. Xin ý kiến nhận xét về trình độ hiểu biết những xu hướng kinh doanh và dấu hiệu tiềm ẩn mang tính toàn cầu của bạn.

ü      Nghiên cứu một đối thủ cạnh tranh quan trọng. Mua sản phẩm của họ. Nghiên cứu những đặc trưng của sản phẩm và cách công ty đó định vị sản phẩm của họ. Trình bày những đề nghị ứng phó với đối thủ cạnh tranh đó tại một cuộc họp nhân viên.

ü      Thu thập những dữ liệu chính xác và cập nhật về khách hàng của bạn (VD: từ bộ phận Marketing, từ những tạp chí PC,…) xem họ cần gì và yêu cầu gì, phản ứng của họ đối với sản phẩm của công ty. Phân tích những gì mà các đối thủ cạnh tranh đang tiến hành đẻ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Suy nghĩ xem làm thế nào để công ty có được vị trí dẫn đầu trên thị trường.

ü      Suy nghĩ về những gì mà các đơn vị kinh doanh khác trong công ty đang làm và làm thế nào để học có thể thu được lợi ích từ những cuộc thảo luận về những giải pháp và công nghệ trùng lập.

ü      Xây dựng một chương trình dự báo về công việc kinh doanh trong tương lai của nhóm/đơn vị kinh doanh của bạn. Xin ý kiến nhận xét của ccấp trên của bạn về chương trình đó.

ü      Suy nghĩ về những dấu hiệu tiềm năng về sản phẩm của bạn trong môi trường kinh doanh Quốc tế. Trao đổi với những người cũng có tư duy đi trước như bạn. Xây dựng một kế hoạch chiến lược để tận dụng những cơ hội kinh doanh Quốc tế. Trình bày kế hoạch kinh doanh đó với nóm của bạn. Xin ý kiến nhận xét từ cấp trên của bạn về kỹ năng lập kế hoạch và tư duy chiến lược của bạn.

ü      Xác định một vấn đề trong công việc kinh doanh của bạn; phân tích và đưa ra một kế hoạch kinh doanh để giải quyết vấn đề đó. Trao đổi với cấp trên của bạn. Xin ý kiến nhận xét của ông ta. Trình bày kế hoạch của bạn với những quản trị viên cấp cao trong đơn vị kinh doanh của bạn. Đề nghị cấp trên của bạn và cho ý kiến nhận xét về những kỹ năng lập kế hoạch và tư duy chiến lược của bạn.

ü      Suy nghĩ xem hiện nay ai là đối thủ cạnh tranh của bạn và sản phẩm của họ như thế nào. Suy nghĩ về bốn năm tới và xác định những ngành kinh doanh khác nhau sẽ tấn công vao thị trường của bạn do sự ssáp nhập những công ty, những công nghệ không liên quan đến nhau.

ü      Suy nghĩ những phương pháp mà nhóm bạn có thể thành công mà không cần tiến hành những dự án nhất định.

ü      Tham gia vào một dự án có ảnh hưởng kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Tham gia vào việc lập kế hoạch chiến lược. Lấy ý kiến nhận xét từ giám đốc dự án và đồng nghiệp về những kỹ năng lập kế hoạch và tư duy chiến lược của bạn.

ü      Tham gia vào một nhóm làm việc đa chứng năng mà đang xem xét một kế hoạhc kinh doanh mang tính chiến lược (VD: Ban xét duyệt dự án, Hội đồng khu vực, nhóm lập kế hoạch giữa năm,…). Thu thập thông tin phản hổi từ cấp trên và đồng nghiệp về những kỹ năng lập kế hoạch và tư duy chiến lược của bạn.

ü      Xây dựng một kế hoạhc kế toán (tài chính) cho một khách hàng mới và trình bày với cấp trên của bạn và xin ý kiến nhận xét về chiến lược của bạn..

ü      Phụ trách lập kế hoạch chiến lược cho một dự án liên quan đến nhiều khu vực hoặc một dự án mang tính Quốc tế. Thảo luận với những người có tư duy chiến lược về ý nghĩa của những biến đổi trong nền kinh tế, xá hội và công nghệ đối với dự án của bạn. Thu thập ý kiến nhận xét từ cấp trên và đồng nghiệp về mức độ hiệu quả trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và sự hiểu biết về ảnh hưởng của nhưng khuynh hướng Quốc tế đối với công việc kinh doanh của công ty và xem làm thế nào để bạn nâng cao năng lực cá nhân trong lĩnh vực này.

ü      Chỉ đạo một dự án mang tinh quốc tế hoặc liên quan đến nhiều khu vực, áp dụng những hiểu biết của bạn về những khuynh hướng toàn cầu và ý nghĩa của chúng vào dự án của bạn.

3. Chương trình đào tạo

3.1. Đào tạo trên lớp:

No Khóa đào tạo
1
  • Leadership Series
2
  • Applied Strategic Planning
3
  • Managing Partnerships and Strategic Alliances
4
  • Strategic Thinking and Management

3.2. Đào tạo trực tuyến:

No Khóa đào tạo
1
  • Strategic Thinking
2
  • Foundations of Effective Thinking

4. Tự nghiên cứu

Tài liệu tham khảo quan trọng cần nghiên cứu:

ü      PDI’s Successful Manager’s Handbook (Bản năm 1992 hoặc 1996)

http://www.personneldecisions.com/publications/smh_seventhedition.asp

Các tài liệu tham khảo khác:

ü            Leadership & Strategic Management: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý chiến lược / Roger Ford

ü            Strategic Leadership, Top Executives and Their Effects on Organizations/ Sydney Finkelstein, Donald Hambrisck

ü            Leading Self-Directed Work Teams, A Guide to Developing New Team Leadership Skills / Kimball Fisher

ü            Power and the corporate mind / Abraham Zaleznik. – Chicago: Bonus books , 1985. – 288 tr.

ü            Essentials of Strategic Management/ J. David Hunger, Thomas L. Wheelen

ü            Strategic Leadership, Top Executives and Their Effects on Organizations / Sydney Finkelstein, Donald Hambrick

5. Chú ý

Nếu bạn quá chú trọng vào kỹ năng trên, có thể:

ü            Thiếu kiên nhẫn với nhưng tiểu tiết trong công việc hàng ngày.

ü            Không có khả năng sắp xếp những hạng mục công việc được ưu tiên.

ü            Quá tập trung vào những vấn đề và chiến lược kinh doanh mà không quantâm thích đáng đến vấn đề con người.

ü            Thấy rừng mà không thấy cây (bỏ qua các chi tiết)

ü            Có thể bị xem là quá lý thuyết.

Để tránh quá chú trọng vào kỹ năng trên, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:

ü            Liệu tôi có duy trì một sự cân bằng giữa suy nghỉ trong tương lai với trong hiện tại mà cần cho việc hoàn thành công việc không?

ü            Liệu tôi có thể bỏ qua những nỗ lực ngắn hạn quan trọng do quá tập trung vào việc chiến lược hóa hay không?

ü            Liệu suy nghĩ của tôi có mang quá nhiều tính giả định và khó hiểu không?

ü            Đâu là sự cân bằng hợp lý giữa tư duy chiến lược và những giấc mơ xa vời (blue skies dreaming)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: