Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

E7.Chia sẻ Tầm nhìn

Posted by nqcentre on October 6, 2012

 

 

 

 

 

 

1. “Chia sẻ tầm nhìn” là gì?

ü            Nhận biết và xây dựng được tầm nhìn chiến lược rõ ràng cho tổ chức.

ü            Quảng bá và chia sẻ tầm nhìn tới các thành viên khác một cách hiệu quả.

ü            Luôn thể hiện nhiệt huyết nhằm thu hút được sự ủng hộ đối với tầm nhìn đó.

ü            Động viên, khuyến khích toàn bộ tổ chức hướng tới thực hiện mục tiêu chung.

ü            Hợp tác với các đơn vị kinh doanh khác để đạt được những mục tiêu của nhóm.

 

Bảng Kỹ năng/ Kiến thức chuyên môn/ Kỹ năng:

Chia sẻ tầm nhìn

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

-Thiết lập hệ thống mục tiêu và hành động của cá nhân để đạt được những mục tiêu đã đề ra.- Tham gia tích cực để đạt được mục tiêu
Cấp 2

Kiến thức/ Kỹ năng làm việc

– Đưa ra chỉ dẫn rõ ràng cho các thành viên trong nhóm và động viên họ hướng tới những mục tiêu quan trọng.- Cộng tác một cách nhiệt tình với các thành viên trong nhóm và các nhóm có liên quan để đạt được mục tiêu của tổ chức.

 

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

–   Có tầm nhìn chiến lược; Truyền được nhiệt huyết làm việc cho mọi người; xây dựng được các biểu tượng nhằm tập trung được sự ủng hộ của mọi người trong nhóm hoặc trong tổ chức.-   Thể hiện được vai trò lãnh đạo, động viên được tinh thần làm việc của nhân viên.

–   Lãnh đạo các nhóm tham gia vào việc phát triển chiến lược theo hướng tạo ra sự nhiệt tình làm việc và cam kết lâu dài với tổ chức.

 

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

– Xây dựng tầm nhìn chiến lược cho công ty, đóng vai trò chủ chốt trong việc động viên, khuyến khích mọi người cùng hướng tới tầm nhìn đó.- Thể hiện cam kết lâu dài, bền bỉ hướng tới tầm nhìn chiến lược đã đề ra.

– Thể hiện được vai trò một nhà lãnh đạo tài ba, có khả năng dẫn dắt tổ chức đạt tới những thành tích cao hơn.

 

 

Tuy nhiên, nếu quá chú trọng tới việc chia sẻ tầm nhìn thì có thể dẫn đến những kết quả không mong muốn sau: Thiếu kiên nhẫn với những người không hiểu hoặc không chia sẻ tầm nhìn của bạn; Thiếu chú trọng tới các chi tiết, công việc hàng  ngày hoặc việc quản lý hành chính ngay cả khi cần thiết; Miễn cưỡng ®­a ra những quyết định ảnh hưởng tới công việc hàng ngày hoặc những quyết định không liên quan đến tầm nhìn của bạn

 

 

 

 

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm  và thực hiện

ü            Mục tiêu làm việc của nhóm / đơn vị kinh doanh của tôi là gì?

ü            Nhóm của tôi cần phải đạt được những gì để đảm bảo hoàn thành những mục tiêu chiến lược của công ty?

ü            Liệu mọi người có hiểu được chúng tôi đang đứng ở vị trí nào không?

ü            Liệu những nỗ lực trong nhóm của tôi có được định hướng bởi tầm nhìn của tôi không?

ü            Liệu áp lực của những hành động hàng ngày có làm hỏng việc định hướng tầm nhìn của chúng tôi không?

ü            Liệu nhóm của tôi có biết những nỗ lực họ có giá trị như thế nào vào thành công của công ty không?

ü            Phần nhiệm vụ nào của chúng tôi kích thích các thành viên trong nhóm làm việc?

ü            Tôi phải làm như thế nào để vừa đáp ứng được yêu cầu phải hoàn thành công việc hàng ngày, vừa duy trì được sự tập trung vào những mục tiêu dài hạn?

ü            Liệu các thành viên trong nhóm có truyền đạt lại tầm nhìn của chúng tôi cho những thành viên mới đến và những người bên ngoài tổ chức hay không?

ü            Hợp tác chặt chẽ với cấp trên trong việc xây dựng một tầm nhìn chiến lược cho nhóm. Phỏng vấn cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng nội bộ về sự hiểu biết, nhận thức của họ về nhiệm vụ của nhóm bạn. Đề nghị họ mô tả xem nhiệm vụ của nhóm bạn phù hợp với nhiệm vụ của nhóm họ cũng như với nhiệm vụ của toàn công ty như thế nào. Sử dụng những thông tin hỗ trợ việc xây dựng tầm nhìn cho nhóm. Trình bày ý tưởng trước nhóm làm việc. Thu thập thông tin phản hồi cụ thể từ đồng nghiệp về mức độ hiệu quả của bạn trong việc hỗ trợ để xây dựng và truyền đạt một tầm nhìn rõ ràng, mang tính chiến lược và tạo dựng sự hứng khởi làm việc cho mọi người.

ü            Phỏng vấn những nhà lãnh đạo chiến lược hàng đầu của công ty về những khó khăn và kinh nghiệm của họ. Hỏi họ xem những yếu tố nào tạo nên một nhà lãnh đạo chiến lược giỏi của công ty, biết cách quảng bá và chia sẻ tầm nhìn một cách hiệu quả tới người khác.

ü            Quan sát xem những người trong nhóm của bạn đang sử dụng thời gian như thế nào.  Hỏi xem những ưu tiên hàng đầu của họ là gì. So sánh thời gian cho những ưu tiên đó, và cho những mục tiêu / nhiệm vụ của nhóm. Nếu có sự khác biệt, thảo luận với các thành viên trong nhóm. Tận dụng tình huống này để tập trung nỗ lực trong nhóm vào những mục tiêu chung.

ü            Xây dựng một hoạt động mang tính chiến lược (VD: chiến lược kinmh doanh, chiến lược Marketing, chiến lược công nghệ…) trong nhóm. Chủ trì những cuộc họp chiến lược; đề nghị cấp trên tham dự và cho ý kiến nhận xét về tính hiệu quả của bạn trong việc xây dựng một tầm nhìn chiến lược và động viên nhóm theo đuổi tầm nhìn đó. Hành động theo những ý kiến nhận xét đó.

ü            Lãnh đạo một nhóm chưa có một tầm nhìn rõ ràng. Thu thập ý kiến phản hồi từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp về tính hiệu quả của bạn trong việc xây dựng một tầm nhìn chiến lược rõ ràng và gợi được nhiệt huyết làm việc trong nhóm. Hành động theo ý kiến phản hồi đó.

 

3. Chương trình đào tạo

3.1 Đào tạo trên lớp:

No Khóa đào tạo
1
  • Vision sharing
2
  • Leadership Series

3.2 Đào tạo trực tuyến:

No Khóa đào tạo
1
  • Communicating a Shared Vision

4.Tự nghiên cứu

 

Đầu sách quan trọng cần nghiên cứu:

ü            PDI’s Successful Manager’s Handbook (Bản năm 1992 hoặc 1996)

http://www.personneldecisions.com/publications/smh_seventhedition.asp

Các tài liệu tham khảo khác:

ü            Leadership & Strategic Management: Kỹ năng lãnh đạo và quản lý chiến lược / Roger Ford

ü            Strategic Leadership, Top Executives and Their Effects on Organizations / Sydney Finkelstein, Donald Hambrisck

ü            Leading Self-Directed Work Teams, A Guide to Developing New Team Leadership Skills / Kimball Fisher

ü            Power and the corporate mind / Abraham Zaleznik . – Chicago : Bonus books , 1985. – 288 tr.

ü            Essentials of Strategic Management / J. David Hunger, Thomas L. Wheelen

ü            Strategic Leadership, Top Executives and Their Effects on Organizations / Sydney Finkelstein, Donald Hambrick

5. Chú ý

Nếu bạn quá chú trọng vào kỹ năng trên, có thể:

ü            Thiếu kiên nhẫn với những người không hiểu hoặc không chia sẻ tầm nhìn với bạn.

ü            Thiếu sự định hướng chi tiết và sự quan tâm cần thiết đối với công việc quản lý hành chính thông thường.

ü            Không theo sát những công việc hàng ngày.

Để tránh quá chú trọng vào kỹ năng trên, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:

ü            Liệu tôi có bỏ qua những yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ thông thường không?

ü            Liệu tôi có bỏ qua một số mục tiêu ngắn hạn quan trọng do tập trung quá nhiều vào những mục tiêu dài hạn không?

ü            Tôi phải làm thế nào với những người bi quan, hoài nghi hoặc chưa hiểu rõ về tầm nhìn của chúng tôi?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: