Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

E2.Định hướng Kết quả

Posted by nqcentre on October 4, 2012

 

 

 

 

 

 

 

1. “Định hướng kết quả” là gì?

ü            Hiếm khi từ bỏ trước khi hoàn thành công việc, thậm chí ngay cả khi phải đối mặt với những trở ngại và thất bại.

ü            Tập trung hết sức vào những nhiệm vụ trước mắt.

ü            Dành nỗ lực và thời gian cần thiết để hoàn thành tốt công việc.

ü            Sẵn sàng làm những nhiệm vụ không mấy thú vị để dự án được hoàn thành.

ü            Nỗ lực, làm việc chăm chỉ và thừa hưởng kết quả.

ü            Thúc giục bản thân và những người khác làm việc hiệu quả hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn.

ü            Cảm thấy bản thân mình phải chịu trách nhiệm về công việc.

Bảng phân cấp Năng lực

“Định hướng kết quả”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

– Chủ động làm việc với cấp trên và đồng nghiệp để xác định rõ kết quả cần đạt được.- Khi mục tiêu và kết quả cần đạt được đã trở nên rõ ràng, chú trọng và có hướng đi hiệu quả để đạt được kết quả đó.

– Chấp nhận những mục tiêu và nhiệm vụ khó khăn.

– Nhận trách nhiệm để đạt được những kết quả thành công.

– Bộc lộ nỗ lực làm việc và cam kết hoàn thành công việc một cách mạnh mẽ.

– Sẵn sàng làm những công việc bình thường, đòi hỏi sự tỉ mỉ nhưng là cần thiết để đạt được kết quả công việc đã đề ra.

Cấp 2

Năng lực làm việc

– Xác định rõ công việc và những khó khăn trong công việc để đạt được kết quả.- Nỗ lực làm việc để tìm ra hướng đi hiệu quả nhất trong việc đạt được kết quả dự kiến.

– Làm việc với hiệu quả và hiệu suất cao để đạt được kết quả tốt nhất.

– Nhanh chóng phát hiện ra tiến trình làm việc đang bị chậm lại hoặc có dấu hiệu ngưng trệ; kịp thời có những hành động hợp lý để đưa công việc trở lại guồng máy như cũ.

– Chấp nhận những mục tiêu và nhiệm vụ khó khăn.

– Kiên trì, nỗ lực làm việc để hướng đến kết quả ngay cả khi phải đối mặt với những khó khăn, thất bại.

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

– Chỉ dẫn cho những người khác xác định rõ công việc và những khó khăn trong công việc để đạt được kết quả.- Nỗ lực cao để đạt được những kết quả dự kiến.

– Đặt ra những tiêu chuẩn cao cần đạt được và một khi đã đạt được những kết quả đó thì sẽ tiếp tục nâng những tiêu chuẩn đó lên cao hơn.

– Dẫn dắt mọi người bền bỉ đi tới kết quả ngay cả khi gặp khó khăn, thất bại.

– Khiến mọi người phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện những cam kết và đạt tới kết quả.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

– Dự đoán được trước những khó khăn, thử thách bất thường, mơ hồ và kịp thời đưa ra những hành động để hạn chế tới mức tối thiểu ảnh hưởng của chúng tới việc đạt được kết quả.- Không bao giờ hoàn toàn thoả mãn; luôn luôn tìm kiếm những phương thức để nâng cao thành tích (lợi ích, kết quả) trong dài hạn của công ty.

– Xuất sắc vượt qua những khó khăn, thử thách trong tiến trình đi tới kết quả.

– Đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp nhất để công việc được hoàn thành một cách xuất sắc.

Tuy nhiên, nếu quá chú trọng tới việc đạt được kết quả trong công việc, bạn có thể đạt tới kết quả bằng mọi giá mà không quan tâm tới những ảnh hưởng lâu dài của kết quả đó tới các nhóm làm việc và đồng nghiệp; có thể kiểm soát quá chặt chẽ với mong muốn đạt được kết quả một cách khẩn trương; tốc độ thay thế nhân công có thể cao do họ phải chịu nhiều áp lực đạt được kết quả; có thể không chú trọng tới việc xây dựng tinh thần đồng đội; có thể không có thái độ chia sẻ thành công và có vẻ như luôn coi mình là trung tâm của sự chú ý.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực hiện

 

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

ü            Công việc tôi làm có đưa lại những kết quả cụ thể, rõ ràng hay không?

ü            Nhóm của tôi có những mối ưu tiên rõ ràng và theo định hướng kết quả hay không?

ü            Nếu ai đó phải quan sát cách sử dụng thời gian của nhóm của tôi, họ có đi đến kết luận là chúng tôi làm việc theo định hướng kết quả hay không?

ü            Đâu là trở ngại cho việc nhóm của tôi đạt được những kết quả to lớn?

ü            Đâu là trở ngại đối với việc chúng tôi đạt được những kết quả mong muốn?

ü            Tôi sẵn sàng hi sinh điều gì để hoàn thành công việc của mình?

ü            Tôi có bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào làm chậm lại quá trình làm việc của nhóm của tôi không?

ü            Tôi có thể làm gì để tập trung vào những kết quả mà tôi mong muốn?

ü            Tôi cần đưa ra và thực hiện những quyết định gì để tiến sát tới kết quả mong muốn?

ü            Tôi có thể suy nghĩ gì về sự làm việc liên tục hết ngày này đến ngày khác của mình để giúp tôi trở nên “định hướng kết quả” hơn?

 

Hướng dẫn thực hành

ü            Xác định chiến lược để xóa bỏ những trở ngại khiến cho đội của bạn không thể hoàn thành công việc nhanh chóng hơn được. Thảo luận và đưa ra ý kiến của bạn với cấp trên. Học hỏi từ những cuộc thảo luận như thế này và áp dụng ý tưởng của mình vào các dự án khác.

ü            Tìm kiếm một nhà quản lý hoặc một cộng tác viên có thể giúp bạn đạt được kết quả mà không làm cho bản thân họ hoặc những người khác cáu giận. Phỏng vấn cá nhân đó. Hãy hỏi họ cách thức làm việc của họ, những chiến lược nào là hiệu quả. Hãy hỏi về những đề xuất của  mọi người đối với các dự án của riêng bạn và thực hiện những kiến nghị đó.

ü            Phỏng vấn khách hàng trong và ngoài doanh nghiệp về tính hiệu quả trong việc đạt được kết quả của nhóm của bạn. Cung cấp thông tin cho nhóm của bạn cũng như cấp trên của bạn, và thảo luận về những cách thức để nâng cao kết quả và tính hiệu quả nhóm.

ü            Điều hành một dự án và chịu trách nhiệm hoàn thành kết quả cuối cùng. Đảm bảo rằng mỗi thành viên của nhóm hiểu được và chịu trách nhiệm của riêng họ đối với dự án. Đón nhận ý kiến phản hồi của các đồng nghiệp về tính hiệu quả trong việc đạt được những kết quả của bạn. Làm việc theo những đề xuất nhận được.

ü            Áp dụng phương pháp nhất trí trong việc đo lường những tiến bộ của nhóm của bạn nhằm hướng tới mục tiêu. Ghi chép/ thông báo việc nhóm của bạn đã hoàn thành công việc trên bảng thông báo chung. Thừa nhận/ cùng nhau chúc mừng những kết quả đã đạt được và ghi lại những mốc quan trọng một cách rõ ràng để có thể nhận thấy dễ dàng sự tiến bộ của nhóm.

3. Chương trình đào tạo

No Khóa đào tạo
1
 • Kỹ năng phân quyền, uỷ quyền
2
 • Kỹ năng giao tiếp
3
 • Kỹ năng quản lý
4
 • Kỹ năng lãnh đạo
5
 • Kỹ năng quản lý sự thay đổi
No Khóa đào tạo
1
 • Project Team Communication Skills
2
 • Process Management Skills
3
 • Management Skills for the Diverse Work Force
4
 • Successful Coaching Relationships
5
 • Building Relationships for Continuing Success
6
 • Communicating and Reinforcing Change
7
 • Managing Yourself through Change Simulation
8
 • Organizational Culture and Leadership

4. Tự nghiên cứu:

Tài liệu tham khảo quan trọng cần nghiên cứu:

ü            PDI’s Successful Manager’s Handbook (Bản năm 1992 hoặc 1996);

http://www.personneldecisions.com/publications/smh_seventhedition.asp

 

Các tài liệu tham khảo khác:

ü            Management : challenges in the 21st century / Pamela S. Lewis, Stephen H. Goodman, Patricia M. Fandt

ü            The Purpose-Driven Life: What on Earth Am I Here For?

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0310205719/qid=1104293059/sr=2-1/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü            Results-Based Leadership

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0875848710/qid=1104293119/sr=2-2/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü            Overcoming Procrastination

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0451159314/qid=1104293269/sr=2-1/ref=pd_ka_b_2_1/103-1623413-9025439

ü            Competing Against Time: How Time-based Competition Is Reshaping Global Markets. Stalk, George Jr. and Hout, Thomas M. (1990)

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0743253418/qid=1104293326/sr=1-1/ref=sr_1_1/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü            First Things First. Covey, Stephen R., Merrill, Roger A., and Merrill, Rebecca K. (1994)

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0671315560/qid=1104293361/sr=2-2/ref=pd_ka_b_2_2/103-1623413-9025439

ü            The Goal: Process of Ongoing Improvement. Goldratt, Eliyahu and Cox, Jeff. (1986).

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0884270610/qid=1104293414/sr=1-1/ref=sr_1_1/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü            Contemporary management / Gareth R. Jones, Jennifer M. George, Charles W.L. Hill

ü            Understanding management / Richard L. Daft, Dorothy Marcic

 

Các chương trình đào tạo/ phát triển:

ü            Situational Leadership

 

Các chương trình đào tạo/ phát triển khác:

ü            Action Tools for the Experienced Manager – American Management Association

ü            Leadership and Mastery – Innovation Associates, Inc.

ü            The Emerging Leader: Skills and Strategies for Success – Personnel Decisions, Inc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: