Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

D4.Kỷ luật cá nhân

Posted by nqcentre on September 18, 2012

1. “Kỷ luật cá nhân” là gì?

ü            Khả năng kiềm chế tình cảm, cá tính của mình để giữ hoà khí vui vẻ với mọi người xung quanh

ü            Tuân thủ nghiêm chỉnh các nội qui, qui định cũng như các chuẩn mực khác của tổ chức nói riêng và xã hội nói chung

ü            Cảm nhận trước được những sai sót có thể xẩy ra, từ đó có các giải pháp để phòng ngừa sai sót

ü            Cùng với các thành viên khác trong tổ chức hình thành nên sắc thái văn hoá mà ở đó mọi người đều tự giác tuân thủ nghiêm túc các nội qui, qui chế

Bảng phân cấp Năng lực

“Kỷ luật cá nhân”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

– Kìm chế được tình cảm, cá tính của mình và giữ được hòa khí với mọi người

– Nắm và tuân thủ mọi nội quy, quy chế, cũng như các quy định khác của đơn vị, tổ chức và xã hội

Cấp 2

Năng lực làm việc

– Làm chủ được tình cảm của mình và giữ được hoà khí vui vẻ với đồng nghiệp, với mọi người

– Nghiêm chỉnh tuân thủ các nội quy, quy chế cũng như các chuẩn mực của đơn vị, tổ chức và xã hội

– Tạo đủ uy tín để có thể khuyên giải mọi người tuân thủ các nội quy, quy chế cũng như các chuẩn mực của đơn vị, tổ chức và xã hội

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

– Làm chủ bản thân ở mức độ cao và luôn giữ được hoà khí vui vẻ với đồng nghiệp, với mọi người

– Luôn chấp hành tốt các nội quy, quy chế cũng như các chuẩn mực của đơn vị, tổ chức và xã hội, đồng thời làm gương cho mọi người trong việc duy trì tổ chức, kỷ luật

– Cảm nhận được những sai sót có thể xẩy ra và khuyên giải mọi người chấp hành tốt nội quy, quy chế để tránh mắc phải sai sót

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

– Hoàn toàn làm chủ bản thân ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống; luôn giữ được thái độ cởi mở, vui vẻ, hợp tác với đồng nghiệp, với mọi người

– Luôn đi đầu trong việc chấp hành tốt các nội quy, quy chế cũng như các chuẩn mực của đơn vị, tổ chức và xã hội, đồng thời làm gương cho mọi người trong việc duy trì tổ chức, kỷ luật

– Cảm nhận được những sai sót có thể xẩy ra và khuyên giải mọi người chấp hành tốt nội quy, quy chế để tránh mắc phải sai sót

– Hướng mọi người trong tổ chức hình thành nên sắc thái văn hoá mà ở đó mọi người đều luôn ý thức kỷ luật ở mức độ cao

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực hiện

Khi kiểm tra kỷ kuật cá nhân, bạn hãy tự trả lời các câu hỏi sau:

ü            Đã bao giờ mình quá nóng nảy hay chưa?

ü            Đã bao giờ mình quá cẩu thả hay chưa?

ü            Đã bao giờ mình thiếu ý thức trách nhiệm hay chưa?

ü            Đã bao giờ mình vi phạm nội qui, qui chế hay chưa?

ü            Đã bao giờ mình tự buông lỏng mình hay chưa?

ü            Làm thế nào để luôn chấp hành tốt mọi nội qui, qui chế cũng như các chuẩn mực của tổ chức và xã hội?

ü            Làm thế nào để cùng với các thành viên trong tổ chức hình thành nên một văn hoá mà ở đó mọi người tự giác tuân thủ mọi chủ trương, chính sách, nội qui, qui chế cũng như các chuẩn mực trong cuộc sống?

Hướng dẫn thực hành:

ü            Luôn học hỏi những người có tính kỷ luật cao, những người luôn nghiêm túc trong công việc và trong quan hệ ứng xử

ü            Nắm chắc nội qui, qui chế cũng như các chuẩn mực xã hội và tập cho mình thói quen tuân thủ các qui định này

ü            Luôn “tự soi mình” trước khi làm bất cứ việc gì, điều này sẽ giúp bạn loại bỏ được những sai lầm có thể mắc phải. Cần phải luôn tâm niệm rằng thiếu ý thức kỷ luật là một hành vi/tính cách xấu

ü            Luôn tự rút ra bài học cho chính bản thân mình sau mỗi lần “vấp ngã” và luôn cố gắng giữ mình để tránh phạm tiếp sai lầm khác

ü            Luôn cố gắng làm gương cho người khác trong việc chấp hành kỷ luật cũng như ứng xử

ü            Treo một “Giỏ đựng lỗi” ngay trước bàn làm việc để tự nhắc nhở mình về việc nâng cao ý thức kỷ luật

3. Chương trình đào tạo

No Khóa đào tạo
1
  • Xây dựng sự tự tin
2
  • Kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hoá
3
  • 5Ss
No Khóa đào tạo
1
  • Project Team Communication Skills
2
  • Enhancing Your Listening Skills
3
  • Successful Coaching Relationships
4
  • Communicating and Reinforcing Change
5
  • Managing Yourself through Change Simulation

4.Tự nghiên cứu:

Đầu sách quan trọng cần nghiên cứu:

ü            PDI’s Successful Manager’s Handbook (Bản năm1992 hoặc năm 1996)

http://www.personneldecisions.com/publications/smh_seventhedition.asp

Các tài liệu tham khảo khác:

ü            A force of ones : reclaiming individual power in a time of teams, work groups, and other crowds / Stanley M. Herman .

ü            Emotional intelligence at work : The untapped edge for success/ Hendrie Weisinger .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: