Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

D3.Tu dưỡng Bản thân

Posted by nqcentre on September 17, 2012

1. “Tu dưỡng bản thân” là gì?

ü            Tìm kiếm thông tin phản hồi về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

ü            Tìm kiếm những thông tin về những chiến lược thích hợp nhất cho việc phát triển bản thân.

ü            Tìm kiếm những cơ hội cho sự phát triển cá nhân và phát triển nghề nghiệp.

ü            Phản ứng tích cực khi nhận được những lời phê bình.

ü            Nỗ lực học hỏi kinh nghiệm; biến những tình huống gay go thành những cơ hội để học hỏi.

ü            Tìm kiếm thông tin phản hồi về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

– Tìm knhng chiến lược thích hp nht cho vic phát trin bn thân.

– Tìm kiếm nhng cơ hi cho s phát trin cá nhân và phát trin ngh nghip.

– Phn ng tích cc khi nhn được nhng li phê bình.

– N lc hc hi kinh nghim; biến nhng tình hung gay go thành nhng cơ hi để hc hi.m kiếm thông tin phn hi v nhng đim mnh, đim yếu ca bn thân.

– Tìm kiếm nhng thông tin v nhng chiến lược thích hp nht cho vic phát trin bn thân.

– Tìm kiếm nhng cơ hi cho s phát trin cá nhân và phát trin ngh nghip.

– Phn ng tícTìm kiếm thông tin phản hồi về những điểm mạnh, điểm yếu của ân.

m khận được những lời phê bình.

Bảng phân cấp Năng lực

“Tu dưỡng bản thân”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

­- Có thái độ tiếp thu những góp ý về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân liên quan đến sự phát triển nghề nghiệp.

– Nếu được khuyến khích, dám đảm nhận những công việc có thể tạo cơ hội để phát triển năng lực cho  bản thân.

Cấp 2

Năng lực làm việc

– Luôn tìm kiếm những góp ý về điểm mạnh, điểm yếu cá nhân từ những nguồn khác nhau như: từ cấp trên, từ đồng nghiệp, từ các báo cáo của nhân viên cấp dưới, từ phía khách hàng…

– Sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ tạo điều kiện cho việc phát triển kỹ năng và năng lực của bản thân.

– Dành thời gian và nỗ lực để học hỏi, tạo dụng kiến thức cũng như các kỹ năng cho bản thân.

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

– Luôn tìm cách để tận dụng được những điểm mạnh và cải thiện những điểm yếu của bản thân.

– Tìm kiếm và tham gia vào những công việc tạo điều kiện để phát triển năng lực của bản thân.

– Chú trọng đến việc học hỏi và tích lũy kinh nghiệm; coi những khó khăn và thất bại là những bài học của mình.

– Đưa ra những ví dụ giúp những người khác học hỏi, nâng cao năng lực và phát triển bản thân.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

– Chứng tỏ sự hiểu biết sâu sắc về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và tận dụng chúng một cách tối đa.

– Luôn chú trọng đến những góp ý và cơ hội để nâng cao kỹ năng của mình.

– Làm bất cứ việc gì cần cho việc duy trì kiến thức và kỹ năng hiện tại để đáp ứng được sự thay đổi nhanh chóng của môi trường.

Tuy nhiên, nếu bạn quá chú trọng đến việc phát triển những kỹ năng cho bản thân, bạn có thể tự cho mình là trung tâm của sự chú ý, có thể làm người khác hoang mang do liên tục nỗ lực để thay đổi và nâng cao năng lực.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực hiện

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

ü            Lần cuối cùng tôi xin ý kiến đóng góp của một đồng nghiệp là khi nào?

ü            Tôi có thể thu thập những ý kiến phê bình và mang tính xây dựng từ ai?

ü            Tôi phải làm thế nào đối với những thông tin phản hồi này?

ü            Ngày hôm nay tôi đã học được những gì mới?

ü            Tôi đã học được những kinh nghiệm gì từ sai lầm gần đây nhất của tôi?

ü            Những cuộc thảo luận nào trước kia cần thiết cho công việc hiện nay của tôi?

ü            Tôi có thể theo đuổi những cơ hội phát triển nghề nghiệp nào trong tình huống hiện tại của tôi?

ü            Liệu có những vấn đề khó khăn nào mà tôi đang né tránh không?

ü            Cấp trên và đồng nghiệp của tôi đã khuyên tôi cần phải phát triển những kỹ năng nào?

ü            Lần cuối cùng tôi cập nhật thông tin cho kế hoạch phát triển của tôi là khi nào?

Hướng dẫn thực hành:

ü            Sau mỗi sự cố gắng thành công hay không thành công, xác định xem bạn đã làm tốt những gì và tại sao cũng như những gì bạn làm không tốt và tại sao.

ü            Chủ trì những cuộc thảo luận sau mỗi dự án. Suy nghĩ về những việc cụ thể mà bạn có thể làm khác đi để nâng cao kết quả của dự án. So sánh kết quả với những mong muốn, dự định ban đầu.

ü            Xác định những lĩnh vực mà bạn thành thạo hoặc còn yếu. Thu thập thông tin phản hồi về điểm mạnh, điểm yếu của bạn từ cấp trên, đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới. Thảo luận với cấp trên của bạn về những thông tin phản hồi đó (xác định khoảng cách trong nhận thức của bạn và cấp trên của bạn đối với năng lực của bạn; phối hợp các thông tin). Sau đó, chọn ra 2-3 kỹ năng mà bạn muốn phát triển. Làm việc với cấp trên của bạn để xây dựng một kế hoạch đào tạo. Đối với mỗi kỹ năng mà bạn muốn phát triển, chọn một hoặc nhiều hơn nữa những hoạt động phát triển đã được xây dựng mang tính chất gợi ý trong mỗi kỹ năng đó. Trong khi thực hiện những hoạt động này, thu thập thông tin phản hồi từ cấp trên, đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới về những vấn đề sau: (a) hiệu quả của dự án (bạn đã làm tốt những gì? Bạn có thể phát triển những gì?); (b) quan sát sự tiến bộ của những năng lực đặc biệt và (c) mức độ cởi mở của bạn đối với những thông tin phản hồi.

ü            Tìm kiếm những cơ hội trong công việc của bạn để phát triển những kỹ năng và năng lực của bạn. Sau khi hoàn thành một số dự án khó hoặc quan trọng, thu thập thông tin phản hồi từ cấp trên, đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới về những gì bạn đã làm tốt và những lĩnh vực nào cần cải thiện, áp dụng chúng vào công việc của bạn.

ü            Xác định những lĩnh vực mà nhóm của bạn có thể tham gia trong 01 hoặc 02 năm tới.

ü            Xây dựng một cơ sở kiến thức và bắt đầu phát triển một mạng lưới nhân sự có kiến thức mà bạn có thể tiếp xúc, trao đổi qua lại.

3. Chương trình đào tạo

No Khóa đào tạo
1
 • Kỹ năng lắng nghe
2
 • Kỹ năng phân tích vấn đề
3
 • Kỹ năng thích nghi
4
 • Kỹ năng giao tiếp
No Khóa đào tạo
1
 • Project Team Communication Skills
2
 • Enhancing Your Listening Skills
3
 • Presenting to Succeed
4
 • Presentation as a Management Tool
5
 • Successful Coaching Relationships
6
 • Building Relationships for Continuing Success
7
 • Communicating and Reinforcing Change
8
 • Managing Yourself through Change Simulation

4.Tự nghiên cứu:

Đầu sách quan trọng cần nghiên cứu:

ü            PDI’s Successful Manager’s Handbook (Bản năm 1992 hoặc 1996)

http://www.personneldecisions.com/publications/smh_seventhedition.asp

ü           Putting action learning into action

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0861761073/qid=1104289399/sr=1-2/ref=sr_1_2/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

Các tài liệu tham khảo khác:

ü            Career Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs. Shcein, Edgar H. (1979)

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0201068346/qid=1104289700/sr=1-1/ref=sr_1_1/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü            Ellen Foster. Gibbon, Ellen. (1987)

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0375703055/qid=1104289738/sr=2-1/ref=pd_ka_b_2_1/103-1623413-9025439

ü            Emotional Intelligence : Why It Can Matter More Than IQ Goleman, D. (1995)

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0553375067/qid=1104289783/sr=2-1/ref=pd_ka_b_2_1/103-1623413-9025439

ü            I Know Why the Caged Bird Sings. Angelou, Maya.(1969)

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0822006413/qid=1104289841/sr=2-1/ref=pd_ka_b_2_1/103-1623413-9025439

ü            The Lessons of Experience: How Successful Executives Develop on the Job. MacCall, Morgan W. Jr., Lombardo, , Michael M. and Morrison, Ann M. (1989)

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0669180955/qid%3D1104289879/sr%3D11-1/ref%3Dsr%5F11%5F1/103-1623413-9025439

ü            Their Eyes Were Watching God. Hurston, Zora N. (1939)

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0060931418/qid=1104289957/sr=2-1/ref=pd_ka_b_2_1/103-1623413-9025439

5. Chú ý

Nếu quá chú trọng vào việc tu dưỡng bản thân, có thể:

ü            Quá say mê với việc tự lực để phát triển bản thân.

ü            Luôn coi mình là trung tâm.

Để né tránh các tác động tiêu cực trên, bạn cần trả lời các câu hỏi sau:

ü            Liệu hiện nay tôi có dành thời gian và nỗ lực cho các hoạt động phát triển nghề nghiệp hơn nhiều so với việc đạt được kết quả công việc không?

ü            Liệu có phải những nguồn lực này được dành cho sự phát triển của bản thân tôi chứ không phải cho sự phát triển của toàn nhóm?

ü            Liệu tôi có nhất quyết phải trở nên hoàn thiện trong lĩnh vực này để mọi người phải hoàn toàn thành thạo?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: