Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

01. Tài liệu quản lý công ty thương mại

Posted by daviadmin on September 16, 2012

I/ Danh mục tài liệu quản trị công ty thương mại

1 Quản trị marketing

1.1 Quy trình marketing – chiến lược

1.1.1 Tóm tắt hưỡng dẫn lập kế hoạch chiến lược (2 trang)

1.1.1-B1 Phân tích môi trường vĩ mô (2 trang)

1.1.1-B2 Ma tận đánh giá các yếu tố môi trường (2 trang)

1.1.1-B3 Phân tích môi trường vi mô (6 trang)

1.1.1-B4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (2 trang)

1.1.1-B5 Phân tích môi trường nội bộ (5 trang)

1.1.1-B6 Ma trận nội bộ (2 trang)

1.1.1-B7 Xây dựng và chọ lựa chiến lược (7 trang)

1.1.1-B8 Xác định xứ mạng và mục tiêu (3 trang)

1.1.2-A Danh mục kiểm tra để lập kế hoạch kinh doanh (31 trang)

1.1.2-B Mẫu kế hoạch kinh doanh 1 (5 trang)

1.1.2-C Mẫu kế hoạch kinh doanh 2 (10 trang)

1.1.3 Mẫu kế hoạch marketing (5 trang)

1.1.4 Hướng dẫn nghiên cứu thị trường (7 trang)

1.1.5 Hướng dẫn thực hiện chương trình khuyến mãi (3 trang)

1.1.6 Hướng dẫn thực hiện chương trình khai trương của hàng (3 trang)

1.2 Mô tả công việc phòng marketing

1.2.1 Chức năng nhiệm vụ và số đồ tổ chức văn phòng marketing (2 trang)

1.2.2 Mô tả công việc Giám đốc marketing (2 trang)

1.2.3 Mô tả công việc Trưởng phòng marketing (2 trang)

1.2.4 Mô tả công việc nhân viên marketing (2 trang)

1.2.5 Mô tả công việc nhân viên quan hệ công chúng (1 trang)

2 Quản trị mua hàng

1.2 Danh giá nhà cung ứng

2.1.1 Thủ tục đánh giá nhà cung ứng (5 trang)

2.1.2 Danh sách nhà cung ứng được chọn (1 trang)

2.1.3 Bảng đánh giá nhà cung ứng (1 trang)

2.1.4 Danh sách nhà cung ứng chính thức (1 trang)

2.2 Quy trình mua hàng

2.2.1 Thủ tuc mua hàng (4 trang)

2.2.2 Phiếu yêu cầu mua hàng (1 trang)

2.3 Mô tả công việc phòng cung ứng

2.3.1 MTCV Trưởng phòng thu mua và cung ứng (2 trang)

2.3.2 MTCV nhân viên cung ứng (2 trang)

2.3.3 Mô tả công việc nhân viên giao nhận (2 trang)

3. Quản trị kho

3.1A Quy trình nhập hàng (2 trang)

3.1B Tiến độ nhập hàng (1 trang)

3.1C Phiếu yêu cầu xuất hàng (1 trang)

3.1D Mẫu phiếu nhập kho (1 trang)

3.2A Quy định sắp xếp và lưu kho (2 trang)

3.3A Quy định về định mức tồn kho tối thiểu (1 trang)

3.4A Quy định xuất hàng (2 trang )

3.2B Thẻ kho (1 trang)

3.3B Bảng định mức tồn kho tối thiểu (1 trang)

3.4B Mẫu phiếu xuất kho (1 trang)

4. Quản trị bán hàng

4.1 Quản lý ký kết hợp đồng

4.1.1 Quy trình xem xét và ký kết hợp đồng (4 trang)

4.1.2 Phiếu xem xét hợp đồng (1 trang)

4.1.3 Mẫu hợp đồng đại lý (3 trang)

4.1.4 Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh (6 trang)

4.1.5 Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ (5 trang)

4.1.6 Mẫu hợp đồng liên doanh (5 trang)

4.1.7 Mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá (4 trang)

4.1.8 Biên bản thanh lý hợp đồng (1 trang)

4.2 Quy trình bán hàng

4.2.1 Nội quy cửa hàng (2 trang)

4.2.2 Bảng chấm công của hàng ( 1 trang)

4.2.3 Hướng dẫn theo dõi khách hàng VIP ( 1 trang)

4.2.4 Hướng dẫn trưng bày sản phẩm cửa hàng (1 trang)

4.2.5 Báo cáo công việc hàng tuần của cửa hàng trưởng (1 trang)

4.2.6 Quy trình thu tiền tại cửa hàng (1 trang)

4.2.7 Phiếu thu cửa hàng (1 trang)

4.2.8 Mẫu báo cáo doanh thu ngày cửa hàng (1 trang)

4.2.9 Quy trình bán hàng (2 trang)

4.2.10 Hướng dẫn chăm sóc khách hàng (4 trang)

4.3 Quản lý đại lý

4.3.1 Bảng hướng dẩn thiết lập và quản lý đại lý (4 trang)

4.3.2 Phiếu thông tin đại lý (2 trang)

4.3.3 Bảng đánh giá đại lý (1 trang)

4.4 Quy trình quản lý thông tin khách hàng

4.4.1 Hướng dẫn trao đổi thông tin với khách hàng (2 trang)

4.4.2 Sổ theo dõi thông tin khách hàng (1 trang)

4.5 Quy định bảo hành sửa chữa sản phẩm

4.5.1 Quy định bảo hàng sản phẩm (2 tang)

4.6 Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng

4.6.1 Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng (2 trang)

4.6.2 Phiếu ghi nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng (1 tang)

4.6.3 Bảng tổng hợp theo dõi khiếu naị khách hàng (1 trang)

4.7 Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng

4.7.1 Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách (4 trang)

4.7.2 Phiếu thu thập ý kiến khách hàng ( 1trang)

4.7.3 Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng (1 trang)

4.8 Mô tả công việc phòng bán hàng

4.8.1 Chức năng nhiệm vụ và số đồ tổ chức phòng bán hàng (3trang)

4.8.2 MTCV Giám đốc bán hàng (1trang)

4.8.3 MTCV Giám đốc chi nhánh (2 trang)

4.8.4 MTCV Trưởng phòng bán hàng (3 trang)

4.8.5 MTCV Trưởng kênh đại lý (2 trang)

4.8.6 MTCV giám sát bán hàng đại lý (1trang)

4.8.7 MTCV Trưởng kenh siêu thị (3 trang)

4.8.8 MTCV giám sát bán hàng siêu thị (3trang)

4.8.9 MTCV nhân viên bán hàng siêu thị (2trang)

4.8.10 MTCV Thưởng kênh bán lẻ (3trang)

4.8.11 MTCV cửa hàng trưởng (3 trang)

4.8.12 MTCV nhân viên bán hàng cửa hàng (2 trang)

4.8.13 MTCV Trưởng nhóm KD ( 4 trang)

4.8.14 MTCV nhân viên kinh doanh ( 3 trang)

4.8.15 MTCV Trưởng phòng dịch vụ khách hàng (2 trang)

4.8.16 MTCV nhân viên chăm sóc khách hàng (2 trang)

II/ Xuất xứ:

1.Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2.Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

1.Giá bộ tài liệu này là 350.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp.HCM và thanh toán qua tài khoản).

2.Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3.Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4.Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: