Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

C6. Phong trào

Posted by nqcentre on September 15, 2012

1. Năng lực “Phong trào” là gì?

ü      Khả năng tham gia các hoạt động phong trào ở CÔNG TY, bao gồm Thể thao, Văn nghệ, Sáng tác, Bình luận, v.v. … dưới nhiều hình thức.

ü      Khả năng phát động, tổ chức, duy trì và phát triển hoạt động phong trào vì lợi ích của tập thể và tổ chức.

ü      Khả năng xây dựng những mối quan hệ tin cậy và tôn trọng lẫn nhau trong tập thể, cho phép tập thể đó đạt tới những mục đích chung

Bảng phân cấp Năng lực

“Phong trào”

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

–         Xác định được sở trường/sở thích cá nhân phù hợp với một hoặc nhiều hoạt động phong trào.

–         Đóng góp công sức cá nhân trong việc hình thành và phát triển hoạt động phong trào ở Công ty.

Cấp 2

Kiến thức/ Kỹ năng làm việc

–         Thường xuyên tham gia và có những đóng góp hiệu quả vào việc phát triển phong trào ở CÔNG TY.

–         Luôn tìm kiếm những ý tưởng, phương pháp để phát triển hơn nữa, làm việc hiệu quả hơn bằng những phương pháp thông thường.

–         Thành thạo ít nhất một hình thức hoặc chủ đề sinh hoạt tập thể (am hiểu và có khả năng sáng tạo thêm luật chơi, có khả năng đạt thành tích cá nhân cao, …)

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

–         Trở thành chuyên gia trong một chủ đề hoặc hình thức sinh hoạt tập thể

–         Có khả năng tổ chức và duy trì các hoạt động phong trào ở cả quy mô lớn và nhỏ bao gồm cả hoạt động xin tài trợ.

–         Khơi dậy được sự hứng thú và sáng tạo ở những người khác trong các hoạt động tập thể.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

–         Thành thạo, có sáng tạo trong nhiều hình thức và chủ đề sinh hoạt tập thể (bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, văn nghệ, thơ ca, lễ hội, v.v.)

–         Luôn tìm tòi, kết hợp những cách làm khác nhau một cách sáng tạo để tổ chức, duy trì và phát triển các hoạt động phong trào.

–         Có khả năng giúp người khác, đơn vị khác tổ chức và phát triển các hoạt động phong trào.

–         Có khả năng lường trước, định hướng hoặc xoay chuyển các hoạt động phong trào có lợi cho tổ chức, tập thể.

Tuy nhiên, nếu bạn quá say mê vối việc phát triển năng lực Phong trào, bạn có thể sao nhãng công việc chuyên môn.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực hiện

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

ü      Tôi có khả năng đặc biệt nào về văn nghệ, sáng tác, thể thao hoặc sở thích đặc biệt (có thể chia sẻ được) không?

ü      Tôi có khả năng lôi cuốn những người khác tham gia vào một hoặc nhiều hoạt động kể trên không?

ü      Tôi có khả năng tổ chức những hoạt động kể trên không?

ü      Tôi có khả năng hướng các hoạt động phong trào theo hướng tích cực phục vụ cho tổ chức hay không?

Hướng dẫn thực hành:

ü      Xem lại những hoạt động sinh hoạt tập thể mà bạn thích tham gia nhất, cả bên trong và bên ngoài công ty.

ü      Quan sát các tổ chức, đơn vị khác nơi có hoạt động phong trào tốt; ghi lại các kinh nghiệm từ quan sát của bạn.

ü      Trao đổi với những đồng nghiệp có thiên hướng hoạt động phong trào; bắt đầu bằng cách tiến hành tổ chức hoặc cùng tham gia tổ chức các hoạt động phong trào ở quy mô nhỏ ở đơn vị.

ü      Tham gia các lễ hội chính thức và không chính thức, bên trong hoặc bên ngoài công ty; tham gia tổ chức các sự kiện tại đơn vị.

ü      Nghiên cứu những cách làm việc tốt nhất của các công ty khác. Tìm hiểu xem những cách làm đó có hoặc không thể áp dụng cho nhóm của bạn không. Điều chỉnh chúng cho phù hợp với nhóm của bạn.

ü      Tổ chức những buổi sinh hoạt rút kinh nghiệm hay phổ biến các hoạt động tập thể.

3. Chương trình đào tạo

No Khóa đào tạo
1
 • Làm việc nhóm
2
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
No Khóa đào tạo
1
 • Implementing an Organization-wide Mentoring Program
2
 • Workplace Diversity
3
 • Culture and Behavior
4
 • Organizational Inclusion
5
 • Corporate Culture and Diversity
6
 • Management Skills for the Diverse Work Force
7
 • Organizational Culture and Leadership
8
 • Energizing & Empowering Employees
9
 • The Customer-driven Organization
10
 • Managing Conflict in the Organization
11
 • Overcoming Organizational Negativity

4.Tự nghiên cứu:

Đầu sách quan trọng cần nghiên cứu:

ü      PDI’s Successful Manager’s Handbook (Bản năm1992 hoặc năm 1996)

Các tài liệu tham khảo khác:

ü      Entrepreneurship, Creativity & Organization: Text,Cases & Readings.Kao, John J.(1989)

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0132830116/qid=1108782572/sr=1-1/ref=sr_1_1/104-5951124-3495146?v=glance&s=books

ü      Social Capital : A Theory of Social Structure and Action

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/052152167X/qid=1108782634/sr=1-2/ref=sr_1_2/104-5951124-3495146?v=glance&s=books

ü      Szreter, Simon. The Importance of Social Capital. St John’s College, Cambridge.

ü      Social Capital: Critical Perspectives

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0199243670/ref=pd_sim_b_1/104-5951124-3495146?%5Fencoding=UTF8&v=glance

ü      Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0750672226/ref=pd_sim_b_5/104-5951124-3495146?%5Fencoding=UTF8&v=glance

5. Chú ý

Nếu bạn quá chú trọng vào năng lực này, bạn có thể:

ü            Lãng phí thời gian

ü            Làm quá nhiều việc một lúc

ü            Sao nhãng công việc chuyên môn

Để tránh quá chú trọng vào việc định hướng theo khách hàng, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:

ü            Liệu tôi có dành quá nhiều thời gian cho hoạt động phong trào vượt quá mức cần thiết không.

ü            Liệu tôi có quá chú trọng vào hoạt động phong trào đến nỗi bỏ bê việc hoàn thành nhiệm vụ không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: