Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

C4.Xây dựng Tinh thần Đồng đội

Posted by nqcentre on September 15, 2012

1. “Xây dựng tinh thần đồng đội” là gì?

ü            Xây dựng mục tiêu và nhiệm vụ của nhóm

ü            Chia sẻ thắng lợi và thành công với các thành viên trong nhóm

ü            Tạo cho mỗi thành viên niềm tự hào rằng mình là thành viên của nhóm và thúc đẩy nhóm hướng tới việc hoàn thành mục tiêu

ü            Làm cho mỗi thành viên cảm thấy rằng công việc của anh ta/cô ta là rất quan trọng đối  với thành công của nhóm

ü            Làm cho mỗi thành viên hiểu rằng sự thành công của nhóm phụ thuộc vào nỗ lực của mỗi cá nhân

ü            Khuyến khích các thành viên trong nhóm hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau

Bảng phân cấp Năng lực

“Xây dựng tinh thần đồng đội”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

– Nhiệt tình với nhóm và công việc của nhóm

– Là nhân tố tạo nên thành công của nhóm và cố gắng thực hiện để đạt được mục tiêu

– Giúp đỡ các thành viên khác của nhóm

– Tôn trọng các thành viên khác trong nhóm

Cấp 2

Năng lực làm việc

– Động viên, cổ vũ các thành viên của nhóm và tạo sự gắn kết giữa các thành viên của nhóm

– Tham gia tích cực và việc phát triển các mục tiêu của nhóm

– Chủ động giúp đỡ các thành viên khác của nhóm

– Khuyến khích các thành viên trong nhóm tôn trọng lẫn nhau

– Định hướng hiệu quả và thoải mái khi lãnh đạo nhóm, khi đồng cam, cộng khổ cùng các thành viên trong nhóm thực thi công việc

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

– Tạo ra sự gắn kết và tinh thần đồng đội trong nhóm

– Cùng mọi người phát triển các mục tiêu của nhóm, đưa ra thứ tự ưu tiên thực hiện công việc; thậm chí cùng mọi người đưa ra quyết định khi thấy phù hợp

– Đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm nắm bắt được đầy đủ sứ mệnh, các mục tiêu, cũng như thứ tự ưu tiên thực hiện công việc của nhóm

– Làm cho các thành viên của nhóm hiểu được tầm quan trọng của những đóng góp của họ và các nỗ lực, cống hiến của họ luôn được đánh giá cao

– Chú trọng vào thành công và chia sẻ những thành công đó với tất cá các thành viên trong nhóm

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

– Phát triển nhóm một cách hiệu quả nhất thông qua cách thức tổ chức, tôn phong sự thành công và tổ chức các buổi lễ để truy phong các thành công đó

– Tạo ra văn hoá tinh thần đồng đội và tính đạo đức của các thành viên trong nhóm

– Xây dựng nhóm có tinh thần phấn đấu cao

– Tạo ra sự đồng lòng, đồng thuận và tinh thần hợp tác cao cả

Tuy nhiên, quá chú trọng vào việc xây dựng tinh thần làm việc của nhóm có thể khiến quá trình ra quyết định bị chậm trễ do mất thời gian lấy ý kiến và thông báo được tất cả thông tin cho các thành viên trong nhóm; không có vai trò lãnh đạo chi phối trong giai đoạn khó khăn của nhóm; quá chú trọng vào việc tránh gây tổn thương đến bất kỳ một thành viên nào và do đó không đưa ra được những quyết định cứng rắn; không phát triển những nhà quản trị làm việc độc lập và có thể dẫn đến việc thành lập những nhóm làm việc ngay cả khi không cần thiết.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực hiện

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

ü            Lần cuối cùng tôi công khai thừa nhận đóng  góp của các thành viên khác vào thành công của nhóm là khi nào?

ü            Các thành viên trong nhóm của tôi có cảm thấy họ rất quan trọng đối với thành công của nhóm hay không?

ü            Liệu cơ cấu tổ chức của tôi có phù hợp với làm việc nhóm hay không?

ü            Tôi có thể hiện cho mỗi thành viên biết là tôi ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của họ không?

ü            Tôi có thể làm gì để giúp các thành viên trong nhóm?

ü            Tôi nên uỷ quyền cho các thành viên trong nhóm như thế nào để họ đạt được mục tiêu của mình?

ü            Liệu tôi có đang đòi hỏi phải có sự hoà hợp giữa các thành viên trong nhóm không?

ü            Tôi có tôn trọng các thành viên trong nhóm không?

Hướng dẫn thực hành:

ü            Quan sát cách thức làm việc của những ngườ chuyên nghiệp. Ghi lại phương pháp kỹ thuật làm việc của họ và phản ứng của những người khác đối với hành vi của những người này

ü            Học hỏi những quản trị viên cấp trên và các đồng nghiệp, những người có khả năng xây dựng tinh thần làm việc cho nhóm một cách hiệu quả. Phỏng vấn họ về phương pháp, kinh nghiệm, những bài học cần thiết và suy nghĩ xem bạn có thể vận dụng những chiến lược đó như thế nào

ü            Tổ chức các hoạt động xã hội cho nhóm của bạn (VD: hoạt động thể thao)

ü            Xây dựng ít nhất một mục tiêu cho bản thân có liên quan chặt chẽ đến các mục tiêu của nhóm. Thảo luận với nhóm của bạn; đề nghị những người khác suy nghĩ về những mục tiêu của nhóm. Thảo luận xem nhóm có nên làm thế nào đến nhiệm vụ và mục tiêu của nhóm. Thảo luận xem nhóm nên làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được mục tiêu của từng cá nhân cũng như của nhóm.

ü            Tổ chức một cuộc họp nhóm. Hãy đề nghị đồng nghiệp hoặc những người giỏi trong lĩnh vực này đưa ra ý kiến về việc hành vi của bạn đã ảnh hưởng như thế nào đến tinh thần làm việc của nhóm trong suốt cuộc họp và ảnh hưởng của nó trong dài hạn

ü            Tổ chức một cuộc họp nhóm về việc: Làm thế nào dể nâng cao tinh thần làm việc của nhóm. Thảo luận về những hoạt động và cách ứng xử để có thể nâng cao tinh thần làm việc của nhóm. Thảo luận về những hoạt động theo những gợi ý đưa ra và tiếp tục tìm kiếm thông tin phản hồi.

ü            Trình bày về tầm quan trọng của việc làm theo nhóm trong cuộc họp với nhân viên

ü            Thu thập thông tin từ các nhà quản trị và từ khách hàng về hiệu quả và phong cách làm việc của nhóm. Truyền đạt thông tin đó tới các thành viên trong nhóm. Tổ chức ăn mừng những thành công của nhóm và xây dựng các chiến lược để giải quyết các kết quả chưa tốt. Bám sát các chiến lược này và tiếp tục tìm kiếm những ý tưởng, thông tin phản hồi.

ü            Xây dựng một chương trình đánh giá đóng góp của mỗi cá nhân vào thành tích chung của nhóm. Thiết lập một chế độ khen thưởng phù hợp.

ü            Lãnh đạo nhóm thực hiện một dự án hay một nhiệm vụ. Khi bắt tay vào dự án, hãy đề nghị các thành viên trong nhóm lên danh sách phần cứng và các công cụ cần thiết để hoàn thành hiệu quả công việc.

ü            Chủ trì một cuộc thảo luận nhóm. Nhìn nhận lại những thành công và gây dựng sự tín nhiệm của các thành viên. Xây dựng những phương pháp để vừa vượt qua được những khó khăn của dự án, vừa nâng cao được tinh thần đồng đội. Thực hiện theo những ý tưởng đó và tìm kiếm thông tin phản hồi về vai trò của bạn trong việc nâng cao tinh thần làm việc của nhóm.

ü            Thuyết trình tại các lớp đào tạo nhân viên của công ty về việc làm thế nào để xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả.

3. Chương trình đào tạo

No Khóa đào tạo
 • Làm việc nhóm
 • Kỹ năng khuyến khích, động viên
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng giải quyết xung đột, mâu thuẫn
No Khóa đào tạo
1
 • Project Team Communication Skills
2
 • Enhancing Your Listening Skills
3
 • Building Better Work Relationships Simulation
4
 • Building Effective Interfunctional Relationships
5
 • Successful Coaching Relationships
6
 • Building Relationships for Continuing Success
7
 • Effective Team Building Strategies

4.Tự nghiên cứu:

Đầu sách quan trọng cần nghiên cứu:

ü      PDI’s Successful Manager’s Handbook (Bản năm 1992 hoặc 1996)

http://www.personneldecisions.com/publications/smh_seventhedition.asp

ü      Team Training, From Startup to High Performance / Carl Harshman, Steve Phillips

ü      The Complete Idiot’s Guide to Team Building

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0028636562/qid=1104291954/sr=1-1/ref=sr_1_1/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü      Team building in a virtual environment

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/B0006RWFUK/qid=1104291954/sr=1-4/ref=sr_1_4/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü      Creating the High Performance Team. Buchholz, Steve and Roth, Thomas http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0471856746/qid=1104292427/sr=1-1/ref=sr_1_1/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

Các tài liệu tham khảo khác:

ü      Leading Self-Directed Work Teams , A Guide to Developing New Team Leadership Skills / Kimball Fisher

ü      Working with Emotional Intelligence

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0553378589/qid=1104292508/sr=1-3/ref=sr_1_3/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü      High Involvement Management. Lawler, Edward E.III (1987)

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1555423302/qid=1104292562/sr=1-1/ref=sr_1_1/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü      Team-Building Skills, Participan’s Guide / Ralph Lewis Proversity, Getting Past Face Value and Finding the Soul of People / Lawrence Otis Graham

ü      Leading Self-Directed Work Teams, A Guide to Developing New Team Leadership Skills / Kimball Fisher

ü      Power and the corporate mind / Abraham Zaleznik. – Chicago : Bonus books , 1985. – 288

ü      Free agents: people and organizations creating a new working community / Susan B. Gould, Kerry J. Weiner, Barbara R. Levin

ü      Organizational Behavior, Managing People and Organizations / Gregory Moorhead, Ricky W. Griffin

ü     Emotional intelligence at work: The untapped edge for success/ Hendrie Weisinger.

ü     . Chú ý

Nếu quá chú trọng vào việc xây dựng tinh thần đồng đội, có thể:

ü      Trì hoãn hành động do mất nhiều thời gian trong việc thu thập ý kiến của các thành viên trong nhóm

ü      Không đưa ra được những quyết định manh tính chỉ đạo trong các giai đoạn khó khăn

ü      Quá tin tưởng vào sự thành công của nhóm.

Để né tránh các tác động tiêu cực trên, bạn cần trả lời các câu hỏi sau:

ü      Công việc này nên giao cho cá nhân hay nhóm?

ü      Liệu tôi có cố gắng giải quyết ổn thoả tất cả các cuộc xung đột khiến các thành viên trong nhóm mất đi những ý tưởng, suy nghĩ mang tính thách thức, khác với cách suy nghĩ thông thường không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: