Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

C2.Chính trực và Đáng tin cậy

Posted by nqcentre on September 7, 2012

1. Thế nào là “chính trực và đáng tin cậy”?

ü      Trung thành với những giá trị cốt lõi trong cả những giai đoạn khó khăn.

ü      Thẳng thắn, thành thật và được mọi người tin cậy.

ü      Không trình bày sai lệch các thông tin hoặc lừa dối người khác để bảo vệ cá nhân.

ü      Công bằng, không có thành kiến trong cách xử sự với người khác.

ü      Đảm bảo tính bảo mật của thông tin.

Bảng phân cấp Năng lực

Chính trực và đáng tin cậy

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

–         Chứng tỏ được sự chính trực của bản thân trong mối quan hệ với những người xung quanh.

–         Đưa ra các thông tin một cách chính xác và bộc lộ bản thân một cách trung thực.

–         Xử lý các thông tin bí mật và nhạy cảm một cách hợp lý.

Cấp 2

Kiến thức/ Kỹ năng làm việc

–         Được mọi người đánh giá là một người thẳng thắn, đáng tin cậy và công bằng.

–         Giữ được bí mật ngay cả trong trường hợp bị ép buộc phải nói ra những thông tin đó.

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

–         Luôn tôn trọng những giá trị đạo đức cốt lõi.

–         Luôn cởi mở, thẳng thắn và công bằng trong mối quan hệ với những người xung quanh.

–         Đánh giá đúng về người có thể chia sẻ thông tin với mình.

–         Thận trọng trong khi nói chuyện với người ngoài về những thông tin trong công ty.

–         Luôn giữ được phẩm chẩt chính trực khi ở bất kỳ vị trí nào trong công ty.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

–          Luôn duy trì được những nguyên tắc và giá trị đạo đức cao nhất và hành động theo những giá trị đó ngay cả khi gặp phải sự phản đối.

–         Luôn công bằng trong mối quan hệ với những người khác và trong quá trình làm việc ở công ty.

–         Là hình mẫu trong công ty về sự chính trực và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, mẫu người này có thể gây ra những xung đột về niềm tin cá nhân hay giá trị đạo đức khi không thích hợp; có thể bị coi là bướng bỉnh và không nhạy cảm với những đòi hỏi mang tính tình huống; có thể luôn làm cho mọi vấn đề trở thành một cuộc tranh luận về đạo đức và có thể luôn tự cho mình là đúng.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực hiện

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

ü      Tôi đang áp dụng những giá trị kinh doanh cốt lõi nào vào công việc của tôi?

ü      Tôi hành động như thế nào mà có thể bị hiểu là có thành kiến hay thiên vị ai đó?

ü      Tôi phải làm gì để đảm bảo sự nhất quán trong hành động và lời nói của tôi?

ü      Tính hiện thực của những cam kết và lời hứa của tôi như thế nào?

ü      Tôi sẽ nhìn nhận, đánh giá tình huống này như thế nào nếu tôi ở vị trí của họ?

ü      Tôi phản ứng như thế nào khi phải đối mặt với những sai sót thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi?

ü      Tôi phải làm như thế nào để đảm bảo rằng đồng nghiệp của tôi cảm nhận được sự tín nhiệm của tôi đối với những đóng góp của họ?

ü      Tôi có nên hỏi thông tin mà tôi đang tìm hiểu không, khi tôi biết tôi sẽ không làm việc với công ty này nữa?

Hướng dẫn thực hành:

ü      Trao đổi với một đồng nghiệp chính trực và có độ tin cậy cao về những tình huống xung đột về lợi ích trong cuộc sống và trong công việc kinh doanh. Thảo luận và học hỏi cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề trong những tình huống như vậy của người đó. Suy nghĩ xem bạn đã giải quyết những tình huống tuơng tự như thế nào và sau cuộc thảo luận đó, nếu lại gặp phải những tình huống đó, bạn sẽ giải quyết như thế nào.

ü      Đề nghị cấp trên của bạn chủ trì một cuộc thảo luận trong cuộc họp nhân viên về một tình huống thực tế hoặc giả định bao gồm những vấn đề về sự chính trực và đáng tin cậy. Thảo luận về sự phức tạp, khó khăn và kết quả của những cuộc thảo luận như vậy để duy trì nhận thức và nêu lên những thường gặp ngẫu nhiên liên quan đến sự chính trực và lòng tin.

ü      Tìm một tình huống về một vấn đề nhạy cảm liên quan đến cả bạn và cấp trên của bạn. Thảo luận sâu về độ phức tạp của vấn đề, cách xử sự như thế nào là hợp lý và tại sao nên xử sự như thế.

ü      Tham gia vào một công việc mà phải giải quyết những vấn đề nhạy cảm. Trao đổi về những tình huống đó và cách xử lý của bạn trước kia cũng như cách xử lý trong tương lai nếu bạn gặp lại huống đó.

ü      Tham gia vào một dự án chứa đựng những thông tin mật hoặc một dự án mà đạo đức và sự chính trực là đặc biệt cần thiết. Cẩn trọng trong việc điều khiển hành vi của bạn khi xử lý những thông tin đó. Thảo luận những vấn đề đó với đồng nghiệp. Hỏi họ về cách nhìn nhận của họ đối với cách xử lý công việc của bạn và xem người khác cảm nhận như thế nào về hành vi của bạn. Hỏi chi tiết xem những việc bạn làm có ảnh hưởng như thế nào đến nhận xét của họ về bạn.

3. Chương trình đào tạo

No Khóa đào tạo
1
  • Developing Employee’s Trust
No Khóa đào tạo
1
  • Laws and Ethics in the Workplace
2
  • Business  Ethics
3
  • The Emotionally Intelligent Leader
4
  • Leadership Without Authority

4.Tự nghiên cứu:

Đầu sách quan trọng cần nghiên cứu:

ü      PDI’s Successful Manager’s Handbook (Bản năm 1992 hoặc năm 1996)

ü      Establishing Trust and Integrity (1992-tr 585-587;1996-tr 647-650)

ü      Working to Increase Your Integrity (1992-tr 588-590;1996-tr 650-652)

ü      Developing Organization- Wide Ethics (1992-tr 590-591;1996-tr 652-653)

Các tài liệu khác:

ü      Bargaining Across Border: How to Negotiate Business Successfully Anywhere in the World. Foster, Dean A (1995)

ü      Beyond the Trust Gap. Horton, Thomas R and Ried, Peter C (1991)

ü      The Book of Virtues. Bennett W (1993)

ü      Credibility. Kouzes, James M.and Posner, Barry Z (1993)

ü      Harvard Business Review- Ethics in Practice, Andrew, Kenneth R.September- October (1989)

ü      Harvard Business Review- What’s the Matter with Business Ethics? Stark, Andrew. May- June (1993)

ü      Hidden Differences: Doing Business With the Japanese. Hall, Edward T and Hall, Mildred R (1987)

ü      Influencing With Integrity. Le Blanc, Erika (1988)

ü      Managers Talk Ethical Management. Blanchark, Kenneth and Peale, Norman V (1988)

ü      The Sky is Gray. Gaines, Ernest J (1963)

ü      Working  Ethics : Strategies for Decision Making and Organizational Responsibility. Brown, Marvin T (1990)

5. Chú ý

Nếu bạn quá chú trọng đến Năng lực này, có thể:

ü      Gây xung đột về những vấn đề như: đức tin hay các giá trị đạo đức khi không thích hợp.

ü      Có thể bị xem là bướng bỉnh và không nhạy cảm trước nhưngx đòi hỏi mang tính tình huống?

ü      Có xu hướng biến mọi vấn đề thành cuộc tranh luận về đạo đức.

ü      Luôn tự cho mình là đúng.

ü      Không linh hoạt khi nảy sinh một nhu cầu thực tế là cần phải thay đổi và thoả hiệp.

Để tránh quá chú trọng vào năng lực này, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:

ü      Tôi có cẩn trọng trong việc tránh không gây xung đột với người khác không?

ü      Liệu có phải tôi đang rơi vào những tình huống đạo đức khó xử chứ không phải việc thoả thuận những giải pháp thực tiễn?

ü      Liệu tôi có quá coi trọng rằng phải “làm đúng việc” chứ không phải là làm việc để đạt kết quả?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: