Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

B1.Sáng tạo

Posted by nqcentre on September 7, 2012

1. “Sáng tạo” là gì?

ü      Ấp ủ một ý tưởng để đi đến những giải pháp và cách tiếp cận mới

ü      Dễ dàng kết nối những thông tin dường như không có liên quan trước đó, phối hợp chúng để tạo ra những cách thức tiếp cận mới.

ü      Xác định những vấn đề khác thường đòi hỏi những phương pháp giải quyết duy nhất.

ü      Tư duy theo cách khác với những cách thông thường để tìm những phương thức tiếp cận vấn đề tốt hơn

Bảng phân cấp Năng lực

Sáng tạo”

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

–         Đóng góp những ý tưởng và phương pháp làm việc mới trong công việc.

–         Đóng góp một cách hiệu quả vào việc ra những ý tưởng mới trong công việc.

–         Buộc bản thân phải suy nghĩ sâu sắc và có tầm nhìn xa đối với những vấn đề đã rõ ràng.

Cấp 2

Kiến thức/ Kỹ năng làm việc

–         Thường xuyên có những ý tưởng và phương pháp tiếp cận mới đối với công việc của bản thân và đồng nghiệp.

–         Thường xuyên có những đóng góp hiệu quả cao vào việc phát triển ý tưởng.

–         Luôn tìm kiếm những ý tưởng, phương pháp làm việc hiệu quả hơn

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

–         Quan tâm đến nhiều phạm vi mà người khác có thể bỏ qua để tìm kiếm những ý tưởng mới, sáng tạo.

–         Có tầm nhìn vượt ra ngoài giới hạn có sẵn để tìm kiếm xem liệu có phương pháp nào hiệu quả hơn không.

–         Khơi dậy được sự sáng tạo ở những người khác.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

–         Tận dụng những kết quả phân tích đáng chú ý để đưa ra ý tưởng trong các lĩnh vực phức tạp, đa chức năng.

–         Hiểu thấu suốt vấn đề và luôn lật ngược vấn đề tìm ra những phương pháp làm việc mới.

–         Luôn tìm tòi, kết hợp những thông tin có vẻ như không liên quan đến nhau để phát triển những phương pháp mang tính chiến lược và sáng tạo.

–         Luôn thúc đẩy bản thân và những người khác mở rộng giới hạn ý tưởng và phương pháp làm việc có sẵn

Tuy nhiên, nếu bạn quá say mê vối việc tìm kiếm các ý tưởng mới thì bạn có thể lãng phí thời gian; có thể làm quá nhiều việc một lúc; có thể là người thiếu đầu óc tổ chức; đôi khi sẽ cảm thấy cô độc, làm việc nhóm không hiệu quả và có thái độ không hợp tác với những người nghèo ý tưởng.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực hiện

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

ü      Liệu tôi có thể thoát ra khỏi sự bế tắc bằng cách khác được không?

ü      Tôi có thể tìm kiếm cách khác để giải quyết vấn đề này không?

ü      Ý tưởng nào của tôi có thể đóng góp vào thành công của nhóm?

ü      Tôi có thể sắp xếp các ý tưởng của mình bằng cách nào để có thể theo kịp những người làm việc hiệu quả nhất?

ü      Cách làm việc tốt nhất là gì?

ü      Có những ý tưởng nào của đồng nghiệp mà tôi chưa phối hợp được vào công việc hiện tại của mình?

Hướng dẫn thực hành:

ü      Nghiên cứu những cách làm việc tốt nhất của các công ty khác. Tìm hiểu nguyên nhân mà những phương pháp làm việc đó có hoặc không thể áp dụng cho nhóm bạn. Điều chỉnh cho phù hợp với nhóm của bạn.

ü      Trao đổi với đồng nghiệp và các nhà quản trị ở các đơn vị khác. Phát hiện những việc mới họ đang làm và cách họ cải tiến quy trình làm việc.

ü      Cùng với cấp trên giải quyết một vấn đề khó khăn mà nhóm của bạn đang phải đối mặt. Xin ý kiên của người đó về phương pháp bạn phân tích vấn đề.

ü      Làm việc với một đồng nghiệp có phương pháp sáng tạo cao. Nói chuyện với người đó những chiến lược và phương pháp để đi tới những ý tưởng và phương pháp tiếp cận mới. Thu thập thông tin phản hồi về ý tưởng của bạn.

ü      Trao đổi với những người nổi tiếng trong việc có những ý tưởng mới, xuất sắc xem những ý tưởng mới, xuất sắc xem những ý tưởng đó là gì? Quá trình đi tới những ý tưởng đó

ü      Trao đổi các ý tưởng với một chuyên gia. Hỏi ý kiến của người đó về mức độ sáng tạo của các ý tưởng này của bạn.

ü      Giải thích cho một đồng nghiệp một vấn đề không thuộc lĩnh vực của người đồng nghiệp đó. Họ yêu cầu bạn giải thích những lý thuyết cơ bản theo một cách dễ hiểu không

ü      Cùng nhóm của bạn tìm ra một phương pháp giải quyết khác cho vấn đề các bạn đang gặp phải. Đưa ra những yư tưởng mà bạn có thể nghĩ ra.

ü      Sử dụng phương pháp bản đồ tư duy (mind-mapping) để giải quyết những vấn đề khó.

ü      Trình bày những thông tin kỹ thuật (thuộc phạm vi của bạn) theo phương pháp phi kỹ thuật (non-technical way) trước những người không thuộc nhóm bạn

ü      Tìm những phương pháp làm việc mới. Thảo luận ý tưởng đó với cấp trên của bạn thu thập thông tin phản hồi.

ü      Tổ chức buổi họp động não/tư duy cho nhóm của bạn. Thu thập ý kiến của đồng nghiệp về mức độ hiệu quả trong công việc khuyến khích mọi người đưa ra ý tưởng.

ü      Xác định một vấn đề kinh niên trong nhóm của bạn. Khuyến khích mọi người giải quyết vấn đề đó bằng cách đưa ra nhiều ý tưởng và phương pháp mới.

3. Chương trình đào tạo

No Khóa đào tạo
1
 • Sáng tạo trong giải quyết các vấn đề quản lý
No Khóa đào tạo
1
 • Creativity and Innovation in the Workplace SIMULATION
2
 • The Foundations of Creativity and Innovations
3
 • Generating Creative and Innovative Ideas
4
 • Evaluating Creative and Innovative Ideas
5
 • Implementing Creative and Innovative Ideas
6
 • Generating Alternatives in Problem Solving
7
 • Creative Problem Solving and Effective Thinking SIMULATION #1
8
 • Foundations of Effective Thinking
9
 • Behavior: Putting Your Best Foot Forward
10
 • Writing the Marketing Plan: Creative Strategy
11
 • Managing the Creative Elements of Brands
12
 • Implementing Creative and Innovative Ideas
13
 • Breakthrough Innovation
14
 • Enabling Breakthrough Creativity

4.Tự nghiên cứu:

Đầu sách quan trọng cần nghiên cứu:

ü            PDI’s Successful Manager’s Handbook (Bản năm1992 hoặc năm 1996):

ü            Approaching Problem with Curiosity and Open-Mindedness (1992-tr 702-703;1996-tr  770-771)

ü            Increasing Your Mental Flexibility (1992-tr701;1996-tr769)

ü            Making Use of Existing Information (1992-tr703;1996-tr771)

ü            Determining When to Use Creative Thinking (1992-tr 701;1996-tr769-770)

ü            Generating Innovative Ideas and Solutions (1992-703-704;1996-771-773)

ü            Brainstorming (1992-tr710-711;1996-tr778-779)

Các tài liệu tham khảo khác:

ü            Why Asians are Less Creative than Westerners (Prentice Hall: 2001).

ü            A Whack in the Side of the Head.Von Oech, Roger (1993)

ü            The Creative Edge. Miller, William C(1990)

ü            Curiosity.Reid,Alastair.(1959)

ü            The Writer. Wilbur, Richard (1971)

ü            Entrepreneurship, Creativity & Organization: Text, Cases & Readings. Kao, John J.(1989)

ü            The Idea Fisher, March (1995)

ü            Imagineering: How to Profit From Your Own Creativity. LeBoeuf, Michael.(1986)

ü            Magic at Work, Peterson, Carol S.(1995)

ü            Mind Mapping. Wicoff,Joyce (1991)

ü            Các chương trình đào tạo/phát triển khác:

ü            Tageted Innovation- Center for Creative Leadership

ü            Thinking Out of the Box-Seattle Mime Theatre

5. Chú ý

Nếu bạn quá chú trọng vào kỹ năng bán hàng, bạn có thể:

ü      Lãng phí thời gian vào việc tìm tòi ý tưởng mới

ü      Làm quá nhiều việc một lúc

ü      Không thực hiện theo những ý tưởng sau khi đã nghĩ ra chúng

ü      Không biết tổ chức công việc tốt

ü      Coi trọng bản thân, hướng về bản thân nhiều hơn là nhóm làm việc

Để tránh quá chú trọng vào Sáng tạo, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:

ü      Liệu tôi có nhanh chóng từ bỏ những ý tưởng chỉ vì chúng không hấp dẫn lắm đối với tôi?

ü      Liệu tôi có quá chú trọng vào việc đưa ra một ý tưởng mới đến mức bỏ bê việc hoàn thành nhiệm vụ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: