Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

86. Tài liệu hướng dẫn mở, setup nhà hàng

Posted by daviadmin on June 17, 2012

Tài liệu này bao gồm:

– Bạn cần phải mua các loại tài sản, bao gồm của tất cả các bộ phận.

– Cách thức tuyển dụng nhân viên

– Cách thức đào tạo và chạy thử

– Khai trương nhà hàng

– Cách thức xây dựng và test món..

Tài liệu dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2008

Giá của bộ tài liệu này là 1.500.000

Hiện nay tài liệu đã sắp hoàn thành, nếu bạn có nhu cầu, vui lòng gửi email về chúng tôi (địa chỉ email có trong phần đặt hàng đầu trang web), khi tài liệu hoàn thành chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: