Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quy trình đánh giá công việc nhân viên – trích

Posted by daviadmin on June 13, 2012

IV/ NỘI DUNG:

1. Xác định tiêu chí đánh giá:

1.1 Điểm trừ

1.1.1 Các lĩnh vực bị trừ điểm:

Các tiêu chí đánh giá bao gồm: nghiệp vụ, thái độ, sự phối hợp, thực hiện nội quy, khác. Các tiêu chí này áp dụng cho mọi chức danh công việc, nội dung cụ thể như sau:

– Các hành vi bị trừ về nghiệp vụ: là không thực hiện đúng quy trình về nghiệp vụ, không đảm bảo thời gian thực hiện công việc, không hoàn thành công việc được giao, chất lượng công việc không đúng theo yêu cầu.

– Thái độ: đối với các công việc tiếp xúc với khách hàng thì thái độ chiếm vị trí rất quan trọng trong hiệu quả công việc của chức danh đó. Thái độ thể hiện qua sự quan tâm chăm sóc khách hàng, qua cách thức giao tiếp, sự quan tâm đến công việc, cách thức phản ứng và thời gian phản ứng với các yêu cầu của khách hàng…

– Sự phối hợp: Tất cả các chức danh đều phải có sự phối hợp lẫn nhau để hoàn thành công việc chung của nhà hàng. Sự phối hợp thể hiện qua: sự khiếu nại của bộ phận khác, của đối tác, của quản lý đối với chức danh đó thể hiện qua: sự phản hồi, sự giúp đỡ, sự cộng tác trong công việc.

– Đánh giá về nội quy: là đánh giá về tất cả các quy định trong nội quy chung của công ty, nội quy của từng bộ phận, qua các quy chế, qua các quy định về báo cáo, kế hoạch…

– Các yếu tố không thể quy về đánh giá kết quả công việc, thái độ, sự hợp tác, nội quy thì sẽ được chuyển vào phần các tiêu chí khác.

– Bảng mức độ điểm trừ được chi tiết như dưới đây.

Nguồn: NQ center

Advertisements

One Response to “Quy trình đánh giá công việc nhân viên – trích”

  1. […] Xem tại đây Quy trình đánh giá công việc nhân viên – trích […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: