Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

83. Tài liệu quản trị chi phí nhà hàng

Posted by daviadmin on June 11, 2012

I / Danh mục:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, 1 trang.

2. Bảng so sánh chi phí hàng tháng, 2 trang.

3. Bảng tổng hợp chi phí hàng hủy hàng tháng, 1 trang.

4. Bảng phân tích phi phí nguyên vật liệu hàng ngày, 1 trang.

5. Bảng phân tích chi phí NVL hàng tháng, 1 trang.

6. Bảng phân tích chi phí và tăng giá hàng tháng, 1 trang.

7. Bảng phân tích năng suất phục vụ, 1 trang.

8. Bảng phân tích năng suất bar và bếp, 1 trang.

II/ Xuất xứ:

1. Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2. Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

 

1. Giá bộ tài liệu này là 650.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2. Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3. Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4. Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây Phân tích chi phí nhà hàng hàng tháng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: