Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Phân tích chi phí nhà hàng hàng tháng

Posted by daviadmin on June 10, 2012

Phần trích file excel bảng so sánh chi phí hàng tháng:

image

Phần trích hướng dẫn file excel

– Phần chênh lệch chi phí là 42.15 triệu tức là chi phí tăng lên. Nếu phần chi phí nào giảm, bạn xoá dòng đó đi (vì chi phí giảm thì không cần xem xét).

– Mặc dù chi phí tăng lên, nhưng bạn cần phải có giải pháp mới có thể giảm được chi phí. giả sử với các giải pháp đưa ra, bạn kỳ vọng mức giảm theo bảng trên. Mức chi phí bạn giảm được là 1.568.500 VND. Trong đó việc giảm chi phí thực phẩm chiếm đến 51 %.

– Mặc dù chi phí bar tăng lên 22.2 %, đứng thứ 2 sau chi phí thực phẩm nhưng bạn không có giải pháp nào để giảm nó, vậy thì hãy quên nó đi nhé để tìm giải pháp cho các loại chi phí khác.

Nguồn: NQ center

Advertisements

One Response to “Phân tích chi phí nhà hàng hàng tháng”

  1. […] Xem tại đây Phân tích chi phí nhà hàng hàng tháng […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: