Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

81. Tài liệu quản lý khách hàng

Posted by daviadmin on June 7, 2012

I / Danh mục:

1. Bảng phân tích doanh số theo khách hàng, 1 trang.

2. Bảng thông tin cá nhân khách VIP, 1 trang.

3. Bảng phân tích lợi nhuận khách VIP, 1 trang.

4. Bảng phân tích doanh số khách VIP, 1 trang.

5. Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng

5.1 Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng , 5 trang

5.2 Phiếu ghi nhận xử lý khiếu nại khách hàng, 1 trang

5.3 Phiếu tổng hợp khiếu nại, 1 trang

6. Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng

6.1 Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng, 6 trang

6.2 Phiếu thu thập ý kiến khách hàng, 1 trang

6.3 Phiếu tổng hợp ý kiến khách hàng, 1 trang

III/ Giá tài liệu:

 

1. Giá bộ tài liệu này là 200.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2. Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3. Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4. Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây Phân tích lợi nhuận khách VIP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: