Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Phân tích lợi nhuận khách VIP

Posted by daviadmin on June 6, 2012

clip_image002

Ghi chú:

1. Bảng này xem xét xem một khách VIP sẽ tạo ra lợi nhuận bằng mấy lần so với trung bình 1 khách/tháng.

2. Bạn cần quyết định sẽ trích ra bao nhiêu % lợi nhuận từ khách VIP để chăm sóc khách VIP này?

3. Cột số lượng khách, bạn thập thập bằng báo cáo khách hàng của lễ tân hoặc nếu ghi số lượng khách vào order.

Nguồn: NQ center

Advertisements

One Response to “Phân tích lợi nhuận khách VIP”

  1. […] Xem tại đây Phân tích lợi nhuận khách VIP […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: