Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Phân tích đối thủ cạnh tranh nhà hàng – trích

Posted by daviadmin on June 4, 2012

1.Bảng đánh giá đối thủ cạnh tranh:

Mỗi đối thủ cạnh tranh, bạn sẽ lập một bảng so sánh đối thủ cạnh tranh như sau:

Stt

Tiêu chí đánh giá

Diễn giải

Trọng số

Điểm

Tổng

1

Chất lượng món ăn

2

Chất lượng phục vụ

3

Hình ảnh thương hiệu

4

Vệ sinh

5

An toàn thực phẩm

6.

Sự tiện lợi, nhanh chóng

7

Giá cả

Tổng

10

Trung bình: = tổng điểm / 10

Các tiêu chí trên là các tiêu chí ví dụ, bạn có thể đưa ra các tiêu chí khác.

Các tiêu chí được sắp xếp theo trọng số từ cao đến thấp.

Mỗi tiêu chí, bạn sẽ đánh giá điểm từ 1-10.

Phần tổng = trọng số * điểm.

Phần kết quả = tổng điểm / 10.

Nguồn: NQ center

Advertisements

One Response to “Phân tích đối thủ cạnh tranh nhà hàng – trích”

  1. […] Xem tại đây Phân tích đối thủ cạnh tranh nhà hàng – trích […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: