Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

59. Tài liệu tham khảo quản trị sản xuất

Posted by nqcentre on May 30, 2012

Đây là bộ tài liệu tham khảo. Để xem thông tin chi tiết, bạn click vào từng dòng mà bạn quan tâm. ENJOY nhé.
1.  Tổng quan quản trị sản xuất
2.  Điều độ sản xuất
3. Năng suất – phần 1
4. Năng suất – phần 2
5. Năng suất – phần 3
6. Quản lý chất lượng
7.  Quản lý dự trữ
8. Quản lý nội tại hiệu quả
9. Thiết kế mặt bằng
10.Thiết kế sản phẩm
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: