Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Hệ thống tiêu chuẩn an toà̀n và sức khỏe nghề nghiệp-OHSAS 18001

Posted by nqcentre on May 16, 2012

Giới thiệu
Trong tình hình hiện nay, khi các doanh nghiệp thường phải đối mặt với những chi phí ngày càng cao cho những việc như trả lương cho thời gian nghỉ ốm, đào tạo thay thế, giảm năng suất của những công nhân bị thương khi họ quay lại làm việc, chi phí cho công nhân bị ốm đau, bị thương tật, luật pháp về an toàn sức khỏe ngày càng chặt chẽ, chi phí bảo hiểm cho công nhân ngày càng cao… thì tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999 ra đời như một giải pháp cho các doanh nghiệp đang phải đối mặt với các tình trạng trên. Nguyên nhân trên là do phương thức quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp truyền thống thường quan tâm tới việc đối phó với những tai nạn liên quan tới công việc chứ không quan tâm tới việc lập kế hoạch để kiểm soát những công việc đó, trong khi OHSAS 18001:1999 tập trung vào việc lập kế hoạch phòng ngừa đối với những rủi ro có thể xảy ra.

OHSAS 18001:1999 là gì?

Hiện nay, cùng với sự phát triển của Khoa học Kỹ thuật, Công nghệ sản xuất, ngày càng có nhiều người nhận thấy tầm quan trọng của việc quản lý vấn đề liên quan tới An toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này không chỉ được công nhận bởi những người trực tiếp liên quan như người sử dụng lao động, người lao động mà còn đối với cả các bên gián tiếp liên quan như khách hàng, nhà cung cấp, nhà bảo hiểm, cộng đồng, các cơ quan quản lý… Tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999 là tiêu chuẩn đánh giá Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, được ra đời vào tháng 4-1999 chính là để đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan trong việc có một tiêu chuẩn được công nhận về Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ cho phép Đánh giá và Chứng nhận của bên thứ 3.Các yêu cầu của tiêu chuẩn được đưa ra một cách có cấu trúc theo hệ thống Quản lý an toàn sức khoẻ. Tiêu chuẩn nhấn mạnh vào việc phòng ngừa bằng cách xác định các mối nguy, đánh giá và kiểm soát các rủi ro liên quan. OHSAS 18001 có thể được áp dụng cho mọi Tổ chức với mọi quy mô. Tiêu chuẩn OHSAS 18001 bao gồm những yếu tố sau:

  • Chính sách An Toàn Sức khoẻ
  • Lập kế hoạch
  • Thực hiện và điều hành
  • Kiểm tra và các hành động khắc phục
  • Xem xét lại của lãnh đạo
  • Cải tiến liên tục

Các lợi ích của OHSAS 18001: 1999

Trong tình hình hiện nay, khi các doanh nghiệp thường phải đối mặt với những chi phí ngày càng cao cho những việc như trả lương cho thời gian nghỉ ốm, đào tạo thay thế, giảm năng suất của những công nhân bị thương khi họ quay lại làm việc, chi phí cho công nhân bị ốm đau, bị thương tật, luật pháp về an toàn sức khỏe ngày càng chặt chẽ, chi phí bảo hiểm cho công nhân ngày càng cao… thì tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999 ra đời như một giải pháp cho các doanh nghiệp đang phải đối mặt với các tình trạng trên. Nguyên nhân trên là do phương thức quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp truyền thống thường quan tâm tới việc đối phó với những tai nạn liên quan tới công việc chứ không quan tâm tới việc lập kế hoạch để kiểm soát những công việc đó, trong khi OHSAS 18001:1999 tập trung vào việc lập kế hoạch phòng ngừa đối với những rủi ro có thể xảy ra.Nhiều doanh nghiệp đã đi tiên phong trong việc xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ theo tiêu chuẩn OHSAS 18001, và họ đã nhận ra những lợi ích rất cụ thể từ hệ thống này như giảm thời gian mất việc, giảm tai nạn và chi phí y tế, có được sự công nhận của các công ty bảo hiểm và các cơ quan pháp luật cũng như nâng cao tinh thần làm việc của người lao động. Người lao động cũng tỏ ra quan tâm hơn tới những tổ chức được chứng nhận và có những cam kết liên tục cải tiến về hệ thống Quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. Ngược lại, nhận thức ngày càng cao của người lao động và cam kết của từng cá nhân về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cũng đóng vai trò như cơ sở cho những thay đổi tích cực của doanh nghiệp.Thông qua việc áp dụng và thực hiện OHSAS 18001, doanh nghiệp sẽ có được nhiều lợi ích như:           Loại bỏ hoặc giảm thiểu những rủi ro tới người lao động và các bên liên quan khác mà hoạt động của họ có khả năng gặp phải về an toàn sức khỏe nghề nghiệp.          Cải thiện hệ thống quản lý về an toàn sức khỏe nghề nghiệp hiện có          Nâng cao lòng nhiệt tình của người lao động thông qua đảm bảo an toàn cho họ          Giảm chi phí liên quan tới bảo hiểm          Giúp tổ chức đảm bảo tuân thủ với chính sách về an toàn sức khỏe do tổ chứctự đặt ra         Chứng minh sự tuân thủ của mình với các bên liên quan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: