Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ

Posted by nqcentre on April 26, 2012

Mối quan hệ giữa các chủ đề trong toàn bộ chuyên đề đào tạo

CHỦ ĐỀ 1: Tiếp cận & hiểu về HTKSNB
CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN HTKSNB

Cách tiếp cận, cách hiểu hiện tại của bạn về HTKSNB
– Mất mát tài sản => KSNB
– Tổ chức công tác kế toán
– Cách tiếp cận về HTKSNB từ một bài báo

Chúng ta hiểu HTKSNBDN như thế nào?

Chúng ta bắt đầu từ việc :

– Hiểu được Mục tiêu của doanh nghiệp
– Sau đó : Hiểu được những Rủi ro & Nguy cơ của doanh nghiệp đó
– Và cuối cùng : Chúng ta sẽ hiểu được HTKSNB của một doanh nghiệp

Hệ thống mục tiêu của DN

– Tầm nhìn (vision)
– Sứ mệnh (mission)
– Mục đích (Goal)
– Mục tiêu (Objective)
+ Mục tiêu (target)
+ Chiến lược (strategy)
+ Kế hoạch (plan)
+ Nhiệm vụ cụ thể (task)

Hiểu mục tiêu của một DN

– Mục đích (goal) của doanh nghiệp => luôn là lợi nhuận
– Để đạt được mục đích này doanh nghiệp phải đặt ra objective cụ thể trong từng giai đoạn (1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm,…)
– Mục tiêu của doanh nghiệp trong từng giai đoạn phải được cụ thể hoá, lượng hoá thành các targets để thực hiện và để đo lường kết quả của việc thực hiện.

Mục tiêu của doanh nghiệp là một tổng thể :

– Mục đích (cái DN mong muốn đạt được)
– Mục tiêu (trong từng giai đoạn)
– Chỉ tiêu (lượng hoá, cụ thể hoá….)

Mục tiêu của doanh nghiệp gồm :

– Mục tiêu tài chính
+ Lợi nhuận
+ Khả năng thanh toán

– Mục tiêu phi tài chính :
+ Thị phần
+ Thương hiệu
+ Văn hoá doanh nghiệp
+ Nhân đạo

Mục tiêu & doanh nghiệp

– Mục tiêu đặt ra phải dựa trên nguồn lực thực tế (nguồn lực đã có hoặc chắc chắn sẽ có) của doanh nghiệp
– Nguồn lực (nền tảng của DN) bao gồm :
+ Nhân lực
+ Tài lực
+ Vật lực
+ Thời gian
+ Nguồn lực khác
– Nếu mục tiêu được đặt ra không dựa vào nguồn lực thực tế thì chắc chắn sẽ không khả thi

Mục tiêu của DN & Chủ DN

– Mục tiêu của DN là do chủ DN và những người lãnh đạo DN xác lập ra. Tuy nhiên, mục tiêu của DN & mục tiêu của chủ DN hoàn toàn khác nhau. Vì DN và chủ DN là những chủ thể khác nhau (là pháp nhân & các thể nhân).
– Phải phân định một cách rạch ròi giữa mục tiêu mà DN theo đuổi . Hay nói cách khác, kh6ng thể đánh đồng giữa mục tiêu của chủ DN với mục tiêu của DN

Mục tiêu & sứ mệnh của DN

– Mục tiêu theo nghĩa hẹp là cái mà bản thân DN muốn đạt được, còn sứ mệnh chính là cái mà DN mang đến cho cộng đồng.
– Sứ mệnh cũng chính là cách để DN đạt được mục tiêu của mình (là cách kiếm tiền của DN, kiếm tiền bằng cách mang lại cái gì đó cho cộng đồng, chứ không phải kiếm tiền bằng mọi giá)
– Sứ mệnh cũng chính là lý do tồn tại của DN, là lý do vì sao DN có thể trường tồn trong cộng đồng (vì DN không làm điều gì ảnh hưởng xấu đến cộng đồng).
– Sứ mệnh cũng là cái mà nếu DN thực hiện tốt thì sẽ được cộng đồng tôn vinh
– Sứ mệnh cũng là sự thể hiện cam kết & trách nhiệm của DN đối với cộng đồng.

– Khi xác lập mục tiêu cho bản thân mình, doanh nghiệp cũng đồng thời phải tự đặt lên vai mình một sứ mệnh nào đó với cộng đồng.
– Sứ mệnh cũng chính là những gì tốt đẹp nhất mà DN cống hiến cho xã hội thông qua hoạt dộng của mình.
– Mục tiêu & sứ mệnh là hai mặt của một vấn đề – cái mà doanh nghiệp theo đuổi.

Mục tiêu & Tôn chỉ của DN

– Tôn chỉ của DN là “con đường” mà doanh nghiệp đi. Tôn chỉ có thể được thể hiện qua khẩu hiệu (slogan) của doanh nghiệp và gắn liền với sứ mệnh XH của DN.
– Nói cách khác , tôn chỉ chính là chủ trương đường lối của DN. Một khi DN đã có mục tiêu thì DN cũng phải có chủ trương đường lối để đạt được mục tiêu đó.

– Lưu lý : Mục tiêu và chủ trương đường lối của DN phải được dựa trên nền tảng của DN (nhân lực, tài lực, vật lực, công nghệ, truyền thống, giá trị, niềm tin…)

Mục tiêu & Tầm nhìn của DN

– Mục tiêu & sứ mệnh là cái mà doanh nghiệp theo đuổi
– Cái mà doanh nghiệp theo đuổi hoàn toàn tuỳ thuộc vào tầm nhìn của doanh nghiệp. Tầm nhìn của doanh nghiệp lại tuỳ thuộc vào tầm nhìn của các nhà sáng lập doanh nghiệp
– Mục tiêu, sứ mệnh, tôn chỉ, cũng như chủ trương đường lối của doanh nghiệp sẽ hiếm khi thay đổi nếu doanh nghiệp có một tầm nhìn xuyên thế kỷ

Rủi ro của một DN

– Rủi ro của DN là các yếu tố (các nguyên nhân) làm cho DN không đạt mục tiêu của mình.
– Dựa vào nguồn gốc phát sinh, rủi ro của DN được chia làm 3 loại :
* Rủi ro kinh doanh (từ môi trường bên ngoài)
* Rủi ro hoạt động (từ hoạt động nội bộ)
* Rủi ro tuân thủ (từ việc tuân thủ pháp luật)

Phải làm gì với rủi ro của DN

– Từ chối rủi ro
– Chấp nhận rủi ro
– Chuyển giao rủi ro
– Giảm thiểu rủi ro => Thiết lập HTKSNBDN

Cách mà chúng ta hiểu về HTKSNB của một DN

Vậy HTKSNBDN được diễn đạt như thế nào?

“ Là hệ thống các cơ chế kiểm soát trong doanh nghiệp được cụ thể hoá bằng các quy chế quản lý do ban lãnh đạo ban hành nhằm giảm thiểu những rủi ro làm cho DN không đạt được mục tiêu của mình”

Quy chế quản lý được hiểu như thế nào?

Quy chế quản lý của doanh nghiệp được hiểu là :
“ Tất cả những tài liệu do cấp có thẩm quyền ban hành và yêu cầu một cá nhân, một nhóm người, một bộ phận, một số bộ phận trong doanh nghiệp hay toàn doanh nghiệp phải tuân theo, nhằm cùng với doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra”

Khoa học về kiểm soát

– Kiểm soát đất nước (lớn, nhỏ)
Kiểm soát một doanh nghiệp (lớn, nhỏ)
– Cơ chế & Pháp luật
Cơ chế & Qui chế
– Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật
Giám đốc quản lý công ty bằng qui chế
– Vai trò của văn hoá trong quản lý
* Văn hoá xã hội & vấn đề quản lý đất nước
* Văn hoá doanh nghiệp & vấn đề quản lý công ty

Xem bài khác về  Hệ thống kiểm soát nội bộ

.

Advertisements

2 Responses to “Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ”

  1. […] December 6, 2007 · Filed under 10. Quản trị tài chính kế toán 1. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ […]

  2. […] 1. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: