Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Kiểm soát hàng tồn kho

Posted by nqcentre on April 20, 2012

KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH TỒN KHO

Một số rủi ro thường gặp & cơ chế kiểm soát tương ứng

– Hỏa hoạn, mất cắp, lãng phí
KS:
+ Hạn chế tiếp cận tồn kho
+ Kiểm soát vận chuyển tồn kho
+ Định kỳ kiểm kho
+ Tuân thủ các quy định phòng cháy chữa cháy

– Tồn kho vượt mức cần thiết/không đáp ứng nhu cầu
KS:
+ Xác định mức tồn kho tối ưu
+ Báo cáo khi tồn kho vượt qua/thấp hơn mức an toàn
+ Họp định kỳ giữa các bộ phận bán hàng – sản xuất – tồn kho
– Không kịp thời xử lý hàng tồn chậm luân chuyển
KS:
+ Báo cáo tuổi của hàng tồn kho
+ Theo dõi vòng quay tồn kho
+ Báo cáo về hàng tồn chậm luân chuyển

– Đánh giá không chính xác giá trị tồn kho
KS:
+ Quy định cụ thể cách định giá hàng tồn kho
+ Theo dõi tình hình lãi gộp
+ Giá thành định mức và theo dõi các chênh lệch giữa thực tế và định mức

Các cơ chế kiểm soát phát hiện rủi ro

– Các báo cáo về các biến động bất thường :
+ Tuổi hàng tồn kho
+ Tình hình hàng bán trả lại
+ Các trường hợp trể hạn sản xuất
– Phân tích vòng quay tồn kho
– Phân tích chênh lệch giá thành thực tế với giá thành định mức
– Phân tích tình hình lãi gộp

Tóm tắt ma trận kiểm soát

– Kiểm soát theo chiều dọc
+ Theo từng bộ phận
+ Theo từng cá nhân
– Kiểm soát theo chiều ngang theo từng quy trình nghiệp vụ :
+ Quy trình bán hàng
+ Quy trình mua hàng
+ Quy trình tiền lương
+ Quy trình kế toán
+ Quy trình chi tiêu
+ Quy trình sản xuất
+ Quy trình tồn kho
+ Và rất nhiều quy trình khác

Xem bài khác về  Hệ thống kiểm soát nội bộ

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: