Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Hệ thống kiểm soát nội bộ

Posted by daviadmin on April 18, 2012

Hệ thống kiểm soát nội bộ là hệ thống các phương pháp kiểm soát trong nội bộ doanh nghiệp như kiểm soát chi phí, kiểm soát mua hàng, kiểm soát bán hàng v.v. Hệ thống kiểm soát nội bộ có thể hiệu là các hoạt hoạt động, biện pháp, kế hoạch, quan điểm, nội quy chính sách và nỗ lực của mọi thành viên trong tổ chức để đảm bảo tổ chức đó hoạt động hiệu quả, đạt được mục tiêu đặt ra một cách hợp lý.  Bạn có thể tham khảo các tài liệu về kiểm soát nội bộ theo các đường dẫn sau:

1. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ

2. Tổng hợp về hệ thống kiểm soát nội bộ

3. Các khía cạnh hệ thống kiểm soát nội bộ

4. Phân tích rủi ro

5. Thiết lập cơ chế kiểm soát

6. Kiểm soát quy trình bán hàng

7. Kiểm soát quy trình mua hàng

8. Kiểm soát tiền lương

9. Kiểm soát chi tiêu tài chính

10.Kiểm soát quy trình sản xuất

11.Kiểm soát hàng tồn kho

Advertisements

12 Responses to “Hệ thống kiểm soát nội bộ”

 1. […] Xem bài khác về  Hệ thống kiểm soát nội bộ […]

 2. […] Kiểm soát hàng tồn kho Hệ thống kiểm soát nội bộ […]

 3. […] Xem bài khác về  Hệ thống kiểm soát nội bộ […]

 4. […] Xem bài khác về  Hệ thống kiểm soát nội bộ […]

 5. […] Xem bài khác về  Hệ thống kiểm soát nội bộ […]

 6. […] Xem bài khác về  Hệ thống kiểm soát nội bộ […]

 7. […] Xem bài khác về  Hệ thống kiểm soát nội bộ […]

 8. […] Xem bài khác về  Hệ thống kiểm soát nội bộ […]

 9. […] Xem bài khác về  Hệ thống kiểm soát nội bộ […]

 10. […] Xem bài khác về  Hệ thống kiểm soát nội bộ […]

 11. […] Xem bài khác về  Hệ thống kiểm soát nội bộ […]

 12. […] Xem bài khác về  Hệ thống kiểm soát nội bộ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: