Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quy trình mua hàng

Posted by nqcentre on April 15, 2012

QUY TRÌNH MUA HÀNG

I/ Mục đích:

– Xác định các bước trong quy trình mua hàng của công ty.

II/ Phạm vi:

– Quy trình mua hàng này là quy trình mua hàng tổng quát áp dụng cho việc mua tất cả các loại hàng hoá có trong công ty.

– Với các loại hàng hoá cụ thể có đặc thù riêng, công ty sẽ xây dựng các quy trình mua hàng cho các loại hàng hoá đặc thù đó nhưng vẫn phải tuân theo các nội dung trong quy trình mua hàng này trừ trường hợp có quy định rõ ràng trong các quy trình đó.

III/ Định nghĩa: không có.

IV/ Nội dung:

1. Yêu cầu mua hàng:

 

– Người yêu cầu mua hàng phải viết phiếu yêu cầu mua hàng theo biểu mẫu NQ/ MH – BM01.

– Phiếu yêu cầu mua hàng phải được quản lý trực tiếp của bộ phận đó xem xét và ký duyệt.

– Bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào cũng phải có tiêu chuẩn hàng hoá đính kèm theo phiếu yêu cầu mua hàng. Nếu tiêu chuẩn đã được duyệt từ trước thì không cần phải đính kèm tiêu chuẩn đó.

– Bảng tiêu chuẩn phải được Giám đốc điều hành duyệt trước khi thực hiện việc mua hàng.

– Với trường hợp mua hàng thực phẩm tươi sống hàng ngày với mua hàng của kho được quy định chi tiết riêng.

2. Duyệt:

 

Thẩm quyền phê duyệt phiếu yêu cầu mua hàng được quy định như sau.

– Quản lý bếp với các loại thực phẩm tươi sống, rau quả mua hàng ngày.

– Quản lý nhà hàng với các loại hoa quả của bộ phận bar.

– Giám đốc điều hành với các loại tài sản và hàng hoá khác.

3. Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp:

 

– NV mua hàng hoặc người được Giám đốc điều hành chỉ định chịu trách nhiệm tìm kiếm, đánh giá và làm các thủ tục ký hợp đồng với nhà cung cấp.

– Việc tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp thực hiện theo quy trình tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng.

– Nhân viên mua hàng hoặc người được chỉ định chỉ được mua hàng khi:

+ Nhà cung cấp đó đã được Giám đốc duyệt.

+ Phải thực hiện việc mua hàng theo thứ tự các nhà cung cấp được ưu tiên 1,2,3.

+ Đối với các nhà cung cấp chưa được duyệt thì phải báo cáo GD xin ý kiến chỉ đạo, mọi trường hợp tự ý mua mà chưa được duyệt sẽ không có hiệu lực cho việc thanh toán.

Trích một phần quy trình mua hàng

Advertisements

One Response to “Quy trình mua hàng”

  1. […] Xem tại đây  Quy trình mua hàng […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: