Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

07. Tài liệu quản trị tài chính kế toán

Posted by daviadmin on April 5, 2012

Bộ tài liệu quản trị chiến lược.

—>chap6.pdf

.

I/ Danh muc tài liệu quản trị tài chính kế toán

1.1 Quy chế tài chính, 9 trang.

1.2 Quy chế chi tiêu nội bộ, 7 trang.

1.3 Hướng dẫn công việc hạch toán, 6 trang.

1.4 Mẫu Theo Dõi HDKT phát sinh,1trang

1.5 Quy trình quyết toán thuế VAT, 5 trang

1.6 Mẫu kế hoạch tài chính tháng,1 trang

1.7 Quy chế kiểm toán nội bộ, 4 trang

1.8 Quy định lập và lưa sổ sách kế toán, 4 trang

1.9 Quy định về chứng từ thanh toán, 3 trang

1.10 HDCV – Luân chuyển Chứng Từ, 3 trang

2 Chức năng nhiệm vụ và mô tả phòng kế toán

2.1 Ban tổ năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức phòng kế toán ( 2 trang)

2.2 Mô tả công việc Giám đốc tài chính ( 2 trang)

2.3 Mô tả công việc kế toán trưởng (2 trang)

2.4 Mô tả công việc trưởng phòng kế toán (2 tang)

2.5 Mô tả công việc trưởng phòng tài vụ ( 2)

2.6 MTCV kế toán tổng hợp (2 Trang)

2.7 MTCV kế toán công nợ ( 3 trang)

2.8 MTCV kế toán nghiệp vụ thuế (2 trang)

2.9 MTCV kế toán xây dựng cơ bản và tài sản cố định( 2 trang)

2.10 MTCV kế toán kho

2.11 Mô tả công việc kế toán cửa hàng (2 trang)

2.12 Mô tả công việc nhân viên thủ quỹ (3 trang)

2.13 MTCV kế toán kiểm tra (2trang)

II/ Xuất xứ:

1.Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2.Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

1.Giá bộ tài liệu này là 150.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2.Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3.Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4.Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo: Xem tại đây

Advertisements

One Response to “07. Tài liệu quản trị tài chính kế toán”

  1. […] 07. Tài liệu quản trị tài chính kế toán […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: