Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Brand Identity: Hệ thống nhận diện thương hiệu

Posted by nqcentre on April 3, 2012

Giá trị thương hiệu được làm nên từ giá trị chất lượng sản phầm và giá trị hình ảnh công ty. Hiện tại có thể khẳng định rằng, hầu hết các công ty Việt Nam do nhiều lý do khác nhau đã không chú trọng đúng mức đến hình ảnh công ty mình, cụ thể là chưa đầu tư xây dựng tốt hệ thống nhận diện thương hiệu. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội phát triển của các công ty trên con đường hội nhập. Hệ thống nhận diện thương hiệu (HTNDTH) là sự diễn đạt bản sắc của một công ty …

bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Nó đòi hỏi triển khai một hình ảnh nhất quán thông qua các phương tiện truyền thông của công ty từ logo đến các vật phẩm, brochure, bảng quảng cáo cũng như trong các văn bản giao dịch.

Các nhân tố làm nên hệ thống nhận diện thương hiệu bao gồm việc sử dụng thống nhất các phông chữ, kích thước, màu sắc, hình ảnh, logo, giai điệu. Tất cả các yếu tố này xuất hiện ở cùng một vị trí như nhau, kích thước như nhau trên tất cả các tài liệu của công ty. HTNDTH chính là những gì mà khách hàng sẽ cảm nhận về doanh nghiệp. Việc thể hiện các thiết kế sắc sảo và nhất quán trong vấn đề này là nhân tố quan trọng cho sự thành công của bất kỳ công ty nào. HTNDTH đóng vai trò quan trọng trong cách thức doanh nghiệp thể hiện bản thân mình trong nội bộ cũng như với khách hàng và bạn hàng. Nó thể hiện khát vọng kinh doanh và các đặc tính của doanh nghiệp. HTNDTH có bốn chức năng ưu việt, trong dó có ba chức năng nhắm đến các cổ đông bên ngoài:

1. Giúp cho người khác nhận diện được doanh nghiệp một cách rõ ràng, minh bạch. Được mọi người biết đến sự tồn tại của mình và nhớ đến tên cùng với hoạt động kinh doanh chính của mình là việc vô cùng quan trọng.

2. Là biểu tượng của doanh nghiệp trên thị trường góp phần gia tăng hình ảnh, danh tiếng của doanh nghiệp.

3. Mô tả cấu trúc tổ chức công ty với các cổ đông bên ngoài, phác họa rõ sự gắn kết chặt chẽ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cũng như mối quan hệ với các doanh nghiệp khác.

4. Riêng chức năng thứ tư – chức năng nội bộ của HTNDTH liên quan đến sự thừa nhận của nhân viên trong toàn bộ tổ chức. Sự thừa nhận đó rất quan trọng vì nó tạo động lực cho tập thể người lao động luôn cố gắng vì sự đi lên của doanh nghiệp.

Quản lý HTNDTH có liên quan đến các kế hoạch duy trì, đánh giá, triển khai HTNDTH cũng như sử dụng các công cụ và biện pháp hỗ trợ có liên quan để giữ gìn và nâng cao giá trị của thương hiệu. Các nỗ lực quản lý HTNDTH sẽ mang đến sự nhất quán hơn trong cấu trúc, văn hóa và chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Đường lối chỉ đạo, tiến trình thực hiện, và công cụ thực thi có thể xem như là các vấn đề cơ cấu của việc quản lý HTNDTH. Việc quản lý HTNDTH phải được chú trọng theo hai khía cạnh. Thứ nhất là khía cạnh văn hóa. Nét văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp phải thể hiện rõ trong thương hiệu và tập thể người lao động tại doanh nghiệp phải hiểu rõ điều này (thông qua giáo dục, đào tạo thường xuyên). Thứ hai, là khía cạnh hệ thống. các nhà quản lý phải đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng giá trị thương hiệu và quảng bá thương hiệu. Họ phải rất có ý thức hơn về hành vi của mình vì điều đó sẽ có tác động mạnh đến cách cư xử của khách hàng, bạn hàng và đội ngũ nhân viên. Từ cấp quản lý cao nhất tới thấp nhất đều phải chú ý đến cách họ thể hiện bản sắc của doanh nghiệp. Có như vậy, sự nhận dạng thương hiệu mới đầy đủ và rõ ràng cả trong nội bộ doanh nghiệp và trên thương trường.

 

(theo DNSGCT)  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: