Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

30. Tài liệu hướng dẫn nhượng quyền thương hiệu

Posted by daviadmin on April 1, 2012

Bộ tài liệu quản trị chiến lược.

—>chapter-8.ppt

.

II/ Danh mục một số tài liệu nhượng quyền thương hiệu

1. Tài liệu nghiên cứu về nhượng quyền:

§Tài liệu nghiên cứu nhượng quyền thương hiệu, 12 trang.

2.Mẫu một số tài liệu về nhượng quyền:

§Hop dong franchise Wifi, 10 trang.

§CHI PHI MO CUA HANG CHUNG,2 trang.

§Hop dong franchise PS A, 5 trang.

§Chi tiet nhuong kinh doanh, 2 trang

§Hop dong nhuong quyen hop tac, 4 trang.

§Hợp đồng mẫu Franchise 14 Pho Noodle, 2 trang.

§Cẩm nang hoạt động, 30 trang.

§Mẫu phiếu đánh giá mặt bằng kinh doanh, 3 trang.

§Mẫu đăng ký tìm hiểu mua Franchise, 4 trang.

3. Văn bản pháp luật về nhượng quyền:

§ND so 35.2006.NĐ-CP

4.Một số điều kiện của các thương hiệu nhượng quyền:

§Allegra

§Cinnabon

§IHG

§KFC

§Wing Zone

5.Các bài báo về nhượng quyền:

§5 nhân tố thành công của việc nhượng quyền thương hiệu

§7 bước để thành công khi chọn nhượng quyền thương hiệu

§Bạn biết gì về franchising

§Bảy ứng dụng quan trọng của định giá thương hiệu

§Chiến lược mua thương hiệu

§Cơ hội kinh doanh và nhượng quyền kinh doanhcái nào thích hợp với bạn

§Danh sách hạng mục sản phẩmdịch vụ phù hợp với việc nhượng quyền tại Việt Nam

§Đi tìm sự hòa hợp trong nhượng quyền thương hiệu

§Franchise – Bí quyết thành côngLý Quí Trung

§Giấy phép nhượng quyền kinh doanhlàm gì để đạt được lợi ích tốt nhất từ nó

§Mc Donald Hoạt động tổ chức và nhượng quyền thương hiệu

§Mối quan hệ nhượng quyền

§nhân tố thành công của việc nhượng quyền thương hiệu

§Như thế nào là nhượng quyền thương mại

§Nhượng quyền đem lại lợi ích gì

§Nhượng quyền thương hiệu

§Nhượng quyền thương hiệuBí quyết của sự thành công

§Nhượng quyền thương mại can can nhac truoc khi luat hoa

§Nhượng quyền và việc bảo vệ thương hiệu của bạn

§Tôi có nên mua hình thức được nhượng quyền

§Tôi có nên sử dụng mô hình nhượng quyền để phát triển ngành kinh doanh của mình

§Xây dựng thương hiệu Làm thế nào để việc sáp nhập và mua lại

§Xây dựng thương hiệu Lam the nao de xay dung sap nhap va mua lai

Đây là tài liệu miễn phí.

Để có tài liệu này, bạn phải là khách hàng của NQ center hoặc trao đổi tài liệu theo quy định trong phần trao đổi tài liệu (trên đầu trang web).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: