Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

88. Quy chế quản lý công ty con, công ty thành viên

Posted by daviadmin on March 15, 2012

Tài liệu này bao gồm các quy chế về tài chính, kiểm soát, phân quyền…công ty thành viên.

Tài liệu dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2008

Giá của bộ tài liệu này là 1.900.000

Hiện nay tài liệu đã sắp hoàn thành, nếu bạn có nhu cầu, vui lòng gửi email về chúng tôi (địa chỉ email có trong phần đặt hàng đầu trang web), khi tài liệu hoàn thành chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: