Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

23. Tài liệu nghiên cứu kinh doanh và quản trị doanh nghiệp

Posted by nqcentre on March 14, 2012

I/ Tóm tắt:

1.  Tóm tắt:

Là hệ thống tài liệu về kinh doanh và quản trị Doanh nghiệp, bao gồm 2797 trang. Tài liệu bao gồm các nội dung: quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị bán hàng, quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị thương hiệu, tài liệu cho nhà quản lý, thành lập DN…

2.  Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

II/ Danh mục tài liệu chi tiết tài liệu nghiên cứu KD và QTDN


1.  Quản trị bán hàng: 160 trang.

1.1  Các công cụ phân tích và lập kế họach của Giám đốc bán hàng.

1.2  Chiến lược và cơ cấu tổ chức của lực lương bán hàng.

1.3  Dự báo bán hàng và lập ngân sách.

1.4  Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp.

1.5  Kỹ năng chăm sóc khách hang trước bán hang.

1.6  Kỹ năng quản trị trong bán hàng.

1.7  Nghề bán hàng và quản trị bán hàng.

1.8  Tuyển dụng – lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng.

2. Quản trị chiến lược: 249 trang

2.1  Chiến lược kinh doanh của các DN.

2.2  Cơ cấu tổ chức DN, Dự báo rủi ro DN.

2.3  Dự báo sớm những rủi ro doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2.4  Làm thế nào họach định chiến lược thành công

2.5  Lập kế họach kinh doanh

2.6  Quản trị chiến lược DN

2.7  Quản lý đổi mới và công nghệ

2.8  Quản trị công nghệ chiến lược

2.9  Quản trị nhân sự chiến lược

2.10    Quy chế họat động DN

3. Câu chuyện quản lý và kinh doanh: gồm 80 file 245 trang

4. Kiến thức cơ bản về KD: 175 trang

4.1      Các học thuyết về kinh doanh

4.2      Các kiến thức cơ bản về thị trường

4.3      Các phương pháp kích thích mua hàng

4.4      Các phương pháp quản trị DN

4.5      Các phương pháp thông tin và QĐ

4.6      Các phương pháp với đối thủ cạnh tranh

4.7      Các quan điểm cơ bản trong KD

4.8      Cạnh tranh trong cơ chế thị trường

4.9      Nghệ thuật KD và phát triển DN

4.10  Quản trị rủi ro và khủng hoảng.

4.11  Thời cơ trong KD

4.12  Xử lý các yếu tố đầu vào cho DN.

5. Nhà quản lý : phong cách lănh đạo, lănh đạo theo phong cách Nhật bản, phương pháp ra quyết định, thành công và thất bại của nhà quản lý. 210 trang

6. Quản lý mối quan hệ khách hàng: 24 trang

7. Quản trị marketing:  424 trang

7.1      Những vấn đề cơ bản marketing.

7.2      Phân tích môi trường marketing

7.3      Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh

7.4      Phân tích thị trường DN, hành vi mua sắm DN

7.5      Phân tích thị trường tiêu dùng, hành vi mua sắm người tiêu dùng

7.6      Hệ thống thông tin marketing

7.7      Thị trường mục tiêu

7.8      Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu

7.9      Chiến lược marketing.

7.10  Chiến lược phân phối

7.11  Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

7.12  Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

7.13  Chiến lược định giá

7.14  Định vị sản phẩm

7.15  Phân tích sản phẩm mới

7.16  Kế hoạch marketing

7.17  Thiết kế một số chiến lược marketing

7.18  Thực hiện các chương tŕnh marketing

7.19  Kiểm tra marketing

8. Quản trị thương hiệu 235 trang

9. Thành lập DN 185 trang

10. Quản trị XNK và ngoại thương 55 trang

11. Quản trị tài chính kế toán: 402 trang

11.1    Kế toán căn bản.

11.2    Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính

11.3    Nhập môn báo cáo tài chính

11.4    Báo cáo tài chính

11.5    Phân tích báo cáo tài chính

11.6    Các khoản vay tài chính

11.7    Phân tích phương pháp cho vay truyền thống

11.8    Phân tích tài chính

11.9    Quản lý thông tin tài chính

11.10Tiếp cận tài chính ở Việt nam

11.11Kế toán chênh lệnh và các quyết định ngăn hạn

11.12Cẩm nang chi phí

11.13Hướng dẫn hoàn thuế VAT

11.14Hướng dẫn khai báo thuế

11.15Hướng dẫn miễn giảm thuế

11.16Hướng dẫn nộp thuế

11.17Hướng dẫn quyết toán thuế

11.18Hướng dẫn tìm nguồn tài trợ

11.19Hướng dẫn tự tính, tự kê khai, tự nộp thuế

11.20Những sai sót liên quan đến thuế

11.21Biểu mẫu quyết toán thuế, tài chính bằng excel.

12. Quản trị nhân sự: 197 trang

12.1      Tổng quan về quản trị nhân sự

12.2      Tóm tắt quản trị nhân sự.

12.3      Cơ cấu tổ chức DN.

12.4      Đánh giá thực hiện công việc

12.5      Đào tạo và huấn luyện nhân viên

12.6      Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động

12.7      Tuyển dụng nhân viên.

12.8      Phân tích công việc

12.9      Phương pháp đánh giá nhân viên.

12.10  Trả công lao dong

13.Quản trị sản xuất 236 trang.

13.1      Tổng quan về quản trị sản xuất

13.2      Điều độ sản xuất

13.3      Năng suất

13.4      Quản trị hoạt động (tiếng Anh)

13.5      Quản lý chất lượng

13.6      Quản lý dự trữ

13.7      Quản lý nội bộ

13.8      Quyền sở hữu DN

13.9      Thiết kế mặt bằng

13.10  Thiết kế sản phẩm

13.11  Thiết kế và đánh giá công việc,

13.12  Tiêu chuẩn ISO 9000

13.13  Xây dựng và áp dụng ISO 9000.

13.14  Xây dựng và áp dụng ISO 14000

13.15  Xây dựng và áp dụng SA 8000.

Quay v:

 

  1. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  2. V trang ch: Kích vào đây.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: