Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản trị khách sạn resort

Posted by nqcentre on March 13, 2012

Tài liệu này bao gồm các quy định, quy trình, hướng dẫn quản trị các bộ phận trong khách sạn resort. Bạn click vào từng tài liệu để xem danh mục chi tiết.

1

68. Quản trị bộ phận tiền sảnh

150.000

2

69. Quản trị bộ phận buồng.

150.000

3

93. Tài liệu kỹ thuật khách sạn

100.000

4

94. Tài liệu quản trị an ninh khách sạn

100.000

5

95. Tài liệu bộ phận kinh doanh khách sạn

100.000

Tổng cộng

600.000

 

 

Advertisements

One Response to “Quản trị khách sạn resort”

  1. […] Trường hợp bạn không xem được, vui lòng click vào đây […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: