Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

54. Tài liệu quản trị nhà hàng version 5.0 ( quản trị chuỗi nhà hàng ).

Posted by nqcentre on March 12, 2012

Đây là bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng chuỗi nhà hàng. Ngoài các phiên bản trên đây, bộ tài liệu này chú trọng đến: 

  • Xây dựng thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu.
  • Thiết kế mô hình nhà hàng.
  • Danh mục checklist các hạng mục tài sản cần đầu tư.
  • Hướng dẫn tìm kiếm địa điểm kinh doanh nhà hàng.
  • Tái cơ cấu tổ chức mô hình chuỗi.
  • Các phương pháp tận dụng nguồn lực trong mô hình chuỗi.
  • Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát cho mô hình chuỗi.

 Tài liệu dự kiến phát hành cuối tháng 10/2007.

Quay lại.

+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: