Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Xây dựng chuỗi nhà hàng

Posted by nqcentre on March 11, 2012

Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét các nội dung về những nội dung cơ bản trogn việc xây dựng chuỗi nhà hàng. Sự khác biệt giữa việc có một hay nhiều nhà hàng đối với người kinh doanh nhà hàng mới đó chính là kinh nghiệm.

Kinh nghiệm đó cần phải được hệ thống hoá, một cách chuyên nghiệp tạo thành một công nghệ mới tạo thành lợi thế cạnh tranh thật sự.

Kinh nghiệm xây dựng chuỗi nhà hàng thể hiện ở các nội dung sau:

1.      Phát triển kinh doanh:

         Kinh nghiệm về tìm kiếm và đàm phán mặt bằng.

         Kinh nghiệm đối vói hệ thống franchising hoặc hợp tác kinh doanh.

         Kinh nghiệm làm việc với các đối tác về xây dựng, trang trí.

         Kinh nghiệm về giai đoạn chuẩn bị và khai trương nhà hàng.

2.      Training về nghiệp vụ nhà hàng.

         Không thể tìm được 100 % nhân viên trước khi vào nhà hàng đã được huấn luyện bài bản chuyên nghiệp.

         Mỗi nhà hàng có đặc trưng phục vụ khác nhau.

         Hầu hết nhân viên khi ra trường vẫn chưa có khả năng để thực hiện công việc hoàn chỉnh.

Tất nhiên, giữa các nhà hàng trong cũng hệ thống đôi khi vẫn có sự khác biệt, nhưng chắc chắn là chúng đều phải có chung các gốc, do vậy các tiêu chuẩn thống nhất, các hướng dẫn càng chi tiết sẽ giúp duy trì các tiêu chuẩn của hệ thống một cách đồng nhất.

Các nội dung tiếp theo như: marketing, thương hiệu, bếp, bar, mua hàng, nhân sự, kế toán..đang được xây dựng.

 Ghi rõ nguồn gốc nếu trính từ https://nqcenter.wordpress.com.

    Quay lại.+ Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

+ Để xem các tài liệu của NQcenter. Kích vào đây.

+ Về trang chủ. Kích vào đây.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: