Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Danh mục tài liệu quản trị nhà hàng, khách sạn

Posted by nqcentre on March 6, 2012

 

 

1. Danh mục tài liệu quản trị nhà hàng ver1.0. Kích vào đây. 

2. Danh mục tài liệu quản trị nhà hàng ver2.0. Kích vào đây.

3. Hệ thống quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

4. Danh mục dịch vụ tư vấn nhà hàng, khách sạn. Kích vào đây.

5. Các phần mềm quản lý nhà hàng. Kích vào đây.

6. Xây dựng kế hoạch marketing nhà hàng. Kích vào đây.

7. Nghệ thuật kinh doanh nhà hàng (tham khảo). Kích vào đây

8. Xây dựng chuỗi nhà hàng Kích vào đây

9. Tài liệu quản trị nhà hàng version 3.0. Kích vào đây.

10. Tài liệu quản trị nhà hàng version 4.0. Kích vào đây. 

11. Tài liệu quản trị chuỗi nhà hàng. Kích vào đây.

12. Tài liệu quản trị khách sạn / quản trị resort. Kích vào đây.  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: