Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

47. Các bài test phỏng vấn

Posted by daviadmin on March 3, 2012

A/ DANH MỤC CÁC BÀI TEST
I/ EQ Test
1. Khái quát về EQ – 4 trang.
2. Bài test EQ 1 – 2 trang
3. Bài test EQ 2 – 3 trang
4. Bài test EQ 3 – 3 trang5. Bài test EQ 4 – 4 trang
II/ IQ Test
1. Khái quát về IQ – 9 trang
2. Bài test IQ 1 – 3 trang
3. Bài test IQ 2 – 11 trang.
4. Bài test IQ 3 – 10 trang
III/ Test kiến thức chung: 2 trang.
IV/ Test nghề nghiệp:
1. Chọn nghề qua tính cách – 1 trang
2. Test nghề nghiệp – 2 trang
V/ Test tiếng anh
1. Trắc nghiệm tiếng anh KD– 18 trang
2. Trắc nghiệm tiếng anh A – đề 1 – 2 trang.
3. Trắc nghiệm tiếng anh A – đề 2 – 15 trang.
4. Trắc nghiệm tiếng anh B – đề 1 – 2 trang.
5. Trắc nghiệm tiếng anh B – đề 2 – 14 trang.
6. Trắc nghiệm tiếng anh C – đề 1 – 30 trang.
VI/ Test tin học
1. Test interner A – 5 trang
2. Test tin học A – 5 trang
3. Test tin học A – 3 trang
4. Test tin học – 5 trang
5. Test tin học – 4 trang
6. Test tin học B – 3 trang
7. Test tin học B – 6 trang
8. Test tin học và mạng B – 9 trang
9. Test tin học C – 12 trang
VII/ Test tính cách
1. Test thói quen – 3 trang
2. Test tính cách – 4 trang
3. Test sở thích – 3 trang
4. Test tính cách MBTI – 20 trang

Đây là tài liệu miễn phí.

Để có tài liệu này, bạn phải là khách hàng của NQ center hoặc trao đổi tài liệu theo quy định trong phần trao đổi tài liệu (trên đầu trang web).

Advertisements

One Response to “47. Các bài test phỏng vấn”

  1. Nhat Khanh said

    Tôi muốn các buổi phỏng vấn có hiệu quả hơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: