Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

58. Tài liệu tham khảo quản trị marketing

Posted by daviadmin on December 4, 2011

1. Njhững vấn đề cơ bản của marketing

2. Phân tích môi trường marketing

3. Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh

4. Phân tích thị trường các doanh nghiệp

5. Phân tích hành vi người tiêu dùng – phần 1

6. Phân tích hành vi người tiêu dùng – phần 2

7. Hệ thống thông tin marketing

8. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu

9. Chiến lược marketing

10.Chiến lược phân phối

11.Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

12.Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

13.Chiến lược giá

14.Phương pháp định vị sản phẩm

15. Phát triển sản phẩm mới

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: