Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản lý cao ốc

Posted by nqcentre on November 16, 2011

Quản lý cao ốc là gì?

Quản lý cao ốc bao gồm các hoạt động:

Quản lý bảo trì bảo dưỡng

Quản lý an ninh, an toàn

Quản lý vệ sinh cao ốc

Quản lý khách hàng v.v.

Bạn có thể xem chi tiết tại  Quản lý toà nhà – building management

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: