Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

33 câu hỏi phỏng vấn của Google

Posted by nqcentre on November 16, 2011

Microsoft nổi tiếng là có các câu hỏi phỏng vấn nhân viên mới mang tính kỹ thuật theo dạng đố “mẹo” (đa số là về thuật toán hoặc lập trình C/C++). Có nhiều bộ sưu tập các câu hỏi dạng này đã từng được hỏi ở các cuộc phỏng vấn ở Microsoft. Gần đây Google cũng phỏng vấn theo kiểu tương tự. Mỗi câu trả lời chỉ được cho khoảng 5-10 phút suy nghĩ. Đôi khi người ta quan tâm đến quá trình suy nghĩ của bạn hơn là bản thân câu trả lời.

Trong chuỗi bài này sẽ nêu chọn lọc một số câu hỏi . Các câu hỏi được chọn không nhất thiết là khó nhất, tiêu chuẩn là gọn gàng và đẹp.
1. Cho một danh sách liên kết đơn (simple linked list) hữu hạn. Có hai trường hợp: một là cuối danh sách trỏ về NULL, hai là trỏ về một phần tử đã gặp – tạo nên một vòng tròn trong danh sách.
Ví dụ trường hợp 1: A –> B –> C –> D –> NULL.
Ví dụ trường hợp 2: A –> B –> C –> D –> E –> F –> C.
Cho trước một con trỏ vào một danh sách liên kết đơn L nào đó, hữu hạn nhưng có thể có độ dài tùy ý. Làm thế nào để kiểm tra nhanh nhất nếu danh sách L thuộc trường hợp 1 hay trường hợp 2, với điều kiện là ta chỉ được dùng vài chục bytes bộ nhớ.
2. Cho một chuỗi ký tự s bao gồm nhiều từ. Viết một đoạn chương trình C đảo thứ tự các từ.
Ví dụ: với input là “this is a nice blog” thì output là “blog nice a is this“.
3. Cho hai dãy số đã xếp thứ tự tăng dần A và B, mỗi dãy có n phần tử. Xét tập hợp sau:

S = { A[i] + B[j] | 1
4. Chỉ với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, các hàm lượng giác, phép lũy thừa, và phép lấy căn, cùng với ba số 2, làm thế nào để viết một biểu thức định trị ra 2005? (Gợi ý: 2005 không có gì đặc biệt, số nguyên dương nào cũng được.) [Câu này tôi biết qua chị Hà Dương, lúc giải ra rất thích! Đơn giản và độc đáo]
5. Bụt, diêm vương, và Tèo đứng trước mặt bạn. Bụt và diêm vương cái gì cũng biết. Tèo thì cái biết cái không. Bụt luôn nói thật, diêm vương luôn nói dối. Với 3 câu hỏi có/không, mỗi câu chỉ hỏi một trong ba đối tượng, xác định ai là ai.
6. Cho a và b là các số nguyên dương, nguyên tố cùng nhau. Tìm công thức tính số nguyên lớn nhất không thể viết dưới dạng ax+by, trong đó x và y là các số nguyên không âm.

7. Cho hai sợi dây dài, làm bằng các vật liệu khác nhau, có mật độ vật chất khác nhau ở các điểm khác nhau của từng sợi. Cho biết mỗi sợi dây cháy trong đúng một giờ thì hết. Dùng hai sợi dây (và diêm) để đo 45 phút.
8. Cho hai hình lập phương. Ta phải gán các chữ số 0-9 (mỗi mặt một số) ra sao để có thể dùng hai hình lập phương biểu diễn được tất cả các ngày trong tháng.
9. Những điểm nào trên quả địa cầu (giả sử là đúng hình cầu) có tính chất sau đây: đi về phía Nam 1km, sau đó về phía Tây 1km, sau đó về phía Bắc 1km thì quay lại điểm cũ.

0. Cho một mảnh giấy hình chữ nhật với một lỗ hổng hình chữ nhật ở giữa.

Hỏi: Dùng dao cắt mảnh giấy một nhát như thế nào để có hai nửa có diện tích bằng nhau?

11. Có 500 cái cửa nằm dọc theo một hành lang đánh số từ 1 đến 100. Lúc đầu các cửa đều đóng. Có 500 người xếp hàng đi dọc hành lang. Anh thứ nhất mở tất cả các cửa; anh thứ hai chuyển trạng thái (mở thành đóng, đóng thành mở) các cửa 2, 4, 6, …; anh thứ ba chuyển trạng thái các cửa 3, 6, 9, …; cứ như vậy đến anh thứ 500 chuyển trạng thái cửa 500.

Hỏi: cuối cùng có bao nhiêu cửa đóng?
12. Có hai căn phòng nằm cạnh nhau nhưng không thông nhau, và đứng bên này không thấy bên kia. Phòng 1 có ba cái đèn bóng tròn. Phòng 2 có ba công tắc của ba đèn ở phòng 1. Bạn là người lạ, được dẫn vào phòng 2 trước, được quyền nghịch ngợm tắt mở công tắc tùy ý. Sau đó bạn được sang phòng 1 kiểm tra đèn.

Hỏi: nghịch thế nào ở phòng 2 để biết công tắc nào tương ứng với đèn nào?

13. (Bài toán Monty Hall) Monty Hall làm MC của một trò chơi trên truyền hình. Có ba cái cửa chắn trước người chơi. Đằng sau một trong các cánh cửa là phần thưởng. Bạn chọn một trong ba cánh cửa. Monty Hall xem đằng sau hai cánh còn lại và mở một cửa không có phần thưởng.

Hỏi: bạn sẽ giữ chọn lựa cũ hay đổi sang cửa còn lại để lấy phần thưởng? Tại sao?

14. Tèo yêu hai cô gái Tấm và Cám. Cả ba sống trên cùng một con đường, Tèo ở đoạn giữa. Các xe buýt đi cả hai chiều của con đường, mỗi chiều một tiếng một lần có xe buýt đến (tốc độ đều). Sáng sáng Tèo ra bến xe buýt và đón xe nào đến trước thì đi về hướng ấy. Sau một thời gian dài thì Tèo đi thăm Tấm gấp ba lần đi thăm Cám.

Hỏi: sao lại thế được?
15. Có hai xe tải đứng đối diện nhau, cách nhau 100km. Xe 1 có tốc độ 50km/h, xe 2 có tốc độ 30km/h, một con ruồi đậu trên mũi xe 1 bay qua bay lại giữa hai mũi xe với tốc độ 5000km/h. Cả hai xe và con ruồi đều xuất phát cùng một lúc.

Hỏi: đến khi con ruồi bị đè bẹp gí giữa hai xe (đụng nhau) thì con ruồi bay được bao xa?
16. Cho một linked list (danh sách liên kết) và pointer đến đầu linked list. Ta không biết trước tổng số phần tử trong list là bao nhiêu. Viết một function trả về pointer đến một phần tử ngẫu nhiên trong list (uniform distribution), mà chỉ được duyệt qua linked list 1 lần. (Nghĩa là không được đếm tổng số phần tử n, chọn ngẫu nhiên từ 1 đến n, rồi duyệt lần 2 để trả về con trỏ ngẫu nhiên.)

17. Cho một array *A* các ký tự trong một bộ ký tự nào đó, và một tập *S* của vài ký tự. Viết một function chạy trong thời gian tuyến tính,trả về sub-array nhỏ nhất của *A* chứa tất cả các ký tự trong *S*.

18. Cho một ma trận m hàng n cột. Các con số trên các hàng đều tăng dần từ trái sang phải, và trên các cột đều tăng dần từ trên xuống dưới. Viết một thủ tục tìm một số xem nó có trong ma trận không? Thời gian chạy là bao nhiêu? *Lưu ý*: đây là phiên bản 2-D của binary search.)
19. Ba người thuê một phòng khách sạn. Họ đưa cho anh bảo vệ 30 đô. Anh bảo vệ đưa cho người quản lý, nhưng người quản lý trả lại 5 đô vì giá phòng chỉ có 25. Cầm 5 đô, không biết làm sao chia cho 3 người, anh bảo vệ cầm lấy 2 đô xem như tiền boa, còn lại đưa mỗi người 1 đô.
Mồi người bỏ ra 10 đô, lấy lại 1 đô, vị chi là mỗi người 9 đô – tổng cộng 27 đô. Anh bảo vệ lấy 2 đô nữa là 29 đô. Vậy còn 1 đô đi đâu?
20. Có n người, trong đó một số luôn nói thật, một số lúc thật lúc dối không biết đâu mà lường. Ta phải phỏng vấn đám người này và chỉ ra tất cả những người luôn nói thật. Những người này biết thông tin thật/dối của tất cả những người còn lại. Các câu hỏi chỉ có thể ở dạng: “hỏi anh A xem anh B thuộc loại nào”.
(i) Nếu biết trước hơn nửa số người thuộc dạng luôn nói thật, tìm chiến thuật phỏng vấn chỉ cần n-1 câu hỏi.
(ii) Có tồn tại chiến lược phỏng vấn nào không nếu chỉ có ít hơn nửa luôn nói thật?
(iii) Giả sử ta tìm được 1 anh nói thật. Dĩ nhiên ta có thể hỏi anh này n-1 câu để biết tất cả những người còn lại thuộc loại nào. Có cách nào tốt hơn không?
21. An, Bình, Chung, Dung phải qua cầu khỉ vào buổi tối. Chỉ có một cái đèn pin. Tối đa là hai người đi cùng một lúc, và phải có đèn mới qua/lại được. Họ đi với tốc độ khác nhau. Nếu hai người cùng đi thì cả hai phải đi bằng tốc độ người đi chậm hơn.
An cần 1 phút.
Bình cần 2 phút.
Chung cần 5 phút.
Dung cần 10 phút.
Dĩ nhiên là phải có người cầm đèn đi ngược lại để đón người kế qua nếu cần!
Hỏi: ít nhất họ cần bao nhiêu phút để cả 4 qua được cầu?
22. Có ba hộp kẹo, một toàn kẹo dừa, một toàn sô cô la, hộp còn lại thì nửa này nửa nọ. Nhãn tất cả các hộp đều dán sai. Giả sử ta có một cục kẹo của một hộp, đoán tất cả các hộp xem là gì.
23. Cho biểu thức 101 – 102 = 1, di chuyển một chữ số hoặc ký hiệu (-, =) sao cho nó biến thành đẳng thức.
24. Cho một ly sữa và một ly cà fê cùng thể tích chất lỏng. Múc 1/10 ly cà fê đổ vào ly sữa, sau đó múc 1/10 ly sữa cà fê đổ vào ly cà fê. Giả sử cà fê và sữa hòa tan tuyệt đối.
Hỏi: sau khi đổ thì phần trăm cà fê và sữa ở hai ly ra sao?

25. Cho một dãy số A gồm n số thực: A[1], \dots, A[n]. Một dãy con của A là một dãy liên tục các phần tử của A. Ví dụ: dãy A[2], A[3], \dots, A[25] là một dãy con của A. Tìm một thuật toán chạy trong thời gian O(n) để in ra dãy con có tổng lớn nhất của A. (Chú ý là A có thể lẫn lộn các số âm, dương.)

26. Định nghĩa \log^{(i)} n = \log \log \dots \log n (i lần), và
\log^*n = \min\{ i \geq 0 \ : \ \log^{(i)} n \leq 1 \}

Hỏi: trong hai hàm \log^*(\log n) và \log(\log^*n) thì hàm nào tăng nhanh hơn khi n lớn?

27. Viết một đoạn chương trình C để xác định xem máy chạy chương trình là big-endian hay little-endian.
28. Viết một đoạn chương trình C để biết stack của một máy grow down hay grow up?
29. Cho chuỗi S_1 = \{ a, b, c, d, \dots, x, y, z, aa, ab, ac, \dots \}. Biết rằng chuỗi này có ánh xạ một-một đến chuỗi S_2 = \{1, 2, 3, 4, \dots \}. Viết một chương trình để chuyển một phần tử của S_1 thành một phần tử tương ứng của S_2. Viết chương trình chuyển theo chiều ngược lại.

30. Cho một hình vuông đơn vị, mô tả các điểm trong hình vuông này mà nằm gần tâm hơn cạnh ngoài.
31. Có bao nhiêu số 0 ở đằng cuối của biểu diễn thập phân của n!?

32. Khi ta soi gương, giơ tay trái lên thì hình nhân trong gương giơ tay phải của hắn. Tuy nhiên, khi ta cúi đầu thì hình nhân trong gương cũng cúi đầu. Tại sao gương “lật” trái/phải, nhưng không “lật” trên/dưới?

33. Có 9 túi đựng tiền, mỗi túi chứa ít nhất 100 đồng tiền, trong đó có một túi chứa toàn tiền giả. Các đồng tiền thật đều nặng 100 grams. Các đồng tiền giả đều nặng 90 grams. Cho một cái cân đĩa (1 đĩa và đồng hồ chỉ cân nặng), cân 1 lần để xác định túi nào chứa tiền giả?

Source: sưu tầm trên intetnet (không rõ tác giả)

 

Xem bài khác về  Câu hỏi phỏng vấn

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: